• Fyzioterapie v domácím prostředí pacienta s využitím stabilometrické plošiny 

   Defence status: DEFENDED
   Řeháková, Tereza (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Tématem této bakalářské práce je využití stabilometrické plošiny Nintendo Wii Balance Board v kombinaci se softwarem pro terapii poruch rovnováhy v domácí terapii. Uvedená terapie využívá vizuální zpětnou vazbu. Vizuální ...
  • Gen PALB2 a jeho úloha při vzniku karcinomu prsu. 

   Defence status: DEFENDED
   Zdařilová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Karcinom prsu je nejčastější nádorové onemocnění u žen v České republice. Mutace ve dvou hlavních predispozičních genech, BRCA1 a BRCA2, vysvětlují rozvoj onemocnění pouze u 16 % pacientů s pozitivní rodinnou anamnézou. ...
  • Hodnocení odchylek subjektivní vizuální vertikály 

   Defence status: DEFENDED
   Krauseová, Michaela (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 1. 2012
   Jméno a příjmení autora: Michaela Krauseová Název bakalářské práce: Hodnocení odchylek subjektivní vizuální vertikály Pracoviště: Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1. lékařské fakulty UK Vedoucí ...
  • Monitoring pacientů denního stacionáře Kliniky rehabilitačního lékařství pomocí akcelerometrů 

   Defence status: DEFENDED
   Nássir Eddin, Kamil (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 1. 2012
   Cílem této práce je shrnout dosavadní poznatky o akcelerometru jako takovém a hlavně o jeho využití v rehabilitaci, v našem případě u pacientů s hemiparézou a zároveň poukázat na jeho výhody a nevýhody při využití v klinické ...
  • Možnosti využití softwaru Physio Fun - Balance Training ve fyzioterapii 

   Defence status: DEFENDED
   Tetaurová, Barbora (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno a příjmení autora: Barbora Tetaurová Vedoucí práce: MUDr. Markéta Janatová Oponent práce: Název bakalářské práce: Možnosti využití softwaru Physio Fun - Balance Training ve fyzioterapii. Klíčová ...
  • Objektivní hodnocení efektu terapie : akcelerometrie Využití akcelerometrie k objektivnímu hodnocení efektu terapie poruch hybnosti horní končetiny 

   Defence status: DEFENDED
   Vélová, Kateřina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno a příjmení autora: Kateřina Vélová Vedoucí práce: MUDr. Markéta Janatová Konzultant práce: MUDr. Bc. Petra Sládková Ph.D. Oponent práce: Název bakalářské práce: Objektivní hodnocení efektu terapie: ...
  • Objektivní hodnocení efektu terapie: Stereo Balance 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Nikola (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   This thesis concentrates an objective evaluation of therapy based on the principle of sensorimotor stimulation. The objectivity is aided by the use of the stabilometric platform Wii Balance Board and diagnostical and ...
  • Role of genetic factors responsible for development of pancreatic cancer 

   Defence status: DEFENDED
   Borecká, Marianna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 11. 2020
   Nádorová onemocnění jsou jakožto druhá nejčastější příčina úmrtí globálním zdravotním problémem (www.uzis.cz). Vzniká tak urgentní potřeba výzkumu, aby díky efektivnější a výkonnější predikci rizika a více personalizovaným ...
  • Studium inaktivace tumor supresorových genů zúčastněných v patogenezi sporadických nádorových onemocnění. 

   Defence status: DEFENDED
   Zdařilová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   Proteinový produkt tumor supresorového genu PALB2 se podílí na opravné dráze dvouřetězcových zlomů mechanismem homologní rekombinace. Význam patogenních variant tohoto genu v hereditárních formách karcinomu prsu u ...
  • Tréning motoriky a rovnováhy pomocí biofeetbacku 

   Defence status: DEFENDED
   Roubková, Leona (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   6 Jméno: Leona Roubková Vedoucí práce: MUDr. Markéta Janatová Oponent práce: Název bakalářské práce: Trénink rovnováhy a motoriky pomocí biofeedbacku. Využití Synapsys Posturography System a herní konzole Nintendo Wii v ...
  • Trénink paměti a pozornosti u pacientů po cévní mozkové příhodě z pohledu ergoterapie. Podtitul: Pilotní studie k aplikaci Cognitive na tabletu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Adamusová, Andrea (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 6. 2017
   DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno: Bc. Andrea Adamusová Vedoucí práce: MUDr. Markéta Janatová Název diplomové práce: Trénink paměti a pozornosti u pacientů po cévní mozkové příhodě z pohledu ergoterapie Abstrakt diplomové práce: Cílem ...
  • Trénink rovnováhy seniorů s využitím stabilometrické plošiny 

   Defence status: DEFENDED
   Holá, Irena (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Jméno: Irena Holá Vedoucí práce: MUDr. Markéta Janatová Oponent práce: Název bakalářské práce: Trénink rovnováhy seniorů s využitím stabilometrické plošiny. Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá ...
  • Využití herní konzole Nintendo Wii v terapii poruch hybnosti horní končetiny 

   Defence status: DEFENDED
   Dubová, Hana Kateřina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Jméno: Hana Kateřina Dubová Vedoucí práce: MUDr. Markéta Janatová Oponent práce: Název bakalářské práce: Využití herní konzole Nintendo Wii v terapii poruch hybnosti horní končetiny. ABSTRAKT: Práce se zabývá využitím herní ...
  • Využití stabilometrické plošiny a vizuální zpětné vazby ve fyzioterapii u pacientů po poškození mozku 

   Defence status: DEFENDED
   Prokopenková, Anetta (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Autor: Anetta Prokopenková Vedoucí práce: MUDr. Markéta Janatová Oponent práce: Název bakalářské práce: Využití stabilometrické plošiny a vizuální zpětné vazby ve fyzioterapii u pacientů po poškození mozku Abstrakt bakalářské ...
  • Využití tabletu v ergoterapii u pacientů po poškození mozku 

   Defence status: DEFENDED
   Adamusová, Andrea (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV