• Brownfields jako společenský problém. Vnímání problematiky obyvateli v postižené lokalitě, v pražském Karlíně 

   Defence status: DEFENDED
   Kapičková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 4. 9. 2006
  • Důsledky suburbanizace pro obec - případová studie obce Velebov 

   Defence status: DEFENDED
   Puchálková, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   The process of residential suburbanization, frequently in form of urban sprawl, takes place in the developed countries since mid 18th century. On the other hand, in the Czech Republic it is relatively new phenomenon, heavily ...
  • Kriminalita jako sociálně patologický jev ve městě 

   Defence status: DEFENDED
   Tichá, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   Předkládaná práce je přehledovou studií, zaměřenou na kriminalitu jako na jednu z forem sociální patologie, její výskyt ve městě a prevenci na místní úrovni. Všímá si společensky negativních jevů, které jsou v rozporu s ...
  • Pojetí venkova v díle Bohuslava Blažka 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Problematika podpory regenerace brownfieldů v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Lednická, Sylvie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   The aim of this thesis is to analyze current situation of brownfield regeneration in the Czech Republic given the available information sources, further to compare it with the situation abroad, and to apply foreign and ...
  • Projevy globalizace ve městech na příkladu měst: Praha a Brno 

   Defence status: DEFENDED
   Valášková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 1. 2. 2012
   This thesis "Aspects of globalization in cities, on the example of cities: Prague and Brno" provides a reflection of how globalization influences cities. One definition of globalization is following: it is a ...
  • Regenerace brownfields a její aktéři 

   Defence status: DEFENDED
   Stibůrková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 6. 2007
   Tato diplomová práce pojednává o regeneraci brownfields, tedy chátrajících pozemků omezené rozlohy, které ztratily své původní využití a v současnosti jsou opuštěné, nebo je jejich funkce omezená. Jsou zde zmíněny příčiny ...
  • Rezidenční diferenciace socioekonomických společenských tříd - případová studie hl.města Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Hastrmanová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   The social inequality is one of the most discussed problem in today's world. Inequality among different socioeconomic classes are also reflected in the character of today's cities. Residential segregation is a spatial form ...
  • Rezidenční diferenciace socioekonomických společenských tříd - případová studie hl.města Prahy 

   Defence status: RECOGNIZED
   Hastrmanová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 10. 2008
   The social inequality is one of the most discussed problem in today's world. Inequality among different socioeconomic classes are also reflected in the character of today's cities. Residential segregation is a spatial form ...
  • Sídliště dnes. Jižní město jako místo k životu z pohledu dvou generací jeho prvních obyvatel 

   Defence status: DEFENDED
   Barvíková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 16. 9. 2011
   Úvod a metodika výzkumu Problematika stávajícího stavu a možného vývoje sídlišť je velmi závažná a jak je patrné i z následujícího přehledu dostupné literatury, na současné mapě poznání je spousta bílých míst, oblastí, ...
  • Soužití starousedlíků a nově příchozích obyvatel. Případová studie suburbie v příměstské zóně Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Bezpalcová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   The thesis responds to recent changes in the hinterland of our bigger cities arising from the process of residential suburbanization. Townships in the immediate vicinity of Prague, which often suffered from a population ...
  • Společné rysy a specifika v urbánním vývoji v NDR a na území České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Cílem studie je srovnání urbánního vývoje ve východním Německu a v České republice. Hlavním informačním vkladem práce je charakterizace východoněmecké situace, zatímco účelem časti o České republice je poskytnutí informací ...
  • Společně za lepší město 

   Defence status: DEFENDED
   Sládek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 9. 2015
   Hlavním cílem práce je pochopit na půdě obcí, jakou roli mají jejich obyvatelé v proměně politického jednání občanů ČR po roce 1989. Text kombinuje poznatky sociologie sídel, politického a urbánního vývoje a proměn občanské ...
  • Strategický plán rozvoje měst a obcí jako mrtvý dokument? 

   Defence status: DEFENDED
   Kudrna, Libor (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 3. 2. 2012
   Diplomová práce se věnuje strategickému plánování obcí. Pro vykreslení životního cyklu strategického dokumentu využívá procesuální modely veřejné politiky a dále se věnuje problému neimplementování strategických plánů ...
  • Suburbanizace a občanská aktivita: Případová studie - Přezletice 

   Defence status: DEFENDED
   Sadílek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Suburbanizace v Praze po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Mertl, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 8. 2. 2006
   This thesis describes one of the processes that change inner spatial structure of the cities - process of suburbanization - namely taking as an example Prague metropolitan region. While analyzing data of the Czech Bureau ...
  • Urban Gardening: motivy a možnosti přetváření veřejného prostoru ve městě 

   Defence status: DEFENDED
   Papoušková, Kristina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   This diploma thesis pursues the phenomenon of urban gardening. It especially focuses on urban gardening in the form of community gardens, whose number has multiplied in Prague in the recent years. This trend has also caused ...
  • Venkov a město: mapování dynamiky 

   Defence status: DEFENDED
   Sládek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Práce se zabývá socio-kulturními rozdíly mezi obyvatelstvem měst a venkova. V souladu se sociologickou tradicí rozlišuje tři možné přístupy k odpovědi. Buď je mezi městy a venkovem rozdíl zásadní, a pak lze mluvit o ...
  • Vnímání prostředí: Pojmy imageabilita, topofilie, genius loci 

   Defence status: DEFENDED
   Volek, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Where is the community? Case study of neighborhoods in Žiar nad Hronom 

   Defence status: DEFENDED
   Kirschnerová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Community and its ties to locality have been bothering sociologists and researchers since society has abandoned its traditional organization. Many of them considered positive and negative aspects of industrial and later ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV