• Aplikace a vývojové trendy expertních systémů v medicíně 

   Rybář, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 11. 2008
   Předmětem této rigorózní práce je oblast expertních/znalostních systémů (ES/ZS) v oblasti medicíny. Cílem rigorózní práce je zpracovat a předložit přehled různých typů systémů v oblasti medicíny a zdravotnictví, přiblížit ...
  • Aplikace data miningu v oboru informačních studií: Analýza chování uživatelů knihovny 

   Janíková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 6. 2016
   Práce analyzuje možnosti použití data miningu na datech knihovny, konkrétně na datech týkajících se uživatelů a jejich chování zaznamenaném v softwaru Clavius. Využívá k tomu data Univerzitní knihovny Slezské univerzity v ...
  • Aplikace kryptografie v informačních systémech 

   Mika, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   (česky) Diplomová práce popisuje a porovnává nejrozšířenější algoritmy využívané v informačních systémech. Konkrétně se jedná o algoritmy: Vernamova šifra, DES, 3DES, AES a Blowfish (symetrická kryptografie) a protokol ...
  • Autenticita a digitální informace 

   Cubr, Ladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   Disertace je zaměřena na problematiku autenticity digitalizátů knih, a to v celém jejich životním cyklu (produkce, archivace, zpřístupňování). Nejprve je přiblížen základní konceptuální rámec pro řízení životního cyklu ...
  • Expertní systémy v medicíně a návrh prototypu diagnostické aplikace 

   Urban, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Tématem práce je charakteristika expertních systémů, možnosti jejich aplikace v medicíně a návrh prototypu expertního systému pro podporu rozhodování při určování maligního/benigního charakteru patologických ložisek při ...
  • Expertní systémy ve vojenství 

   Stahl, Ladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Diplomová práce se zabývá problematikou expertních systémů ve vojenství. V první části práce je v obecné rovině uvedeno definiční vymezení expertních systémů jako celku. Jsou popsány oblasti jako tvorba, typy, charakteristické ...
  • Historický vývoj kryptografie v období světových válek 

   Vaverka, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Bakalářská práce se zabývá popisem kryptografických a kryptoanalytických metod období první a druhé světové války a historických okolností s tím souvisejících. V úvodu je stručně popsán vývoj kryptologie před 1. sv. válkou. ...
  • Historie šifrování od starověku do novověku 

   Prokopič, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Práce nejdříve definuje obor kryptografie a další termíny, které s ní bezprostředně souvisí. Poté popisuje stručný přehled vývoje kryptografie v období starověku a středověku a naváže popisem jednotlivých metod, v závěru ...
  • Informační předpoklady úspěšných investičních strategií 

   Lešikar, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 7. 2009
   Informační věda nabízí užitečné nástroje a přístupy pro pochopení komplexních situací znalostní ekonomiky a globalizovaného světa informační společnosti. Předmětem disertace jsou informační aspekty investování. Cílem je ...
  • Konceptuální struktury jako nástroj reprezentace znalost 

   Ferbarová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   (česky) Konceptuální grafy jsou formálním jazykem reprezentace znalostí, které představil americký odborník na umělou inteligenci John F. Sowa na konci 70. let. Jsou syntézou formalistického a heuristického přístupu k umělé ...
  • Porovnání metod získávání znalostí z dat 

   Jungmannová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 1. 2019
   (in English): The thesis is devoted to the comparison of a few methods of mining knowledge from data. Methods decision tree, classification rules, cluster analysis, and Naive Bayes classifier were applied to the data sample. ...
  • Přenos a ochrana informací v mobilních telekomunikacích 

   Pacák, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Pavel Pacák Přenos a ochrana informací ...
  • Self-publishing elektronické literatury 

   Porsche, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 8. 4. 2019
   This dissertation thesis deals with electronic self-publishing of literary fiction, i.e. its publishing by the authors themselves, without involving publishers. Support from big technology companies led to unprecedented ...
  • Vytěžování databáze Poradny pro poruchy metabolismu 

   Senft, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Tato práce aplikuje data miningovou metodu rozhodovacích pravidel na data z Poradny pro poruchy metabolismu Fakultní nemocnice Plzeň. Jako nástroj slouží systém LISp-Miner, vyvinutý na VŠE Praha. Nalezená rozhodovací ...
  • Vývoj a využití hašovacích funkcí při zpracování informací 

   Zimmermannová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Koncem 70. let začal vznikat pojem, který dnes označujeme jako kryptografická hašovací funkce. V současnosti jsou tyto funkce spojovány zejména s digitálním podpisem. V roce 2005 byla prolomena celosvětově nejpoužívanější ...
  • Vývoj paradigmat výzkumu umělé inteligence 

   Hostičková, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Cílem práce je popsat vývoj ve výzkumu umělé inteligence z hlediska změn paradigmatu a analyzovat současné tendence. Práce zařazuje pojem paradigma do kontextu teorie vědy a ozřejmuje, jakým způsobem je v této práci užíván. ...
  • Základní přehled prostředků komprese zvukových informací 

   Šlosar, David Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   This thesis focuses on overview of basic methods of compression of sound information and their comparison. At the introduction the thesis progresses from definition of sound to pro- perties of human auditory system. Next ...
  • Znalostní systémy v oblasti medicíny 

   Rybář, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou znalostních systémů v oblasti medicíny. Cílem diplomové práce je zpracovat přehled různých typů znalostních/expertních systémů v oblasti medicíny, přiblížit stávající situaci a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV