• Analyse des vrais amis anglo-français d'un corpus d'échantillons textuels authentiques 

   Defence status: DEFENDED
   Pípalová, Mariana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   Diplomová práce se zabývá parolovým výzkumem pravých protějšků (vrais amis) v současné francouzštině a angličtině. K tomuto účelu byl sestaven speciální korpus anglicko-francouzských překladů složený ze třech dílčích ...
  • Analyse étymologique de noms de couleurs et de locutions qui les comportent 

   Defence status: DEFENDED
   Hořejší, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 14. 1. 2014
   NÁZEV: L'analyse étymologique de noms de couleurs et de locutions qui les comportent / Etymologická analýza označení barev a úsloví barvy obsahujících AUTOR: Anna Hořejší KATEDRA: Katedra francouzského jazyka a literatury ...
  • Antisemitismus a antijudaismus ve Francii na přelomu XIX. a XX. století v kontextu evropského myšlení 

   Defence status: DEFENDED
   Nesvadbová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 5. 2018
  • Ascension et la chute de Nicolas Fouquet 

   Defence status: DEFENDED
   Nemravová, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   česky Název bakalářské práce: Vzestup a pád Nicolase Fouqueta Klíčová slova: Nicolas Fouquet; Francie v 17. století; Fronda; Vaux-le-Vicomte; slavnost 17. srpna 1661; Ludvík XIV.; Colbert; Le Nôtre ; Le Brun ; Le Vau ; ...
  • Aspects textologiques choisis de la presse française - étude comparée 

   Defence status: DEFENDED
   Sovič, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato práce je zaměřena na zkoumání některých metod, kterých využívá textová analýza respektive textologie. Tyto metody jsou zkoumány v rámci analýzy vybraných celonárodních deníků za účelem srovnání základních novinářských ...
  • Bordeaux au XVIIIe siècle 

   Defence status: DEFENDED
   Stammová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
  • Comtes de Buquoy, histoire et héritage culturel en Bohême 

   Defence status: DEFENDED
   Landová, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   1 Abstract The Buquoy aristocratic family is a branch of the Longueval family that has origins in current France. The Buquoys arrived in Lands of the Bohemian Crown during the thirty years' war when Charles Bonaventure was ...
  • Culture catalane contemporaine en Catalogne francaise 

   Defence status: DEFENDED
   Zichová, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 1. 2013
   Název bakalářské práce: Současná katalánská kultura ve Francouzském Katalánsku Tato bakalářská práce se zabývá současným stavem katalánské kultury ve Francouzském Katalánsku, tedy ve francouzském regionu Languedoc-Roussillon. ...
  • Culture et les particularités linguistiques en Haute-Savoie 

   Defence status: DEFENDED
   Šubrová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Tématem bakalářské práce je region Horní Savojsko. První část je zaměřena na seznámení s tímto krajem, na popsání aspektů geografických, historických a demografických. Dále se zaměřujeme na regionální jazyk, jeho rozličnosti, ...
  • Deagentní struktury ve francouzštině 

   Defence status: DEFENDED
   Čechová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
  • Diastratické dialekty jako zrcadla některých sociálních skupin 

   Defence status: DEFENDED
   Zemenová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 1. 2015
   česky: NÁZEV: Diastratické dialekty jako zrcadlo určitých sociálních skupin AUTOR: Petra Zemenová KATEDRA: Francouzkého jazyka a literatury VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Jiří Jančík ABSTRAKT: V této práci se budeme zabývat jednou ...
  • Diatopické variace podoby panoptika postav ve francouzsko-českých pohádkách 

   Defence status: DEFENDED
   Rozhonová, Maria (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 1. 2019
   Tato bakalářská práce si klade za cíl postihnout typologické rozdíly pohádkových postav z lidových pohádek francouzských (Charles Perrault, Marie-Catherine d'Aulnoy) a českých (Božena Němcová, Karel Jaromír Erben). Autorka ...
  • Emprunts à l'anglais dans le champ lexical du football français 

   Defence status: DEFENDED
   Komárková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
  • Équivalents phraséologiques dans le contexte français et tchèque 

   Defence status: DEFENDED
   Řezníčková, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Název bakalářské práce : Frazeologické ekvivalenty ve francouzském a českém kontextu Klíčová slova : Ústní lidová slovesnost, rčení, přísloví, přirovnání, pranostiky, floskule, analytická studie česko-francouzská Bakalářská ...
  • La féminisation des noms de métier et ses aspects sociolinguistiques 

   Defence status: DEFENDED
   Hložková, Darina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Název bakalářské práce : Přechylování podstatných jmen v označení povolání a jeho sociolingvistiké aspekty Klíčová slova : feminismus, feminizace, povolání, tituly, hodnosti, funkce, sociolingvistika Bakalářská práce s ...
  • Filip Orleánský, bratr krále 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázková, Zdeňka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 5. 2018
  • Filologické aspekty překladů onomastiky ve francouzské verzi Harryho Pottera 

   Defence status: DEFENDED
   Hozmanová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Název bakalářské práce: Filologické aspekty překladů onomastiky ve francouzské verzi Harryho Pottera Klíčová slova: Harry Potter, překlad onomastiky, teorie uměleckého překladu, kulturní aspekty překladu, fantasy literatura ...
  • Francouzská kultura v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Kobrsková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   česky Název bakalářské práce: Francouzská kultura v Čechách Klíčová slova: francouzská kultura, instituce, vliv Abstrakt: Práce shrnuje informace o francouzské kultuře v Čechách od počátku dvacátého století až do současnosti. ...
  • Francouzská univerzita jako zóna rovných šancí 

   Defence status: DEFENDED
   Normarková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Tato práce volně navazuje na bakalářskou práci Sociální predeterminace pro studium ve Francii. Věnuje se vývoji francouzského vzdělávacího systému a studuje pohledy odborníků na problematiku rovných šancí v přístupu ke ...
  • Le français en usage non normatif 

   Defence status: DEFENDED
   Eiblová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV