Now showing items 1-20 of 56

  • Airbnb a viacúrovňové vládnutie: prípadová štúdia Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   This master thesis is a case study that deals with the concept of multilevel governance and its applicability in the regulation of the modern trend in shared economy - the digital platform Airbnb. The base resource for the ...
  • Analýza vyjednávání a tvorba koalic v Ústeckém, Pardubickém, Královéhradeckém a Plzeňském kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Kindl, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Tato práce bude zaměřena na koaliční vyjednávání a posléze sestavování koaličních vlád ve vybraných krajích. Na počátku práce bude popisována teorie koalic, která vysvětluje vznik koaličních svazků. V rámci teorie koalic ...
  • Aplikovatelnost teorie voleb druhého řádu ve volbách na komunální úrovni 

   Defence status: DEFENDED
   Zacharníková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 24. 6. 2009
   Tato práce se snaží analyzovat teorii voleb druhého řádu a její využitelnost ve volbách na lokální úrovni, respektive ve volbách do zastupitelstev obcí v České republice. Na počátku představí teorii voleb druhého řádu a ...
  • Artikulace zájmů obcí ČR. Případová studie Středočeského kraje 

   Defence status: DEFENDED
   Hinda, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   This diploma thesis aims to provide an overview of strategies that are implemented by municipalities in the Central Bohemian region to articulate their interests. As a part of this work, a theoretical framework of interest ...
  • Autonomie samospráv městských částí: případová studie hl. m. Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Iran, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   1 Anotace Téměř každé evropské hlavní město je členěno na sub-lokální části. Toto územní dělení je důsledek decentralizace veřejné správy. Sub-lokální části municipalit v jednotlivých státech mají různé míry autonomie. ...
  • Autonomizace obcí po roce 1989 v okrese Česká Lípa 

   Defence status: DEFENDED
   Jogheeová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Diplomová práce Autonomizace obcí po roce 1989 v okrese Česká Lípa pojednává o vlně osamostatňování, která proběhla bezprostředně po nástupu demokratického režimu v České republice. Práce se zabývá jednak vývojem obecní ...
  • Bývalý vojenský újezd Libavá: vznik nového komunálního politického systému 

   Defence status: DEFENDED
   Václavíková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   This thesis focuses on optimization of military estates in the Czech Republic that is connected both to establishment of new municipalities and transition from military administration to local administration. The thesis ...
  • Čeští starostové - Případová studie okresu Písek v letech 2006-2014 

   Defence status: DEFENDED
   Čapek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 14. 6. 2019
   Bakalářská práce je případovou studií, která se zabývá výzkumem starostů v okrese Písek mezi lety 2006-2018. Starostové okresu Písek byli statisticky analyzováni z několika pohledů za účelem jejich charakterizování a ...
  • Demokracie v krizi nezájmu: účinky využití internetových voleb ve volebním procesu vybraných zemí 

   Defence status: DEFENDED
   Sál, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 29. 2. 2016
   202 11 Anotace disertační práce Název práce: Demokracie v krizi nezájmu: účinky využití internetových voleb ve volebním procesu vybraných zemí Jméno a příjmení autora: Karel Sál Studijní obor: Politologie Pracoviště: ...
  • Diskuse o zavedení přímé volby starostů v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Fořtová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 31. 1. 2013
   Diplomová práce se zabývá analýzou diskuse týkající se zavedení přímé volby starostů v České republice. Východiskem práce je komparace vývoje a průběhu diskusí předcházejících zakotvení přímé volby starostů v pěti evropských ...
  • Faktory ovlivňující dobrovolné slučování obcí: případ České republiky v evropském srovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Heřmánek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   The diploma thesis analyzes the issues of voluntary consolidation of municipal structures in the European countries. The period between the 1990 and 2013 was chosen as the time frame for the thesis because of the possibility ...
  • Hnutí ANO 2011 v radničních koalicích: případová studie velkých měst 

   Defence status: DEFENDED
   Hlušička, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Předkládaná diplomová práce se týká Hnutí ANO 2011 v komunální politice. Konkrétně se zabývá vybranými statutárními městy ve volebním období 2014-2018 s důrazem na stabilitu koalic, kterých bylo ANO součástí. Dále se práce ...
  • Implementace Místní agendy 21 v ČR. Případová studie Prahy, Prahy 10, Prahy 14 a Chrudimi 

   Defence status: DEFENDED
   Bahenský, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   The thesis deals with the implementation of the Local Agenda 21 (LA21) method in the Czech Republic and the possible real change of municipal policy as a result of this method. The author chose four case studies for his ...
  • Komunálna politika slovenských obcí s nútenou správou 

   Defence status: DEFENDED
   Fejková, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Diplomová práca sa zaoberá problematikou nútenej správy v obciach na Slovensku. Cieľom diplomovej práce je analyzovať komunálnu politiku slovenských obcí v nútenej správe. V teoretickej časti sú vymedzené pojmy súvisiace ...
  • Komunální koalice: význam ideologické vzdálenosti 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváč, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   The thesis analyses the influence of ideological distance to the formation of executive coalitions at the municipal level. The thesis attempts to determine which factors are reflected in the formation of executive coalitions, ...
  • Komunální politické systémy v severských zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Polinec, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   Diplomová práce se zabývá komunální politikou v severských zemích. Cílem práce je přiblížit podobu komunální politiky v severských zemích a zjistit, v kterých významných aspektech se jednotlivé země podobají, a v kterých ...
  • Komunální politika ve Velké Praze. Obecní volby, politické strany a zvolené orgány v letech 1923 - 1938 

   Defence status: DEFENDED
   Švec, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   in English The aim of this thesis is to explain the institutional setting of the political system of Greater Prague (polity) - especially the electoral system and institutional structures - and then in this located space ...
  • Komunální volby 2010 z pohledu volebních kampaní. Využití politického marketingu stranou TOP 09 

   Defence status: DEFENDED
   Peisertová, Vendula (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Diplomová práce se zaměřuje na využití politického marketingu stranou TOP 09 ve volbách do obecních zastupitelstev v roce 2010. Zvolené téma se zabývá problematikou, která na komunální úrovni doposud nebyla zpracována. ...
  • Meziobecní spolupráce v Plzeňském kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Hájek, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   This thesis deals with the inter-municipal cooperation in the Pilsen region. In the theoretical part there is the concept of inter-municipal cooperation defined and the reasons behind the cooperation among the municipalities ...
  • Místní referendum v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Diplomová práce je příspěvkem k výzkumu přímé demokracie v České republice, konkrétně se zabývá nejčastěji užívanou formou přímé účasti občanů na správě věcí veřejných - místním referendem. Práce je především příspěvkem ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV