• Brownfields jako společenský problém. Vnímání problematiky obyvateli v postižené lokalitě, v pražském Karlíně 

   Kapičková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 4. 9. 2006
  • Důsledky suburbanizace pro obec - případová studie obce Velebov 

   Puchálková, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Proces rezidenční suburbanizace, beroucí na sebe často podobu sídelní kaše, se ve vyspělých zemích objevuje od poloviny 18. století, zatímco v České republice se jedná o poměrně nový fenomén, v masovém měřítku pozorovatelný ...
  • Kriminalita jako sociálně patologický jev ve městě 

   Tichá, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   The study "Crime as one of the socio-pathologies in the city - preventive actions on the local level, social aspects of local security and safety, and the architectural and urban context" - focuses on the occurrence of ...
  • Pojetí venkova v díle Bohuslava Blažka 

   Kopecká, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Problematika podpory regenerace brownfieldů v České republice 

   Lednická, Sylvie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Cílem diplomové práce je na základě dostupných zdrojů informací analyzovat současnou situaci brownfieldů v České republice, porovnat ji se situací v zahraničí, a využít zahraniční i tuzemské zkušenosti a způsoby řešení ...
  • Projevy globalizace ve městech na příkladu měst: Praha a Brno 

   Valášková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 1. 2. 2012
   Diplomová práce "Projevy globalizace ve městech, na příkladu měst: Praha a Brno" se zabývá tím, jak se projevuje globalizace ve městech. Jednou z mnoha definic globalizace je ta, že je to komplexní proces, který zahrnuje ...
  • Regenerace brownfields a její aktéři 

   Stibůrková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 6. 2007
   Tato diplomová práce pojednává o regeneraci brownfields, tedy chátrajících pozemků omezené rozlohy, které ztratily své původní využití a v současnosti jsou opuštěné, nebo je jejich funkce omezená. Jsou zde zmíněny příčiny ...
  • Rezidenční diferenciace socioekonomických společenských tříd - případová studie hl.města Prahy 

   Hastrmanová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 10. 2008
   Sociální nerovnost je jedním z nejvíce diskutovaných sociálních problémů, nerovnosti mezi socioekonomickými společenskými třídami se promítají i do charakteru soudobých měst, které tak následně ovlivňují nejen po fyzické ...
  • Rezidenční diferenciace socioekonomických společenských tříd - případová studie hl.města Prahy 

   Hastrmanová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   The social inequality is one of the most discussed problem in today's world. Inequality among different socioeconomic classes are also reflected in the character of today's cities. Residential segregation is a spatial form ...
  • Sídliště dnes. Jižní město jako místo k životu z pohledu dvou generací jeho prvních obyvatel 

   Barvíková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 16. 9. 2011
   Úvod a metodika výzkumu Problematika stávajícího stavu a možného vývoje sídlišť je velmi závažná a jak je patrné i z následujícího přehledu dostupné literatury, na současné mapě poznání je spousta bílých míst, oblastí, ...
  • Soužití starousedlíků a nově příchozích obyvatel. Případová studie suburbie v příměstské zóně Prahy 

   Bezpalcová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Práce reaguje na změny, ke kterým dochází v posledních letech v zázemí našich velkých měst v důsledku procesu rezidenční suburbanizace. Obce v zázemí Prahy, které za socialismu často trpěly úbytkem obyvatel a celkovou ...
  • Společné rysy a specifika v urbánním vývoji v NDR a na území České republiky 

   Králová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Cílem studie je srovnání urbánního vývoje ve východním Německu a v České republice. Hlavním informačním vkladem práce je charakterizace východoněmecké situace, zatímco účelem časti o České republice je poskytnutí informací ...
  • Společně za lepší město 

   Sládek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 9. 2015
   Hlavním cílem práce je pochopit na půdě obcí, jakou roli mají jejich obyvatelé v proměně politického jednání občanů ČR po roce 1989. Text kombinuje poznatky sociologie sídel, politického a urbánního vývoje a proměn občanské ...
  • Strategický plán rozvoje měst a obcí jako mrtvý dokument? 

   Kudrna, Libor (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 3. 2. 2012
   Diplomová práce se věnuje strategickému plánování obcí. Pro vykreslení životního cyklu strategického dokumentu využívá procesuální modely veřejné politiky a dále se věnuje problému neimplementování strategických plánů ...
  • Suburbanizace a občanská aktivita: Případová studie - Přezletice 

   Sadílek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Suburbanizace v Praze po roce 1989 

   Mertl, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 8. 2. 2006
   Tato diplomová práce se věnuje jednomu z procesu měnících vnitřní prostorovou strukturu měst, procesu suburbanizace, a to na příkladu Pražského metropolitního regionu. Na základě analýzy dat Českého statistického úřadu ...
  • Urban Gardening: motivy a možnosti přetváření veřejného prostoru ve městě 

   Papoušková, Kristina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá fenoménem městského zahradničení. Věnuje se zejména městskému zahradničení v podobě komunitních zahrad, jejichž počet se v Praze v posledních letech znásobil. Tento trend vyvolal zájem i ze strany ...
  • Venkov a město: mapování dynamiky 

   Sládek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Práce se zabývá socio-kulturními rozdíly mezi obyvatelstvem měst a venkova. V souladu se sociologickou tradicí rozlišuje tři možné přístupy k odpovědi. Buď je mezi městy a venkovem rozdíl zásadní, a pak lze mluvit o ...
  • Vnímání prostředí: Pojmy imageabilita, topofilie, genius loci 

   Volek, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Where is the community? Case study of neighborhoods in Žiar nad Hronom 

   Kirschnerová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   (abstrakt) Komunita a jej vzťah k miestu trápia sociológov a výskumníkov od kedy spoločnosť opustila svoje tradičné usporiadanie. Mnoho z nich zvažuje kladné i záporné aspekty industriálnej a neskôr modernej spoločnosti a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV