• České stopy v Gorné Orjachovici v Bulharsku 

   Lančová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
   (česky): Práce je zaměřena na český cukrovar v Gorné Orjachovici v severním Bulharsku, a zejména na dělnickou kolonii, která při něm existovala od roku 1912 do 1948, kdy byl podnik znárodněn. Práce podává ucelenou zprávu ...
  • Evropská migrační krize v letech 2015 - 2017 etnologickou perspektivou: Radikalizace společnosti a vznik domobran v České republice 

   Vlk, Jonáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This bachelor thesis concerns with the topic of the European migration crisis, the security aspects connected with this phenomenon and the radicalization of the Czech society. The paper introduces the possible security ...
  • Hořela Paříž? Analýza mediálního obrazu pouličních nepokojů ve Fracii na podzim 2005. 

   Reichlová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Cílem diplomové práce je prozkoumat, jakým způsobem informovali dva české celostátní deníky o prařížských nepokojích. Klade si za otázku, jak byly tyto události prezentovány a interpretovány, jaký obryz vytvářely mediální ...
  • Preference výběru partnera u příslušníků arménské komunity v České republice 

   Kamenická Mezhlumyan, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Cílem práce je zjistit a analyzovat důvody, které hrají roli při výběru životního partnera u příslušníků arménské komunity v České republice. Základem práce bude kvalitativní výzkum vedený formou nestrukturovaných rozhovorů ...
  • Problematika současného českého trampingu v osadách a campech 

   Jozová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   (česky) problematik fenoménu trampingu je vztah ke krajině, přírodě a její uchopení ve vlastním svébytném obrazu. Základní podstatou této činnosti je především trávení času v přírodě, v lesích, mimo město. Toto trávení ...
  • Tělo za katrem: Význam zdobení těla odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody 

   Lochmannová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 12. 2018
   Disertační práce se zabývá problematikou tělesných modifikací, především pak tetování, v prostředí českých mužských věznic. Vychází z realizovaného etnografického výzkumu, který probíhal v letech 2013 - 2017 v celkem pěti ...
  • Útulok pre bezdomovcov 

   Špirková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   ŠPIRKOVÁ, Veronika: "Homeless shelter" [Diploma Thesis]. Charles University in Prague. Faculty of Philosophy; Department of Ethnology. Thesis supervisor: Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Degree of Qualification: Master. ...
  • Vývoj evropského šermu a jeho současnost. Světová a česko-slovenská HEMA komunita. 

   Švarc, František (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Bachelor's work is focused on evolution of european fencing and it's practice today. The work is divided into three parts. First part provides description about evolution of different fencing styles and schools - fencing ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV