• Archetyp v pohádkách a výtvarném umění 

   Defence status: DEFENDED
   Kohl, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   ASTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na téma archetypů v pohádkách a jejich vizuální reprezentace ve výtvarném umění. V teoretické části se odkazuji především na práci Carla Gustava Junga a Marie-Louise von Franz, na vlastní ...
  • Artefiletický přístup v mateřské škole speciální 

   Defence status: DEFENDED
   Jungmannová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Jungmannová B., ARTEFILETICKÝ PŘISTUP V MATEŘSKÉ ŠKOLE SPECIÁLNÍ Anotace Práce pojednává o využití artefiletiky v předškolním vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Teoretická část studuje pozadí pedagogické práce v ...
  • Arteterapie v teorii a praxi výtvarné edukace 

   Defence status: DEFENDED
   Slavíček, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
  • Člověk zvíře : Agresivní chování žáků ve výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Hánlová, Lada (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Hánlová, L.: Člověk zvíře: agresivita žáků ve výtvarné výchově /diplomová práce/, Praha 2011 - Univerzita Karlova, katedra výtvarné výchovy, 135 s. (Přílohy: žákovský dotazník, vyhodnocení žákovského dotazníku II, fotografie ...
  • Hmatám, chutnám, čichám, slyším, vidím, tvořím! Rozvíjení smyslové citlivosti výtvarnými aktivitami u žáků s mentálním postižením. 

   Defence status: DEFENDED
   Kűhnelová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Diplomová práce na téma Hmatám, chutnám, čichám, slyším, vidím, tvořím! se zabývá významem smyslové citlivosti v dosahování vizuální gramotnosti u žáků s mentálním postižením. Teoretická část s oporou odborné literatury ...
  • Kdo si hraje, nezlobí, aneb, vliv tvořivých činností na rodinu a vliv rodiny na tvořivé činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kodetová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 5. 2010
  • Křížová cesta a její proměny ve výtvarném umění 

   Defence status: DEFENDED
   Koumarová, Linda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Koumarová, L.: Křížová cesta a její proměny ve výtvarném umění. [Diplomová práce] Praha 2013 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 147 s. Přílohy: 5 originálních maleb na plátně, kombinovaná ...
  • Možnosti a meze reflexivního dialogu ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Formanová, Mariana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
  • Možnosti aplikace současných kurátorských přístupů na výstavy studentské a dětské tvorby 

   Defence status: DEFENDED
   Oberhelová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
  • Na co se rád/a dívám? Výzkum vizuálních preferencí dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Petrášová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 5. 2011
   Diplomová práce s názvem "Na co se rád/a dívám?" je zaměřena na kvalitativní výzkum vizuálních preferencí dětí předškolního věku. Smyslem celé práce je realizovat didaktický projekt v prostředí mateřské školy a prostřednictvím ...
  • Obsahy skrytého kurikula jako vzdělávací obsahy výtvarné výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 1. 2016
   NOVÁKOVÁ, D.: Obsahy skrytého kurikula jako vzdělávací obsahy výtvarné výchovy. [Diplomová práce] Praha 2015 - Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 126 s. Diplomová práce se zabývá ...
  • Principy východní keramiky v Čechách. Mísa jako odraz pojetí světa 

   Defence status: DEFENDED
   Štefková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 1. 2015
   Štefková, J.: Principy východní keramiky v Čechách. Mísa jako odraz pojetí světa. /Diplomová práce/ Praha 2014, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, 113 s. Práce se zabývá vybranými ...
  • Příběhy z Podkrkonoší 

   Defence status: DEFENDED
   Kűhnelová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 5. 2019
  • Roční období ve školní družině - výtvarné řady. (Východiska pro tvorbu integrovaných tematických celků) 

   Defence status: DEFENDED
   Brychtová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
  • Rozhovory žáků v procesu tvorby ve výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZHOVORY ŽÁKŮ V PROCESU TVORBY VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ Pupil's conversations during creative processes in art education DENISA NOVÁKOVÁ Bakalářská práce má charakter kvalitativní průzkumné sondy a zabývá se ...
  • Specifika výtvarného projevu dětí s handicapy 

   Defence status: DEFENDED
   Bulková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 1. 2013
   Diplomová práce se zabývá výtvarným projevem handicapovaných dětí. První část je věnována teoretickým východiskům tématu. Podává základní informace o dětském výtvarném projevu. Zabývá se využíváním výtvarného projevu pro ...
  • Staň se uměleckým dílem 

   Defence status: DEFENDED
   Krňáková, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
  • Teplice - město, kde žiji 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzlíková, Anežka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 5. 2014
   Práce nahlíží na město Teplice a výuku o architektuře z různých úhlů. Nejprve autorka zkoumá vlastní vztah k městu, z něhož pochází. Dále se zaměřuje na žáky prvního stupně ZŠ a mapuje jejich prekoncepty k Teplicím. Zjišťuje ...
  • Textilní umění současnosti. Inspirace dílem Sheily Hicks pro výtvarnou výchovu 

   Defence status: DEFENDED
   Nývltová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   První část diplomové práce má charakter průzkumné sondy, která hledá podobu a situaci textilního umění současnosti. Opírá se o rozhovory odborníků z oblasti textilního umění a poznatků z navštívených výstav. Součástí práce ...
  • Tělo toho druhého. Erotické obsahy jako učivo ve výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Ondřichová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Diplomová práce s názvem "Tělo toho druhého. Erotické obsahy jako učivo výtvarné výchovy." má charakter průzkumné sondy. Je zaměřená na erotiku v prostředí školské instituce. Tato práce se zabývá tělem a jeho erotickými ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV