Now showing items 1-20 of 32

  • Analysis of Energy Economy to drive Ukraine's economic growth 

   Defence status: DEFENDED
   Kariagina, Viktoriia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Tato práce vyšetřuje vztah mezi spotřebou energie a ekonomickým růstem patnácti postsovětských republik s primárním zaměřením na Ukrajinu v období let 1991 - 2013. Testy panelových jednotkových kořenů jsou nejprve aplikovaný ...
  • Banks' Income Modelling 

   Defence status: DEFENDED
   Lelovská, Adriána (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Profitabilita bánk patrí medzi najdoležitejšie vstupy makroprudenčných analýz. Hoci nájdeme rozsiahlu odbornú literatúru skúmajúcu ziskovosť bánk, nie je nám známa žiadna analýza, ktorá by sa zameriavala na celé bankové ...
  • Determinants of NPLs at the aggregate level: A comparative approach for middle and high income countries 

   Defence status: DEFENDED
   Sandrovschi, Violeta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   This thesis investigates the key determinants of the Non-performing loans (NPLs) comparing two groups of countries from Southeastern and Western Europe, with two different levels of economic development. We try to find ...
  • Economic impact of protectionist measures 

   Defence status: DEFENDED
   Wang, Jinliang (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   Protectionism has become a hot topic in these years. Based on the data of China-U.S. trade war, this thesis explores the economic impact of protectionism on United States. The effect of U.S. protectionist measures on imports ...
  • Essays in Empirical Financial Economics 

   Defence status: RECOGNIZED
   Žigraiová, Diana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 23. 10. 2018
   Tato disertační práce se skládá ze čtyř esejí, které empiricky zkoumají tři témata ve finanční ekonomii; finanční stres a její vedoucí ukazatele, vztah mezi konkurencí v bankovním sektoru a finanční stabilitou a souvislost ...
  • Essays in Empirical Financial Economics 

   Defence status: DEFENDED
   Žigraiová, Diana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 10. 10. 2018
   Tato disertační práce se skládá ze čtyř esejí, které empiricky zkoumají tři témata ve finanční ekonomii; finanční stres a její vedoucí ukazatele, vztah mezi konkurencí v bankovním sektoru a finanční stabilitou a souvislost ...
  • Financial Stability Issues and Stress Testing of the Insurance Sector 

   Defence status: DEFENDED
   Hauryliuk, Nadzeya (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   (abstrakt) Cílem této práce je poskytnout ucelený přehled hlavních rizik pro finanční sta- bilitu evropského pojistného sektoru. Jsou zkoumány metody a principy ohod- nocení rizik a jejich aplikace pro pojistný sektor. ...
  • The Impact of a Prolonged Period of Low Interest Rates Environment on Solvency And Profitability of Insurance Companies 

   Defence status: DEFENDED
   Dorofti, Cristina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 9. 2015
   The insurance industry is a major component of the economy by virtue of the amount of premiums it collects and the scale of its investments. Interest rate risk constitutes the greatest individual source of risk for insurance ...
  • Impact of COVID-19 fiscal measures on Non-Performing Loans 

   Defence status: DEFENDED
   Bajcár, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 7. 6. 2022
   We study to which extent fiscal measures related to COVID-19 have mitigated credit risk proxied by non-performing loans (NPLs) in selected European countries. In this respect, we control for the macroeconomic and bank-specific ...
  • Impact of the low yield environment on banks and insurers: Evidence from equity prices 

   Defence status: DEFENDED
   Juřena, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Pomocí statické a dynamické analýzy panelových dat zkoumáme, jak úrokové míry ovlivňovaly ceny akcií evropských bank a pojišťoven mezi lety 2006 a 2015. Identifikace a kvantifikování dopadu prostředí nízkých výnosů, které ...
  • The Impact of the Macroeconomic Environment on Insurance Companies 

   Defence status: DEFENDED
   Čepeláková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 9. 2015
   i Abstrakt: Tato práce posuzuje vliv ekonomických, institucionálních a demografických faktorů na hrubé životní a neživotní pojistné. Dynamická panelová regrese vy- užívající model GMM je aplikována na data z 29 zemí získaná ...
  • Implied market loss given default 

   Defence status: DEFENDED
   Seidler, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 25. 3. 2009
   Tato práce se zabývá klíčovým parametrem kreditního rizika - ztrátou při defaultu (loss given default - LGD). V první části práce jsou popsány hlavní determinanty ztráty následkem defaultu odvíjející se od seniority dluhu, ...
  • Implied market loss given default 

   Defence status: DEFENDED
   Seidler, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Tato práce se zabývá klíčovým parametrem kreditního rizika - ztrátou při defaultu (loss given default - LGD). V první části práce jsou popsány hlavní determinanty ztráty následkem defaultu odvíjející se od seniority dluhu, ...
  • Interbank contagion under the Basel III regulatory framework 

   Defence status: DEFENDED
   Chleboun, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 10. 2012
   This study assesses the impact of the Basel III regulatory framework on interbank contagion. It focuses on the direct interbank contagion that spreads via interbank foreign claims among national banking sectors. A balance ...
  • Interbank contagion under the Basel III regulatory framework 

   Defence status: DEFENDED
   Chleboun, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   Tato studie hodnotí dopad regulatorního rámce "Basilej III" na mezibankovní nákazu. Studie se zaměřuje na přímou mezibankovní nákazu šířící se skrze mezibankovní zahraniční pohledávky mezi národními bankovními sektory. ...
  • Is It Possible to Generate Profit Using Common Investment Strategies? The Case of Prague Stock Exchange 

   Defence status: DEFENDED
   Charamza, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   V této diplomové práci jsme porovnali výnosnost vybraných investicních strategií, které se dají využít na trhu s akciemi a prizpusobili jsme je pro podmínky Burzy cenných papíru Praha. Vybrané strategie jsou založeny na ...
  • Kreditné riziko zadlženosti českých domácností 

   Defence status: DEFENDED
   Varhoľová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Práca sa zaoberá analýzou zadlženosti českých domácností a kreditným rizikom, ktoré z nej vyplýva, a ktorému čelia banky a finančné inštitúcie. Poukazuje na dôležitosť sektoru domácností z dôvodu jeho významnej spotrebiteľskej ...
  • Macroeconomic Determinants of Probability of Default and Loss Gived Default for Households 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
   Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací ...
  • Measuring Bank Efficiency 

   Defence status: RECOGNIZED
   Iršová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 23. 10. 2009
   This thesis provides an empirical insight on the frontier efficiency estimation methods in banking and their sensitivity toward the change in definition of particular characteristics in the techniques used. The two methods, ...
  • Meranie Bankovej Efektivity 

   Defence status: DEFENDED
   Iršová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Táto práca poskytuje empirický náhľad na metódy výpočtu efektívnej hranice v bankovníctve a citlivosť tejto metódy na zmeny v definícii špecifických parametrov použitých techník. Závery porovnania dvoch prístupov, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV