Now showing items 1-14 of 14

  • Československý zbrojní průmysl ve druhé polovině 50. let 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Lejsal, Bronislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 2. 2022
   Práce zkoumá zbrojní průmysl v Československu během II. pětiletého plánu (1956- 1960) v kontextu tehdejší měnící se mezinárodní politické a hospodářské situace, která ovlivňovala a měnila zbrojní plány. V určeném časovém ...
  • Fenomén družstevnictví na českém venkově 

   Defence status: DEFENDED
   Brízová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Předkládaná práce se zabývá proměnami družstevní formy hospodaření na českém venkově a změnami, které působení družstev zpětně přineslo do života vesnice. V popředí zájmu stojí okolnosti a důvody, které vedly tisíce lidí ...
  • Konkurenční boj ČKD se Škodovými závody a snahy o jeho řešení v letech 1928-1931 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
   Tato práce se zabývá konkurenčním bojem mezi průmyslovými podniky Českomoravská - Kolben - Daněk (ČKD) a Škodovými závody v období let 1928-1931. S hlavním zaměřením na to, jak probíhala jednání o narovnání vztahů mezi ...
  • Měnová reforma 1953 a její reflexe v české společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Ďoubalová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
   Práce se zabývá tématem měnové reformy v Československu, která proběhla ke dni 1. června 1953, s níž úzce souvisí současně provedené zrušení vázaného trhu.. Kromě kapitol věnujících se hospodářským příčinám, přípravě a ...
  • Organizační vývoj ČKD v 30. letech 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Tématem diplomové práce je analýza organizačního vývoje koncernu ČKD v letech 1928-1938. Hlavním předmětem zkoumání jsou změny ve struktuře organizace řízení podniku ve sledovaném období. Tyto změny byly prováděny z ...
  • Podnikatelské a společenské aktivity V.F. Červeného a jeho synů v kontextu rodinného života a politicko-hospodářského rozmachu národně uvědomělé české společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlík, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 4. 2006
   Jako téma své disertační práce jsem si zvolil podnikatelské a společenské aktivity V. F. Červeného a jeho synů v kontextu jejich rodinného života a politickohospodářského rozmachu národně uvědomělé české společnosti. Tato ...
  • Proces s Miladou Horákovou v kontextu dobové propagandy 

   Defence status: DEFENDED
   Srb, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Práce je analýzou dobových propagandistických metod vládnoucí moci a jejich působení na české a slovenské obyvatelstvo. Je zasazena do širšího dobového kontextu. Středem pozornosti jsou rezoluce a jejich analýza, je ...
  • Průmyslové a všeobecné výstavy v Čechách 1891 - 1914. Aktéři a jejich motivace 

   Defence status: DEFENDED
   Okurka, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 9. 2012
   Industrial and Universal Exhibitions in Bohemia during 1891-1914. Participants and Their Motivation Abstract At first, the work defines four participant groups in connection with industrial and universal exhibitions in ...
  • První pozemková reforma na velkostatcích Křivoklát, Plasy a Radnice 

   Defence status: DEFENDED
   Kaucká, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 2. 2017
   1 Abstract The dissertation analyses the First Czechoslovak Land Reform on the estates Křivoklát, Plasy and Radnice. The main aim of the thesis is to understand the redistribution of land in the First Czechoslovak Republic ...
  • Působení Okresního akčního výboru Národní fronty v Brandýse nad Labem po 21. únoru 1948 

   Defence status: DEFENDED
   Sedlmeier, Aleš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Práce se zabývá činností Okresního akčního výboru Národní fronty v Brandýse nad Labem v letech 1948 až 1950. Především problematice komunistických represí proti opozičně smýšlejícím osobám působících ve veřejném životě, ...
  • Rozvoj vodního hospodářství na území Čech v letech 1870 až 1928 

   Defence status: DEFENDED
   Pšenčný, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Záměrem předkládané práce je zkonstruovat a představit obecný rámec fungování vodního hospodářství a vodohospodářské politiky mezi léty 1870-1928, konkrétně na území Čech (České země). Zkoumáním této problematiky se pokusím ...
  • Specifika kolektivizace na okrese Svitavy v letech 1949-1960 

   Defence status: DEFENDED
   Jiráček, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Tato práce se zabývá procesem kolektivizace na území spadajícím do kompetence Okresního národního výboru Svitavy. Práce představuje hospodářskou i sociální přeměnu regionu po odsunu německých obyvatel. První kapitola podává ...
  • Vznik a vývoj uranového průmyslu v Československu v letech 1945-1960 

   Defence status: DEFENDED
   Hakl, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   (česky) Práce popisuje vznik, založení a vývoj československého uranového průmyslu od konce druhé světové války do konce padesátých let 20. století. Mapuje vývoj tohoto odvětví na základě několika vybraných faktorů, na ...
  • Zásobování a obchod s potravinami v Praze v meziválečném období 

   Defence status: DEFENDED
   Starcová, Marcela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   The roots of Prague modernization process and traditional custom changes of Prague citizens can be found at the turn of the 20th century. The city founded new supplying institutions, the level of supervision of food quality ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV