• Metabolismus inhibitorů tyrosinkinas, protinádorových léčiv nové generace 

   Defence status: DEFENDED
   Čillíková, Olívia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Nádorová onemocnění jsou po infarktu myokardu druhou nejčastější příčinou úmrtí ve světě. V posledních letech se výzkum v rámci cílené chemoterapeutické léčby zaměřil na inhibitory tyrosinkinas. Vandetanib je tyrosinkinasový ...
  • Metabolismus inhibitorů tyrosinkinas, protinádorových léčiv nové generace 

   Defence status: DEFENDED
   Husák, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Vandetanib je orálně podávané protinádorové léčivo patřící do skupiny inhibitorů tyrosinkinas, které se využívá k léčbě rakoviny štítné žlázy. Toto léčivo podléhá biotransformací a oxiduje se na dva metabolity - N-desmethyl ...
  • Metabolismus tyrosinkinasového inhibitoru cabozantinibu jaterními mikrosomy potkana 

   Defence status: DEFENDED
   Jurečka, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Cabozantinib je protinádorové léčivo, které bylo schváleno pro léčbu progresivního karcinomu štítné žlázy organizacemi FDA i EMA. Cabozantinib působí jako tyrosinkinasový inhibitor. Blokuje receptory signálních drah ...
  • Metabolismus vandetanibu cytochromy P450 exprimovanými v prokaryotním systému 

   Defence status: DEFENDED
   Rodová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 7. 2021
   Při léčbě nádorových onemocnění, nesoucích konkrétní molekulárně genetické nebo morfologické znaky, se v poslední době začíná uplatňovat biologicky cílená léčba neboli cílená molekulární terapie. Vandetanib je perorálně ...
  • Protinádorová léčiva ve formě nanočástic a mechanismy potencující jejich protinádorovou účinnost 

   Defence status: DEFENDED
   Meskařová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Onkologická onemocnění jsou jedním z častých civilizačních chorob už po staletí. V 18. století byly popsány některé druhy rakoviny a navrhnuty první léčebné postupy. V současné době se pro léčbu rakoviny využívá onkochirurgie, ...
  • Přeměna cabozantinibu enzymy první fáze biotransformace 

   Defence status: DEFENDED
   Jurečka, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 7. 2021
   Cabozantinib is an anticancer drug that inhibit tyrosine kinases which allow signal pathways important for growth and development of tumors. It is used for treatment of medullary thyroid cancer, hepatocellular carcinoma ...
  • Příprava a metabolismus nanotransportérových forem inhibitorů tyrosinkinas 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Nádorová onemocnění jsou v současné době druhou nevýznamnější civilizační chorobou, není tedy divu, že v posledních desetiletích je jejich výzkum prioritou řady laboratoří. Problémem klasické léčby onkologických chorob, ...
  • Příprava léčiv vázaných v nanočásticích pro cílenou léčbu rakoviny 

   Defence status: DEFENDED
   Sedlák, Ondrej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 2. 2019
  • Příprava léčiv vázaných v nanočásticích pro cílenou léčbu rakoviny 

   Defence status: DEFENDED
   Jáklová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   The aim of this thesis was to study the ability of the apoferritin to encapsulate drugs vandetanib and etoposid. Vandetanib is an anticancer drug used for the treatment of tumors of the thyroid gland. It acts as an inhibitor ...
  • Příprava protinádorových léčiv vázaných v apoferritinu 

   Defence status: DEFENDED
   Fürbacherová, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Rakovina patří mezi nejzávažnější problémy, se kterými se potýká moderní medicína. V posledních letech došlo k velkému rozvoji nanotechnologií a jejich použití v medicíně. Cílem je zefektivnit podávání léčiv a přispět tak ...
  • Studium působení tyrosinkinasových inhibitorů a jejich metabolitů na buněčné linie nádorů 

   Defence status: DEFENDED
   Kolárik, Matúš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 7. 2021
   Vandetanib, lenvatinib a cabozantinib jsou inhibitory receptorových tyrosinkinas schválené k terapii lokálně pokročilých a metastázujících nádorů štítné žlázy, ledvin a jater. Tyto multikinasové inhibitory inhibují fosforylaci ...
  • Studium tyrosin kinasového inhibitoru vandetanibu vázaného v apoferritinu a lipozomech 

   Defence status: DEFENDED
   Jáklová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   4 Abstrakt V rámci této diplomové práce bylo studováno protinádorové léčivo vandetanib. Vandetanib je tyrosin kinasový inhibitor působící zejména na receptory vaskulárních endoteliálních růstových faktorů (VEGFR), epidermálních ...
  • Vliv cytochromu b5 na aktivitu cytochromů P450 

   Defence status: DEFENDED
   Ličko, Vojtech (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 7. 2020
   ABSTRACT Cytochrome b5 (CYB5) is heme protein capable of reduction of cytochromes P450 (CYP) or some other enzymes. However, his regulative capability was also observed by his apo form, i.e. in absence of heme prosthetic ...
  • Vliv cytochromů P450 na metabolismus protinádorových léčiv vázaných v apoferritinové nanočástici 

   Defence status: DEFENDED
   Wilhelm, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 7. 2020
   Tumour-related diseases are the second most common cause of death in the Czech Republic, right after cardiovascular diseases. Nanomedicine - a novel scientific discipline - shows captivating potential in anticancer treatment ...
  • Vliv NADPH:cytochrom P450 reduktasy a cytochromu b5 na metabolismus vandetanibu cytochromem P450 3A5 

   Defence status: DEFENDED
   Škriabová, Simona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 7. 2020
   Léčba rakoviny je možná několika způsoby. Jedním z nich je chemoterapie, kdy se onkologickým pacientům podává cytostatikum nebo kombinace více druhů léčiv. Cílem této bakalářské práce bylo studium a rozšíření poznatků o ...
  • Vliv pH na oxidaci vandetanibu 

   Defence status: DEFENDED
   Fedák, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Vandetanib je protinádorové léčivo využívající se zejména pro cílenou léčbu medulárního karcinomu štítné žlázy. Působí jako inhibitor tyrosinkinas a vyznačuje se selektivitou vůči receptorům vaskulárního endoteliálního ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV