• Biodegradabilní plasty v systému nakládání s odpady 

   Defence status: DEFENDED
   Šalanda, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Plasty jsou v současné době široce rozšířeným materiálem. Jejich nevýhodou je ale špatná ekologická udržitelnost. Od 70. let jsou proto hledány materiály nové, které by je dokázaly nahradit. Jako nejúspěšnější se jeví ...
  • Biodegradace lehčených polyuretanů v půdě a následná analýza produktů rozkladu 

   Defence status: DEFENDED
   Pražanová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
   According to the Waste Framework Directie 2008/98/ES and the Czech law on waste 185/2001 Sb., waste preienton is the main priority in waste management. Using biodegradable plastcs seems to represent a suitable approach in ...
  • Biodegradace nového typu polyuretanu při použití různých půdních substrátů 

   Defence status: DEFENDED
   Valešová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 5. 2022
   Newly developed fully aliphatic polyurethane (PUR) for agriculture applications was exposed to aerobic biodegradation in soil (ASTM D5988-18) and in modification of this method also in standardized soil which is commonly ...
  • Biodegradace nových typů lehčených polyuretanů v různých environmentálně relevantních mikrokosmech 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hušek, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Presented diploma thesis focuses on a new type of lightweight polyurethane foam (PUR), which has been manufactured with the intention of it being biodegradable within currently valid norms on biodegradation of plastic ...
  • Biodegradace nových typů lehčených polyuretanů v různých environmentálně relevantních mikrokosmech 

   Defence status: DEFENDED
   Hušek, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 31. 5. 2021
   Presented diploma thesis focuses on a new type of lightweight polyurethane foam (PUR), which has been manufactured with the intention of it being biodegradable within currently valid norms on biodegradation of plastic ...
  • Charakteristika worm tea - kapalného produktu vermikompostování a perspektivy jeho následného využití 

   Defence status: DEFENDED
   Klubalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 1. 2019
   Jedním ze způsobů snížení množství skládkovaného bioodpadu je vermikompostování, jehož produktem je, mimo jiné, i worm tea. Tato diplomová práce se zabývá složením a možnostmi využití worm tea, který je kapalným produktem ...
  • Komunitní vermikompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

   Defence status: DEFENDED
   Klubalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Metoda vermikompostování prochází v poslední době velkým rozmachem. Lidé žijící v bytech mohou sami zpracovávat bioodpad, který vyprodukovali. Kromě toho, že tak nepatrně snižují podíl komunálního biologicky rozložitelného ...
  • Omezení nadužívání obalů jako cesta ke snížení množství obalového odpadu 

   Defence status: DEFENDED
   Valešová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
  • Potenciál pro separovaný sběr použitého kuchyňského oleje v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Dalecká, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   Použitý kuchyňský olej je v současné době málo řešenou problematikou v oblasti s nakládání s komunálními odpady. Jedná se o prozatím v legislativě neošetřenou položku, a proto je důležité hledat řešení, jak tento odpad ...
  • Přepracování fermentačních zbytků z bioplynové stanice na alternativní palivo metodou biosušení 

   Defence status: DEFENDED
   Rákosník, Vítězslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Biogas represents one of the renewable sources of energy, which has been growing on use rapidly over the past decades. Biogas is produced during anaerobic digestion of organic material in biogas plants and it is most ...
  • Separace mikroplastů z čistírenského kalu pomocí těžkých kapalin 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíchalová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   This bachelor thesis is focused on microplastics in sewage sludge. Microplastics are currently often discussed topic, but their occurrence in sewage sludge isn't still sufficiently researched. The main source of microplastics ...
  • Stanovení biologické rozložitelnosti nových typů lehčených polyurethanů 

   Defence status: DEFENDED
   Tošovská, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Práce se zabývá biologickou rozložitelností (biodegradací) nových typů lehčených polyurethanů, které byly připraveny za účelem využití v zemědělské krajině. Rešeršní část shrnuje využití a principy biodegradace polyurethanů, ...
  • Vliv zavlažování přečištěnou odpadní vodou na vývoj hydrofobity půdy 

   Defence status: DEFENDED
   Fojtová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 7. 2020
   In this work I have dealt with the influence of irrigation with treated wastewater on the development of soil hydrophobicity. In the theoretical part I deal with the influence of using treated wastewater on the development ...
  • Využití modifikovaného biocharu pro záchyt amoniaku z odpadního vzduchu 

   Defence status: DEFENDED
   Kozlíková, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   V mé práci jsem se zabývala porovnáním různých typů pevných materiálů na bázi biocharu, které by mohly sloužit jako náplň do filtrů na záchyt amoniaku. Pro testování nejvhodnějšího materiálu byly použity 3 vzorky biocharu ...
  • Využití pasívních vzorkovačů při identifikaci reziduí antibiotik v přečištěných odpadních vodách 

   Defence status: DEFENDED
   Kostříková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   With the increasing number of people on the planet, increases the consumption of antibiotics as well. A very big part of these antibiotics are transfered back into the environment in form of either their residues or ...
  • Využití přečištěných odpadních vod pro kapkovou závlahu 

   Defence status: DEFENDED
   Šalanda, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Drought has an increasing importance in the Czech republic. It is necessary to look for potential irrigation water sources, which are important for agriculture. Treated wastewater can be one of them. It has potentially ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV