• Budování číselných představ dětí ve věku 10-12 let pomocí sorbonu 

   Kučerová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 5. 2008
   The Diplom Thesis is divided into two parts - the theoretical and the practical one. In the theoretical part there are notes about history of the development of the abacuses, with the focus on the japanese abacus. As well ...
  • Didaktické využití stavebnice LEGO Mindstorms ve výuce matematiky se zaměřením na fraktály 

   Čadek, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   NÁZEV: Didaktické využití stavebnice LEGO Mindstorms ve výuce matematiky se zaměřením na fraktály ABSTRAKT: Cílem této diplomové práce je zjistit, zda má výuka fraktální geometrie podpořená počítačem a robotickou stavebnicí ...
  • Geometrické vlastnosti komplexních čísel 

   Kouba, František (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
  • Kombinatorické úlohy v matematických soutěžích 

   Kadeřábek, Václav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Práce pojednává o možnostech rozdělení kombinatorických úloh, které se vyskytují v matematických soutěžích. Obsahuje představení kombinatoriky vyučované na středních školách. Poukazuje na rozdíly mezi řešením úloh ve školách ...
  • Matematika na šachovnici 

   Šperl, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   NÁZEV: Matematika na šachovnici AUTOR: Jiří Šperl KATEDRA (ÚSTAV) Katedra matematiky a didaktiky matematiky VEDOUCÍ PRÁCE: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá matematickými úlohami v prostředí ...
  • Možnosti využití programu Wolfram Mathematica ve výuce matematiky 

   Krejčíčková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   Cílem práce je analyzovat možnosti použití programu Wolfram Mathema- tica ve výuce matematiky. Tyto možnosti jsou podpořeny vytvořenými applety v tomto programu. Čtenář se seznámí s prostředím tohoto programu a webovou ...
  • On-line hry a teorie grafů 

   Hillebrandová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Teorie grafů je dnes plnohodnotné téma moderní matematiky jako matematická analýza či algebra. Nejblíže má však ke geometrii, o čemž svědčí její původní označení geometrie polohy. V této práci se zaměřuji na seznámení ...
  • Prekoncepty a miskoncepty ve výuce pravděpodobnosti na 2. stupni ZŠ 

   Jaroušová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Cílem práce je zaměřit se na žákovo pojetí problémových úloh z oblasti pravděpodobnosti na druhém stupni základní školy. Především potom na překážky týkající se intuitivních a mylných představ či domněnek při určování ...
  • Problematické úlohy typu multiple-choice 

   Venderová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 1. 2017
   Diplomová práce se snaží nalézt odpověď na otázku, jaký je vliv zařazení učiva ve školním vzdělávacím programu na výsledky v soutěži Matematický klokan. Práce se zaměřuje na úlohy typu multiple-choice, u kterých žáci ...
  • Pythagorejské trojúhelníky 

   Sláma, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
   Název: Pythagorejské trojúhelníky Autor: Michal Sláma Katedra: Katedra matematiky a didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. Abstrakt: Práce se zabývá praktickými úlohami s pythagorejskými ...
  • Rozpoznávání jazyka na základě frekvenční analýzy 

   Čadek, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   NÁZEV: Rozpoznávání jazyka na základě frekvenční analýzy ABSTRAKT: Cílem této bakalářské práce je ověřit, zda lze jazyk textu (případně kryptogramu) rozpoznat pomocí základní kryptoanalytické pomůcky - frekvenční analýzy. ...
  • Tenzorové součiny vektorových prostorů 

   Řepík, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   TENZOROVÉ SOUČINY VEKTOROVÝCH PROSTORŮ Bakalářská práce Autor: Michal Řepík Katedra: Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Pedago- gická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Vedoucí práce: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. ...
  • Výherní strategie ve hrách s kostkami 

   Kašík, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 1. 2017
  • Výuka lineární algebry na středních školách 

   Řepík, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Předkládaná diplomová práce s názvem Výuka lineární algebry na středních školách je rozdělena na část teoretickou a experimentální. Teoretická část se zabývá identifikací témat lineární algebry v učivu matematiky na středních ...
  • Výzkum představivosti u dětí mladšího školního věku 

   Kutilová, Sandra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
   Cílem diplomové práce "Výzkum představivosti u dětí mladšího školního věku" bylo především zjistit úroveň prostorových dovedností u žáků 4. a 5. tříd. Tato práce porovnává a ukazuje úroveň plošné a prostorové představivosti ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV