• Aleš Záveský - Nestor ekologické výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Jenikovská, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 1. 2017
  • Asistence u žáků s Aspergerovým syndromem 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáčková, Stanislava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 5. 2011
  • Autismus a zoorehabilitace 

   Defence status: DEFENDED
   Chamillová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Ve své diplomové práci se věnuji tématu aplikování různých typů zoorehabilitace u osob s poruchami autistického spektra. Diplomová práce má za cíl ukázat různé možnosti, které zoorehabilitace osobám s poruchami autistického ...
  • Autismus a zoorehabilitace : zkušenosti ze specializovaných center 

   Defence status: DEFENDED
   Trešlová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 1. 2014
   Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké formy zoorehabilitací existují a jaké pomáhají lidem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám. Práce začíná stručnou definicí autismu a jeho historií. V páté kapitole se ...
  • Bezplenková komunikační metoda 

   Defence status: DEFENDED
   Karlíčková, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
  • Canisterapie ( Zooterapie) ve speciálních vzdělávacích zařízeních 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Libuše (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 5. 2011
   Bakalářská práce je zaměřena na canisterapii jako možnou terapeutickou metodu, využívající působení zvířete na zdraví člověka, a její použití v praxi. Cílem práce je ověřit v praxi, zda jsou dispozice některých plemen psů ...
  • Canisterapie ve speciálním školském zařízení : děti s kombinovanými vadami 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecký, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 5. 2011
   Canisterapie ve speciálním školském zařízení : děti s kombinovanými vadami ABSTRAKT Teoretická část bakalářské práce je věnována charakteristice canisterapie, metodologii a terminologii, etapám jejího vývoje a současnému ...
  • Chov a využití zvířat ve výuce v pražských základních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Jirásková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
   Diplomová práce se zabývá chovem zvířat na základních školách. Teoretická část obsahuje shrnutí vědecky podložených studií, zabývajících se vlivem zvířat na žáky v průběhu vzdělávání a možné přínosy chovu zvířat ve školách. ...
  • Chov gekončíka nočního v mateřské škole a jeho využití k probuzení a prohloubení zájmu dětí o přírodu 

   Defence status: DEFENDED
   Kovalová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   Tato práce je zaměřena na téma vzájemného působení zvířete a dítěte předškolního věku. Seznamuje nás s problematikou chovu gekončíků nočních v mateřské škole (s jeho klady i zápory). Na základě kazuistik popisuje vliv ...
  • Chov užovky červené ve školní družině 

   Defence status: DEFENDED
   Kopanicová, Renáta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
  • Chov zvířat ve školách jako prostředek environmentální výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušová, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
  • České alternativní školy a výuka biologie na Waldorfském lyceu v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Renata (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
  • Dítě a kůň : využití metody AAA pro podporu osobnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Jiráková, Vladana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Teoretická část bakalářské práce vymezuje uplatnění metody AAA (Animal Assisted Activities) v animoterapii a její použití v rámci hiporehabilitace. Stručně seznamuje s metodikou a klientelou aktivit s využitím koní (AVK) ...
  • Dobrovolná skromnost: Druhá generace 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Marta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Východisko. Dobrovolná skromnost je forma životního stylu, jejímž typickým rysem je výběrová náročnost ve všech oblastech života člověka. Samotná náročnost života v dobrovolné skromnosti spočívá v sebekontrole spotřebního ...
  • Eduard Štorch jako prototyp moderního pedagoga 

   Defence status: DEFENDED
   Duspivová, Irma (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
  • Ekonaratologie 

   Defence status: DEFENDED
   Filková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Diplomová práce Ekonaratologie se zabývá historií, cíly a využitím moderní interdisciplinární teorie narativity v environmentální výchově v předškolním prostředí. Popisuje potenciality a význam naratologie jako přístupu ...
  • Environmentální projekt a jeho uplatnění v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátilová, Ludmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 1. 2011
   Tématem mé diplomové práce je "Environmentální projekt a jeho uplatnění v mateřské škole". Celá práce je členěna na tři části. V první, teoretické pasáži popisuji projekt a jeho důležité části. Také se zaměřuji na ...
  • Environmentální výchova ve volnočasových aktivitách 

   Defence status: DEFENDED
   Hrušková, Kristina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
  • Fobie ze zvířat u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Kralertová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Bakalářská práce pojednává o fobiích ze zvířat u dětí předškolního věku. Teoretická část zpracovává toto téma obecně. Zaměřuje se na teoretické poznatky o fobiích, vliv zvířat na dítě a jeho odcizování přírodě. Dále pak ...
  • Hodnocení environmentálních postojů pomocí testu implicitních asociací 

   Defence status: DEFENDED
   Hylmar, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Bakalářská práce na téma Hodnocení environmentálních postojů prostřednictvím testu implicitních asociací podává přehled o konceptu environmentální výchovy, základních charakteristikách, metodách a principech výchovy s ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV