• Airbnb a viacúrovňové vládnutie: prípadová štúdia Prahy 

   Svobodová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Táto magisterská práca je prípadovou štúdiou, ktorá sa zaoberá problematikou koncepcie viacúrovňového vládnutia a jeho využiteľnosti v regulácii novodobého trendu zdieľanej ekonomiky - digitálnej platformy Airbnb. Východiskom ...
  • Analýza vyjednávání a tvorba koalic v Ústeckém, Pardubickém, Královéhradeckém a Plzeňském kraji 

   Kindl, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Tato práce bude zaměřena na koaliční vyjednávání a posléze sestavování koaličních vlád ve vybraných krajích. Na počátku práce bude popisována teorie koalic, která vysvětluje vznik koaličních svazků. V rámci teorie koalic ...
  • Autonomie samospráv městských částí: případová studie hl. m. Prahy 

   Iran, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   1 Annotation Almost every European capital city is subdivided into sub-local units. This territorial division is a result of the decentralization of public administration. Sub-local parts of municipalities in different ...
  • Autonomizace obcí po roce 1989 v okrese Česká Lípa 

   Jogheeová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Diplomová práce Autonomizace obcí po roce 1989 v okrese Česká Lípa pojednává o vlně osamostatňování, která proběhla bezprostředně po nástupu demokratického režimu v České republice. Práce se zabývá jednak vývojem obecní ...
  • Bývalý vojenský újezd Libavá: vznik nového komunálního politického systému 

   Václavíková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Diplomová práce se zabývá optimalizací vojenských újezdů v České republice, která je spojená se vznikem nových obcí a přechodem od vojenské správy k samosprávě. Snaží se zachytit samotný proces, který je zakončený vyčleněním ...
  • Čeští starostové - Případová studie okresu Písek v letech 2006-2014 

   Čapek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 14. 6. 2019
   Bakalářská práce je případovou studií, která se zabývá výzkumem starostů v okrese Písek mezi lety 2006-2018. Starostové okresu Písek byli statisticky analyzováni z několika pohledů za účelem jejich charakterizování a ...
  • Demokracie v krizi nezájmu: účinky využití internetových voleb ve volebním procesu vybraných zemí 

   Sál, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 29. 2. 2016
   202 11 Anotace disertační práce Název práce: Demokracie v krizi nezájmu: účinky využití internetových voleb ve volebním procesu vybraných zemí Jméno a příjmení autora: Karel Sál Studijní obor: Politologie Pracoviště: ...
  • Diskuse o zavedení přímé volby starostů v ČR 

   Fořtová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 31. 1. 2013
   Diplomová práce se zabývá analýzou diskuse týkající se zavedení přímé volby starostů v České republice. Východiskem práce je komparace vývoje a průběhu diskusí předcházejících zakotvení přímé volby starostů v pěti evropských ...
  • Faktory ovlivňující dobrovolné slučování obcí: případ České republiky v evropském srovnání 

   Heřmánek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   Text této práce zkoumá problematiku prvku dobrovolnosti procesu slučování municipalit v evropských zemích. Jako časový rámec bylo zvoleno období mezi lety 1990 a 2013, které dovoluje do výzkumu zahrnout taktéž země bývalého ...
  • Hnutí ANO 2011 v radničních koalicích: případová studie velkých měst 

   Hlušička, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Předkládaná diplomová práce se týká Hnutí ANO 2011 v komunální politice. Konkrétně se zabývá vybranými statutárními městy ve volebním období 2014-2018 s důrazem na stabilitu koalic, kterých bylo ANO součástí. Dále se práce ...
  • Implementace Místní agendy 21 v ČR. Případová studie Prahy, Prahy 10, Prahy 14 a Chrudimi 

   Bahenský, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Diplomová práce se zabývá implementací metody místní Agenda 21 (MA21) v České republice a případnou reálnou změnou komunální politiky v důsledku této metody. Autor pro svůj výzkum zvolil čtyři případové studie (hl. m. ...
  • Komunální koalice: význam ideologické vzdálenosti 

   Hlaváč, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Hlavním tématem této práce je vliv ideologické vzdálenosti na tvorbu exekutivních koalic na komunální úrovni. Práce se pokouší zjistit, které faktory se projevují při sestavování exekutivních koalic, jak fungují rozhodovací ...
  • Komunální politika ve Velké Praze. Obecní volby, politické strany a zvolené orgány v letech 1923 - 1938 

   Švec, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   v českém jazyce Cílem práce je vysvětlit institucionální nastavení politického systému Velké Prahy (polity) - zejména volební systém a soustavu orgánů - a následně v tomto vytyčeném prostoru zachytit reálnou spolupráci a ...
  • Komunální volby 2010 z pohledu volebních kampaní. Využití politického marketingu stranou TOP 09 

   Peisertová, Vendula (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Diplomová práce se zaměřuje na využití politického marketingu stranou TOP 09 ve volbách do obecních zastupitelstev v roce 2010. Zvolené téma se zabývá problematikou, která na komunální úrovni doposud nebyla zpracována. ...
  • Meziobecní spolupráce v Plzeňském kraji 

   Hájek, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou meziobecní spolupráce v Plzeňském kraji. V teoretické části je vymezen koncept meziobecní spolupráce a vysvětleny důvody, které vedou obce k navazování spolupráce. Jedná se ...
  • Místní referendum v České republice 

   Svobodová, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Diplomová práce je příspěvkem k výzkumu přímé demokracie v České republice, konkrétně se zabývá nejčastěji užívanou formou přímé účasti občanů na správě věcí veřejných - místním referendem. Práce je především příspěvkem ...
  • Modely politické reprezentace etnických menšin na komunální úrovni: případové studie vybraných evropských měst 

   Vimmr, Martin Kryšpín (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Tato práce hlouběji analyzuje fenomén politické reprezentace etnických menšin na komunální úrovni. Jejím hlavním teoretickým zakotvením je teorie štěpení S. Rokkana a S.M. Lipseta, která popisuje štěpné linie ve společnosti ...
  • Národní park Šumava a zájmy municipalit na jeho území: případ postmateriálních cleavages? 

   Musilová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Předkládaná diplomová práce Národní park Šumava a zájmy municipalit na jeho území: případ postmateriálních cleavages? analyzuje, zda lze v případě NP Šumava mluvit o postmateriálním štěpení a jak se případné štěpení projevuje ...
  • Nepluralitní politické systémy: případ českých obcí 

   Hofman, Štěpán (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Předkládaná diplomová práce na téma Nepluralitní politické systémy: případ českých obcí se zaměřuje na problematiku a výskyt nepluralitních politických systémů. Nepluralitní nebo taktéž nekonsenzuální politické systémy je ...
  • Participace vietnamské národnostní menšiny na české komunální politice 

   Vitovská, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na participaci vietnamské národnostní menšiny v České republice, a to především na komunální úrovni. Hlavním cílem práce je analyzovat a reflektovat motivaci, postoje a názory ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV