• Adaptace kladélka parazitoidů sloužící při napadání hostitele v nadčeledi Chalcidoidea (Hymenoptera) 

   Defence status: DEFENDED
   Ročková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   The Chalcidoidea superfamily is one of the most diverse groups of parasitic insects. The life strategy prevalent in most species of this superfamily is parasitoidism, which can be used by human as an effective tool in ...
  • Biologie a taxonomie Anaphes flavipes (Hymenoptera: Mymaridae) a možnost jeho využití pro biologickou kontrolu 

   Defence status: DEFENDED
   Samková, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   V diplomové práci byla studována biologie a morfologie druhu Anaphes flavipes (Chalcidoidea: Mymaridae) za účelem jeho využití k regulaci mandelinkovitých brouků. Konkrétně bylo studováno fitness vosičky, kde byl zjištěn ...
  • Biologie žlabatek rodu Diplolepis spp. (Hymenoptera: Cynipidae) v palearktické oblasti 

   Defence status: DEFENDED
   Vitáček, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis biologie žlabatek rodu Diplolepis spp. (Hymenoptera: Cynipidae) v palearktické oblasti s důrazem na některé zajímavé fenomény v jejich životním cyklu. Žlabatky indukují hálky ...
  • Blanokřídlí parazitoidi (Hymenoptera: "Parasitica") a jejich dopad na chování hostitelských organizmů 

   Defence status: DEFENDED
   Stiblík, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Ovlivňování hostitele parazitem či parazitoidem je v poslední době stále více středem zájmu mnohých vědců. Řada z nich se už neomezuje pouze na popsání změn v chování hostitele, ale zkoumá i jejich fyziologické pozadí. ...
  • Blanokřídlí parazitoidi (Hymenoptera: Parasitica) - jejich využití v biologické kontrole 

   Defence status: DEFENDED
   Samková, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
  • Coevolution of figs and fig wasps 

   Defence status: DEFENDED
   Křížková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
  • Ekologie opylovacích sítí 

   Defence status: DEFENDED
   Hadrava, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Rostliny a opylovači jsou ve společenstvech uspořádáni do spletité sítě vztahů. Pochopení struktury této sítě může pomoci porozumět dynamice společenstev a principu udržování biodiverzity. Znalosti o pozicích druhů v síti ...
  • Evoluce hostitelské specializace blanokřídlých parazitoidů rodu Torymus 

   Defence status: DEFENDED
   Bubeníková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   The genus Torymus (Chalcidoidea: Torymidae) has very diversified parasitic strategies and adaptations to its hosts. Its larvae are ectoparasitoids and attack mostly larvae of various gall wasps (Hymenoptera: Cynipidae) and ...
  • Fylogeneze a evoluce čeledi Megastigmidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) 

   Defence status: DEFENDED
   Böhmová, Julie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   The family Megastigmidae (Hymenoptera: Chalcidoidea), one of the hymenopteran parasitoid families, is unique in containing many species with phytophagous larval feeding strategy. A number of species of different genera are ...
  • Fylogeneze vybraných druhových skupin rodu Torymus (Hymenoptera: Torymidae) 

   Defence status: DEFENDED
   Křížková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Chalcidky (Chalcidoidea) jsou nadčeledí v rámci blanokřídlého parazitického hmyzu, která cizopasí na jiných členovcích. Tato práce se zabývá fylogenezí vybraných druhových skupin rodu Torymus Dalman, 1820 z čeledi krásenek ...
  • Fylogeografie kudlanky nábožné (Mantis religiosa) ve střední Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Urbánková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Kudlanka nábožná (Mantis religiosa) je jediný zástupce z řádu Mantodea vyskytující se ve střední Evropě. V České republice je její výskyt vázán na xerotermní stepní lokality zejména v oblasti jižní Moravy. Nicméně v ...
  • Fytofágie jako alternativní způsob výživy larev blanokřídlých parazitoidů 

   Defence status: DEFENDED
   Böhmová, Julie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Pro blanok ídlé parazitoidy (Hymenoptera: Apocrita: Parasitoida) se parazitoidní zp sob výživy larev považuje za primární strategii. Mnoho druh ovšem sekundárn p ešlo k fytofágii, konkrétn n kte í zástupci Ichneumonoidea, ...
  • Hostitelská specializace blanokřídlých parazitoidů a možné obranné mechanizmy jejich hostitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Bubeníková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Parazitoidi z řádu blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera: "Parasitica") jsou velmi početnou skupinou hmyzu. Jejich diverzita je také obrovská na úrovni úrovni morfologických adaptací a typu specializací vzhledem k jejich ...
  • Mimeze pestřenkovitých (Diptera: Syrphidae) v kontextu selekčních tlaků ze strany predátorů, termoregulace a pohlavního výběru 

   Defence status: DEFENDED
   Daňková, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   Schopnost termoregulace hraje v životě organismů důležitou roli, ať už během hledání potravy, úniku před predátory, pohlavního výběru, tak u přezimování. Kromě toho však může tlak na efektivní termoregulaci organismy ...
  • Parazitická vosička Anaphes flavipes Förster, 1841 (Hymenoptera: Mymaridae) jako model pro studium interakcí parazitoid-hostitel 

   Defence status: DEFENDED
   Samková, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 15. 8. 2019
   Díky úzkému vztahu parasitoid-hostitel disponují parazitické vosičky širokým spektrem specifických vývojových interakcí se svými hostiteli, a nabízejí tak možnost studia mnoha ekologicko-evolučních otázek. Předložená ...
  • Parazitoidi minujícího hmyzu z řádu blanokřídlých (Insecta:Hymenoptera) 

   Defence status: DEFENDED
   Urbánková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
  • Prostorová rozmanitost opylovacích sítí 

   Defence status: DEFENDED
   Hadrava, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Systém vztahů mezi rostlinami a jejich opylovači lze znázornit jako tzv. opylovací sít'. Opylovací sít' umožňuje nahlížet na společenstvo rostlin a opylovačů jako na jeden celek, a všímat si tak jeho uspořádání. Opylovací ...
  • Průtoková cytometrie a její využití ke studiu hmyzu 

   Defence status: DEFENDED
   Stuchlíková, Magdalena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Průtoková cytometrie je moderní metoda, která hraje nepopiratelnou roli zejména v biomedicínském a botanickém výzkumu. Přes všechny své výhody (rychlost, jednoduchost, nízká finanční náročnost) není dosud hromadně využívána ...
  • Speciace rodu Lethrus (Coleoptera: Geotrupidae) ve východním středomoří 

   Defence status: DEFENDED
   Drožová, Dana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Chrobáci rodu Lethrus Scopoli, 1777 patří do čeledi Geotrupidae, která je klasifikována do tří podčeledí (Geotrupinae, Lethrinae a Taurocerastinae). Podle morfologie a geografického rozšíření je v dnešní době popsáno téměř ...
  • Šíření kudlanky nábožné (Mantis religiosa) v Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Vitáček, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Klimatické změny jsou jedním z hlavních faktorů určujících rozšíření živočichů. V Evropě jsme svědky šíření severním směrem u mnoha druhů hmyzu, které mají hlavní centrum rozšíření v mediteránní oblasti. Jedním z nich je ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV