• Alergie a její laboratorní diagnostika 

   Defence status: DEFENDED
   Zembová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
  • Alergie, jejich komplikace a léky v této souvislosti začátkem 21.století 

   Defence status: DEFENDED
   Březinová, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Lenka Březinová Školitel: PharmDr. Petr Jílek, CSc. Název bakalářské práce: Alergie, jejich komplikace a ...
  • Analýza rizik výskytu meticilin - rezistentních kmenů Staphylococcus aureus (MRSA) 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Ludmila (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
  • Antifungální efekt selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu 

   Defence status: DEFENDED
   Marečková, Helena (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 14. 1. 2008
  • Antimikrobiální peptidy při infekcích gramnegativními bakteriemi 

   Defence status: DEFENDED
   Tocháčková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Bc. Petra Tocháčková Antimikrobiální peptidy při infekcích gramnegativními bakteriemi Diplomová práce - abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Farmacie Cíl práce: Cílem práce je vypracování ...
  • Antimikrobní aditiva a jejich použití v povrchových nátěrových hmotách. 

   Defence status: DEFENDED
   Čechová, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Petra Čechová Konzultant: PharmDr. Petr Jílek, Csc. Název: Antimikrobní aditiva a jejich použití v povrchových ...
  • Antimikrobní aktivita selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu 

   Defence status: DEFENDED
   Vlach, Jaromír (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 5. 6. 2006
   1. Souhrn V naší práci jsme prokázali, že paroxetin a fluoxetin, látky ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), mají antibakteriální účinek proti širokému spektru bakteriálních kmenů. ...
  • Antimikrobní účinek fotokatalyticky účinných sloučenin kovů II 

   Defence status: DEFENDED
   Vajduláková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králove Studijní obor: farmacie Diplomová práce Petra Vajduláková Antimikrobní účinek fotokatalyticky účinných sloučenín kovů II. 2010 Abstrakt Diplomová práca ...
  • Antimikrobní účinek fotokatalyticky účinných sloučení kovů 

   Defence status: DEFENDED
   Ľupták, Peter (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   1 Abstrakt. ĽUPTÁK, P. Antimikróbní učinek fotokatalyticky účinných sloučenin kovů. Diplomová práce, Farmaceuticka fakulta v Hradci králové, Univerzita Karlova, 2009. Studijní obor: Farmacie, Cieľ práce Práca je zameraná ...
  • Antimikrobní účinek jako vedlejší efekt antidepresiv 

   Defence status: DEFENDED
   Marečková, Helena (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
   1 Souhrn V naší práci jsme potvrdili, že paroxetin a fluoxetin, látky ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) mají antimykotický účinek proti Candida spp. a některým dalším houbovým ...
  • Antimikrobní účinek jako vedlejší efekt antidepresiv II 

   Defence status: DEFENDED
   Jánošík, Petr (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
   SOUHRN Zabývali jsme se vzájemným ovlivněním antibakteriálního účinku antibiotik a SSRI antidepresiv in vitro. Rozhodli jsme se zjistit typ jejich interakce a případné ovlivnění rezistence vůči antibiotiku. Ze skupiny SSRI ...
  • Antimikrobní účinek kvarterních amoniových bází 

   Defence status: DEFENDED
   Molnárová, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 3. 6. 2011
   Petra Molnárová Antimikrobní účinek kvarterních amoniových bazí Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zdravotnická bioanalytika Tato bakalářská práce se zabývá zjišťováním ...
  • Antimikrobní účinek látek určených k redukci kontaminace I 

   Defence status: DEFENDED
   Plachá, Jarmila (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Souhrn Jarmila Plachá Antimikrobní účinek látek určených k redukci kontaminace I Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Farmacie Cíl práce: Vypracovat vhodnou metodiku testování ...
  • Antimikrobní účinek látek určených k redukci kontaminace II 

   Defence status: DEFENDED
   Čechová, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, obor: Farmacie Katedra biologických a lékařských věd Diplomant: Petra Čechová Školitel: PharmDr. Petr Jílek, Csc. Název: Antimikrobní účinek látek určených ...
  • Antimikrobní účinek látek určených k redukci kontaminace IV 

   Defence status: DEFENDED
   Grätzová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Autor: Michaela Grätzová Název: Antimikrobní účinek látek určených k redukci kontaminace IV Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor: Farmacie Cíl práce V této práci ...
  • Antimikrobní účinek látek určených k redukci kontaminace V 

   Defence status: DEFENDED
   Lepíková, Pavla (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Souhrn Tato práce se zabývá převážně vlivem UV záření na antimikrobiální účinky několika malířských nátěrů, které se lišily pouze různou koncentrací oxidu zinečnatého. Proto zde byl zkoumán i vztah koncentrace tohoto oxidu ...
  • Astma Bronchiale - predispoziční faktory 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtková, Markéta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 21. 6. 2007
   1 SOUHRN Astma bronchiale patří mezi onemocnění postihující významnou část světové populace. Je nejčastějším onemocněním dětského věku a představuje nezanedbatelnou medicínskou, sociální i ekonomickou zátěž pro nemocného, ...
  • Atopická reaktivita v dětské populaci 

   Defence status: DEFENDED
   Prachfeldová, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
  • Atopie z pohledu farmaceutky 

   Defence status: DEFENDED
   Koldová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
  • Autoagresivní pochody ve štítné žláze - anamnestická studie 

   Defence status: DEFENDED
   Vízková, Marcela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   Tato práce pojednává o autoimunitních onemocněních štítné žlázy, do kterých se řadí Graves Basedowova choroba a Hasmimotova choroba. Součástí je anamnestická studie. Studie je formou dotazníku, který byl vyplněn osobami, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV