• Analýza školních vzdělávacích programů přírodopisu na druhém stupni základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Roreitnerová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 2. 2020
   7 Abstrakt Před zhruba patnácti lety prošlo české školství kurikulární reformou. Díky ní školy získaly větší svobodu, ale také zodpovědnost v tom, jak bude vzdělávání právě v jejich případě vypadat. Zavádění reformy provázela ...
  • Efektivita výuky poznávání organismů na příkladu krytosemenných rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Bukáčková, Alžběta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 10. 6. 2016
   V současné době klesá zájem žáků o studium přírodních věd. Přitom se jedná o rozvíjející se a nepostradatelný obor (medicína, genetika). Různé obory biologie jsou žáky různě vnímány. Botanika není příliš oblíbená žáky a ...
  • Hodnocení mikroskopovacích dovedností žáků středních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Míková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Zájem o přírodní vědy na středních školách se snižuje. Žákům středních škol chybí motivace se těmito vědami více zabývat, ačkoliv nám přírodní vědy otvírají větší obzor k porozumění přírodě a chodu světa okolo nás. Motivaci ...
  • Molekulární příčiny lidských onemocnění a jejich výuka na gymnáziích 

   Defence status: DEFENDED
   Jirkovská, Magdaléna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 6. 2014
   Anotace: Tato bakalářská práce je literární rešerší na téma Molekulární příčiny lidských onemocnění a jejich výuka na gymnáziích. První část práce se věnuje vysvětlení molekulárních příčin vybraných lidských onemocnění, o ...
  • Návrh a otestování výukových materiálů k terénní exkurzi do oblasti Brd. 

   Defence status: DEFENDED
   Přibylová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Protože exkurze - ať už dlouhodobé či krátkodobé - mají prokazatelný vliv na vědomosti, hodnoty a postoje žáků a také rozvíjejí dovednosti učitelů, rozhodla jsem se věnovat tomuto tématu. Cílem této práce bylo připravit ...
  • Porovnání efektivity výuky za pomoci počítače vs. 3D modelů 

   Defence status: DEFENDED
   Andělová, Denisa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   V současné době zájem žáků o přírodní vědy neustále klesá, ačkoli je tato oblast vzdělání v praktickém životě velmi důležitá (medicína, životní prostředí, atd.) a na trhu práce velmi žádaná. Molekulární biologie, učivo o ...
  • Postoj žáků středních škol k biologii 

   Defence status: DEFENDED
   Tichá, Natálie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 7. 2. 2019
   Understanding of students' attitudes is important in supporting their interest toward a particular subject. Students' attitudes toward science have been extensively studied and it has been showed that their interest decrease ...
  • Postoje žáků středních škol ke geneticky modifikovaným organismům 

   Defence status: DEFENDED
   Brousková, Mariana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Tato diplomová práce je zaměřena na zjištění postojů žáků českých středních škol ke geneticky modifikovaným organismům (= GMO). Hlavním cílem práce je proto zjistit postoje ke GMO a znalosti žáků o GMO, zjistit, zda existuje ...
  • Poznávání organismů jako součást výuky 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecký, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
  • Praktická cvičení a modifikace vybraných úloh Biologické olympiády 

   Defence status: DEFENDED
   Filipová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Tato práce shrnuje zařazení praktických cvičení do výuky biologie na středních školách a porovnává je s požadavky ve školních vzdělávacích programech (ŠVP). Dále se zabývá vlivem praktických cvičení na zájem a znalosti ...
  • Terénní výuka biologie a přírodopisu v prostředí školních zahrad v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kakešová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 6. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá terénní výukou biologie a přírodopisu v České republice se zaměřením na školní zahrady. První část práce představuje výhody terénní výuky i překážky, které mohou jejímu zavedení bránit. Práce ...
  • Testování vlivu nově vytvořených učebních materiálů k fluorescenčnímu mikroskopu na znalosti žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Filipová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Zájem studentů o přírodní vědy se stále snižuje i přes to, že znalosti z těchto oborů využíváme v celé řadě odvětví běžného života, jako medicíně, ochraně životního prostředí apod. Samozřejmě tyto obory formují i " jen" ...
  • Téma parazité člověka ve výuce na základních školách a nižších gymnáziích. 

   Defence status: DEFENDED
   Houšková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   V současnosti, kdy lidé cestují po celém světě a mohou se na cestách nakazit různými parazity, by studium parazitů člověka nemělo být zanedbáváno ani ve výuce na základních školách a nižších gymnázií. V této diplomové práci ...
  • Tvorba a pilotní testování výukových materiálů pro Geologický park Přírodovědecké fakulty UK 

   Defence status: DEFENDED
   Poláček, Boris (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Diplomová práce je zaměřena na využití geologického parku jako prostředku získávání a upevňování znalostí z oblasti geovědních disciplín při výuce přírodopisu, biologie a zeměpisu na základních školách a středních školách ...
  • Využití Biologické olympiády ve školách a zařazení vybraných úloh do výuky na gymnáziích. 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Darina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá Biologickou olympiádou a přepracováním vybraných úloh krajského kola na úlohy, které mohou najít uplatnění při výuce na vyšším stupni gymnázií. Zahrnuje teoretickou a praktickou část. Teoretická ...
  • Výuka Mendelovské dědičnosti pomocí didaktické hry 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 7. 2020
   This diploma thesis focuses on the education of genetics to grammar schools and students' comprehension of genetics. This abstract scientific discipline is considered difficult to learn so I decided to prepare educational ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV