Now showing items 1-20 of 44

  • Armáda jako součást společnosti. Pojetí armády a koncepce ideového obrazu vojáka ČSLA a Sovětské armády 

   Defence status: DEFENDED
   Houška, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 6. 2022
   The main focus of Karel Houška's diploma thesis is on the structure of the army as part of society. Here he addresses the concept of society, which of course touches on the structure of the army. It begins with a general ...
  • Boj o alkohol - lobby, restrikce, poptávka, nabídka: Od Františka Josefa po Klementa Gottwalda 

   Defence status: DEFENDED
   Maier, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 6. 2022
   (česky) Předkládaná diplomová práce si klade za cíl zhodnotit sociální a ekonomické aspekty, které měly vliv či podíl na formování trhu s alkoholickými nápoji v období od konce Rakousko- Uherské monarchie do nastolení ...
  • Chomutov 1945-48 

   Defence status: DEFENDED
   Šulka, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Práce Chomutov 1945-1948 se zabývá poválečným děním v Chomutově a jeho okolí s důrazem na příchod a každodenní život osídlenců. Jako prameny práce využívá jak archivních dokumentu, tisku, odborné literatury a internetových ...
  • Chomutovsko v letech 1945-1948 

   Defence status: DEFENDED
   Haviar, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
   Situace v poválečném Československu byla jak z politického tak hospodářskosociálního hlediska velmi složitá. Veřejná správa byla narušena, průmysl byl rozvrácen, nedostávalo se základních potravin a materiálu. Docházelo k ...
  • Československé aerolinie ve druhé polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Hejnová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   (česky): Tato práce se věnuje Československým aeroliniím. Věnuje se vzniku nových linek, které byly ovlivněny politickým uspořádáním ve světě. K rozvoji společnosti je nezbytné vlastnit adekvátní letovou techniku. I touto ...
  • Dynamitka Alfreda Nobela v Zámcích u Prahy za monarchie a v první Československé republice 

   Defence status: DEFENDED
   Jandek, Prokop (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   (English) The thesis concerns itself with the functioning of the concern belonging to Alfred Nobel in Bohemia and other parts of Austria-Hungary. Particularly regarding the inception and operation (range of products, ...
  • Hanuš Karlík (1850-1927) 

   Defence status: DEFENDED
   Ondrášek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Hanuš Karlík 1850-1927 ABSTRAKT Bakalářská práce představuje život Hanuše Karlíka, významného českého cukrovarníka. Věnuje se jeho životu osobnímu a odbornému i jeho působnosti v cukrovarnických spolcích, jež ho po vzniku ...
  • Hospodářská krize 1929-1934 a její dopad na jablonecké sklářství se zvláštním zřetelem na oblast Železnobrodska 

   Defence status: DEFENDED
   Bursová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   A B S T R A KT Diplomová práce analyzuje dopad hospodářské krize v letech 1929-1934 na jablonecké sklářství se zvláštním zřetelem na oblast Železnobrodska. Jednu z hlavních příčin úpadku československého sklářského průmyslu ...
  • Hospodářský a sociální vývoj Kolína od poloviny 19. století do první světové války 

   Defence status: DEFENDED
   Holovský, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 2. 2009
   Do nového 20. století vstoupil Kolín jako dynamické průmyslové město, zahalené do kouře továrních komínů. Zpočátku rostly - jak dnes je dnes nazýváme - industriální zóny hlavně při silnici na Čáslav - především kvůli spojení ...
  • Jablonecké sklářství v období druhé poloviny 19. století a počátku 20. století (s přihlédnutím k hospodářsko-sociálnímu a technologickému vývoji) 

   Defence status: RECOGNIZED
   Bareš, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 2. 2007
   Glass work is one of such branches, which affected the regional development and general character of not only Jablonec region, but also the whole N othern Czechia. The very inception of glass work in this region is strongly ...
  • Jablonecké sklářství v období druhé poloviny 19. století a počátku 20. století (s přihlédnutím k hospodářsko-sociálnímu a technologickému vývoji) 

   Defence status: DEFENDED
   Bareš, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 12. 2006
   Sklářství Je jedním z oborů, které významným způsobem poznamenaly charakter severních Čech i Jablonecka. Počátky sklářství na Jablonecku jsou spojeny s německou kolonizací pohraničních oblastí severních Čech lidmi z relativně ...
  • Kolín 1850-1914. Hospodářský a urbanistický vývoj. 

   Defence status: DEFENDED
   Holovský, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Tato diplomová práce je o hospodářském a urbanistickém vývoji Kolína v letech 1850 - 1914 a její ambicí je přispět ke studiu regionálních dějin a také k dějinám českých měst. Snažím se zde postupovat v souladu s výzkumem ...
  • Komise pro kanalisování řek Vltavy a Labe v Čechách 1896 -1931 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Marcela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 2. 2014
   The Commission for making the river Vltava and the river Labe in Bohemia navigable was founded in 1896 on the basis of a decree of the ministry of interior as the first water management office to be systematically engaged ...
  • Modernizace mezi Prahou a Kolínem 

   Defence status: DEFENDED
   Holovský, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
   Cílem této disertační práce je analýza průběhu modernizace vymezeného regionu v letech 1850-1938, který leží mezi aglomerací města Prahy a regionálním centrem Kolín. Modernizační proces je nahlížen především z hlediska ...
  • Nerealizovaná Praha. Historický vývoj neuskutečněné regulace a urbanizace Prahy a souvisejících stavebních projektů v 1.pol. 20.století 

   Defence status: DEFENDED
   Drnek, Kryštof (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 15. 2. 2018
   Cílem disertační práce je přehled historického vývoje a vykonané práce na nikdy nerealizované regulaci a stavební úpravě hlavního města Prahy. Tento vývoj je popisován tematicky, na základě jednotlivých oblastí, kterými ...
  • Osídlování Chomutovska v letech 1945-1952 

   Defence status: DEFENDED
   Haviar, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   Vztah a spolupráce mezi českým a německým etnikem byla pro vývoj českých zemí velmi podstatná. Taktéž můžeme konstatovat, že tomu bude i v budoucnosti, i když možná v jiné rovině než v minulosti. Do současné doby je vztah ...
  • Praha - od zemské metropole monarchie k hlavnímu městu republiky. Vývoj logistického zázemí města v letech 1913-1952 

   Defence status: DEFENDED
   Drnek, Kryštof (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 5. 2010
   Ve své práci se zabývám vztahem mezi Prahou jako městem a vodovodní, kanalizační, plynárenskou a elektrifikační sítí. Dosavadní výzkum byl prozatím soustředěn především na jednotlivé subjekty a dopad jejich samostatného ...
  • Praha a její logistické zázemí. Proměny města a jeho technických sítí v letech 1913-1952 

   Defence status: DEFENDED
   Drnek, Kryštof (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 4. 2011
   Kryštof Drnek Praha a její logistické zázemí. Proměny města a jeho technických sítí v letech1913-1952 Abstrakt Práce se zabývá vztahem mezi Prahou jako městem a vodovodní, kanalizační, plynárenskou a elektrifikační sítí. ...
  • Pražská reklama v meziválečném období 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánek, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   In this diploma thesis Prague Advertisement in the Interwar Period its author Ondřej Štěpánek deals with a so far almost neglected topic - advertisement in Prague in years 1918 -1939. After outlining the development of ...
  • Prof. Rudolf Jedlička (1869-1926) a zdravotně-sociální instituce spjaté s jeho působením 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Marcela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 18. 2. 2011
   Rudolf Jedlička se řadí mezi nejvýznamnější české lékaře počátku 20. století. Po studiích se pod vlivem oblíbeného profesora Karla Maydla věnoval chirurgii, nicméně svůj zájem brzy rozšířil na nově se konstituující lékařské ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV