• Dítě ve Starém Egyptě 

   Defence status: DEFENDED
   Scholzová, Alena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Diplomová práce je zaměřena na postavení dítěte ve staroegyptské společnosti, zabývá se především kontextem rodiny. Zkoumá výchovu a vývoj dítěte do dospělosti. Cílem práce bylo poskytnou odlišný pohled na postavení dítěte ...
  • Egypt očima novodobého hermetismu 

   Defence status: DEFENDED
   Michalík, Petr (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Hermetismus je stále živý myšlenkový proud. Jednotliví autoři mají různé názory na to, jak a zda vůbec staroegyptská kultura vznik hermetismu ovlivnila. Avšak v prostředí, ve kterém postava Herma Trismegista vznikla, ...
  • Egyptská mudroslovná literatura 

   Defence status: DEFENDED
   Hromadová, Klára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Téma "Mudrosloví starého Egypta" navazuje na téma mé bakalářské práce "Pojetí řádu, pravdy a spravedlnosti ve starověkém Egyptě". Jak už jsem ve své bakalářské práci uvedla, téma je pro mě zajímavé, neboť v sobě zahrnuje ...
  • Gods with Solar Aspects during the Old Kingdom 

   Defence status: DEFENDED
   Peterková Hlouchová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   Disertační práce se zaměřuje na skupinu božstev se slunečními aspekty v období Staré říše (ca. 2592-2118+25 př. n. l.). Pro účely této studie bylo zvoleno pět bohů: Atum, Šu, Cheprer, Nefertum a Veneg. Důvod, proč byla ...
  • Jedna tvář hrdiny-interpretace Cúchulainnova příběhu z pohledu Campbellovy teorie monomýtu 

   Defence status: DEFENDED
   Frühbauer, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 5. 2006
   The main intention of this work is an interpretation of a chosen mythical narration from the point of view of the theory of monomyth from american antropologist Joseph Campbell. In his well-known book The Hero of Thousand ...
  • Kletby a apotropaická magie ve starém Egyptě 

   Defence status: DEFENDED
   Stuchlá Libertová, Klára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Anotace: Tato diplomová práce se zabývá kletbami, tedy specifickými magickými texty užívanými ve starém Egyptě a apotropaickou neboli ochrannou magií. Diplomovou práci lze zařadit svým zaměřením mezi teoreticko-komparativní ...
  • Kočka a kocour v náboženství starého Egypta 

   Defence status: DEFENDED
   Kocourová, Eliška (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
  • Kultická hudba a zpěv ve starém Egyptě 

   Defence status: DEFENDED
   Špátová, Ingrid (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Bakalářská práce "Kultická hudba a zpěv ve starém Egyptě" pojednává o hudebních projevech v rámci staroegyptského kultu. První kapitola osvětluje pojem "hudba" v kontextu se starověkým hudebním životem. Následující kapitola ...
  • Motiv ospravedlnění ve staroegyptském náboženství 

   Defence status: DEFENDED
   Scholzová, Alena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Diplomová práce se zaměřuje na motiv ospravedlnění v rámci staroegyptského náboženství. Zkoumá jeho význam, historii výskytu a možnost dosažení titulu ospravedlněný. Činí tak v kontextu pojetí smrti, posmrtného života a ...
  • Planeta Venuše v náboženství starověkého Egypta 

   Defence status: DEFENDED
   Kaplanová, Eliška (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Záměrem této diplomové práce je postihnout postavení planety Venuše v náboženství starověkého Egypta. Práce se zaměřuje na mytologické souvislosti, především na možnosti ztotožnění planety s božstvy či božskými entitami s ...
  • Postavení čarodějnice ve středověké společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
  • Postavení čarodějnice ve středověké společnosti 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
  • Představa ne-řádu a chaosu v náboženství starého Egypta 

   Defence status: DEFENDED
   Kocourová, Eliška (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato práce je zaměřena na představy týkající se ne-řádu (isfet) a chaosu v nábo- ženství starého Egypta. Základním podkladem se stal text Jiřího Janáka Chaos a ne- řád ve starém Egyptě, který byl publikován ve sborníku Řád ...
  • Smrt boha Usira a její interpretace 

   Defence status: DEFENDED
   Scholzová, Alena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
  • Teotihuacan - náboženské a kulturní centrum 

   Defence status: DEFENDED
   Horníková, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   Resumé Cílem bakalářské práce je objasnit náboženskou a kulturní rovinu města Teotihuacanu, které po dobu nejméně pětiset let ze své existence aktivně ovlivňovalo značnou část kulturně-geografického regionu Mezoameriky a ...
  • Vybrané staroegyptské prameny koptské religiosity 

   Defence status: DEFENDED
   Franc, Jaroslav (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 5. 2010
   Práce na téma Vybrané staroegyptské prameny koptské religiosity se zaměřuje na vystopování možné kontinuity náboženské symboliky staroegyptského náboženství v religiozitě koptské církve. Práce je vypracována na základě ...
  • Význam chrámu v egyptském náboženství. 

   Defence status: DEFENDED
   Káňová, Veronika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
   Tato práce se zabývá významem chrámu ve staroegyptském náboženství. Chrám byl ve starověkém Egyptě nedílnou součástí náboženského života, neboť byl místem, kde se, jak Egypťané věřili, setkávaly tři dimenze, božská, lidská ...
  • Význam ibise posvátného ve staroegyptském náboženství 

   Defence status: DEFENDED
   Kuntová, Pavlína (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Bachelor thesis "The Sacred Ibis in Egyptian Religion" deals with the significance and development of animal worship in Egyptian history. Thesis describes the role played by sacred animals in a religion, what was their ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV