• Aplikace a vývojové trendy expertních systémů v medicíně 

   Defence status: DEFENDED
   Rybář, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 11. 2008
   Předmětem této rigorózní práce je oblast expertních/znalostních systémů (ES/ZS) v oblasti medicíny. Cílem rigorózní práce je zpracovat a předložit přehled různých typů systémů v oblasti medicíny a zdravotnictví, přiblížit ...
  • Aplikace Benfordova zákona ve scientometrii 

   Defence status: DEFENDED
   Šlosar, David Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   This diploma thesis is focused on determining the degree of presence of Benford's law in citation data. The data and their acquisition are described in detail. The most extensive analysis was performed on a dataset of 8.6 ...
  • Aplikace data miningu v oboru informačních studií: Analýza chování uživatelů knihovny 

   Defence status: DEFENDED
   Janíková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 6. 2016
   This thesis deals with usage of data mining on data of a library. It specializes in data of users and their behavior registered by library management system Clavius. For this purpose the data of University Library of ...
  • Aplikace kryptografie v informačních systémech 

   Defence status: DEFENDED
   Mika, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   (in English): This thesis describes and compares the most popular algorithms used in information systems. Specifically, there are: Vernam cipher, DES, 3DES, AES, and Blowfish (symmetric cryptography) and Diffie-Hellman key ...
  • Autenticita a digitální informace 

   Defence status: DEFENDED
   Cubr, Ladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   The dissertation focuses on the authenticity of digitized books in the context of their life cycle (production, preservation, access). First the OIAS high-level conceptual framework for lifecycle management of digital ...
  • Expertní systémy v medicíně a návrh prototypu diagnostické aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Tématem práce je charakteristika expertních systémů, možnosti jejich aplikace v medicíně a návrh prototypu expertního systému pro podporu rozhodování při určování maligního/benigního charakteru patologických ložisek při ...
  • Expertní systémy ve vojenství 

   Defence status: DEFENDED
   Stahl, Ladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   This master thesis deals with the topic of expert systems in the military. In the first part, expert systems are described in general focusing on the theoretical aspects. The creation, types, structure, architecture, ...
  • Historický vývoj kryptografie v období světových válek 

   Defence status: DEFENDED
   Vaverka, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   This bachelor thesis deals with the description of cryptographic and cryptanalytic methods during the First and Second World Wars and related historical circumstances. The introduction briefly describes the development of ...
  • Historie šifrování od starověku do novověku 

   Defence status: DEFENDED
   Prokopič, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Práce nejdříve definuje obor kryptografie a další termíny, které s ní bezprostředně souvisí. Poté popisuje stručný přehled vývoje kryptografie v období starověku a středověku a naváže popisem jednotlivých metod, v závěru ...
  • Informační předpoklady úspěšných investičních strategií 

   Defence status: DEFENDED
   Lešikar, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 7. 2009
   Information science provides useful tools and approaches to make possible understanding of complex situations in knowledge based economies of global information societies. This dissertation project is focused on information ...
  • Konceptuální struktury jako nástroj reprezentace znalost 

   Defence status: DEFENDED
   Ferbarová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   (česky) Konceptuální grafy jsou formálním jazykem reprezentace znalostí, které představil americký odborník na umělou inteligenci John F. Sowa na konci 70. let. Jsou syntézou formalistického a heuristického přístupu k umělé ...
  • Porovnání metod získávání znalostí z dat 

   Defence status: DEFENDED
   Jungmannová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 1. 2019
   (in English): The thesis is devoted to the comparison of a few methods of mining knowledge from data. Methods decision tree, classification rules, cluster analysis, and Naive Bayes classifier were applied to the data sample. ...
  • Přenos a ochrana informací v mobilních telekomunikacích 

   Defence status: DEFENDED
   Pacák, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Charles University in Prague Faculty of Arts Institute of Information Studies and Librarianship Study program: Information Studies and Librarianship Field of study: Information Studies and Librarianship Pavel Pacák The ...
  • Self-publishing elektronické literatury 

   Defence status: DEFENDED
   Porsche, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 8. 4. 2019
   This dissertation thesis deals with electronic self-publishing of literary fiction, i.e. its publishing by the authors themselves, without involving publishers. Support from big technology companies led to unprecedented ...
  • Vytěžování databáze Poradny pro poruchy metabolismu 

   Defence status: DEFENDED
   Senft, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   This thesis applies the data mining method of decision rules on data from Consulting centre for Metabolism disorders from University hospital Pilsen. As a tool is used the system LISp-Miner, developed at University of ...
  • Vývoj a využití hašovacích funkcí při zpracování informací 

   Defence status: DEFENDED
   Zimmermannová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Koncem 70. let začal vznikat pojem, který dnes označujeme jako kryptografická hašovací funkce. V současnosti jsou tyto funkce spojovány zejména s digitálním podpisem. V roce 2005 byla prolomena celosvětově nejpoužívanější ...
  • Vývoj paradigmat výzkumu umělé inteligence 

   Defence status: DEFENDED
   Hostičková, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   (in English): The purpose of this thesis is to describe developments of research in the field of artificial intelligence, from the point of view reflecting changes in current paradigms, and to analyze contemporary tendencies. ...
  • Základní přehled prostředků komprese zvukových informací 

   Defence status: DEFENDED
   Šlosar, David Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   Tato bakalářská práce je zaměřena na přehled základních komprimačních metod a jejich po- rovnání. V úvodu postupuje od definování zvuku po vlastnosti lidské sluchové a řečové sou- stavy. Dále se zabývá fyzickou realizací ...
  • Získávání znalostí z marketingových dat 

   Defence status: DEFENDED
   Kazárová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 1. 2020
   Data miningové techniky jsou v komerční sféře využívány za účelem získávání konkurenčních výhod. V oblasti marketingu v současnosti především v souvislosti s personalizací reklamy a udržení dlouhodobých vztahů se zákazníky. ...
  • Znalostní systémy v oblasti medicíny 

   Defence status: DEFENDED
   Rybář, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou znalostních systémů v oblasti medicíny. Cílem diplomové práce je zpracovat přehled různých typů znalostních/expertních systémů v oblasti medicíny, přiblížit stávající situaci a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV