• An analysis of EU strategic culture and the role of the autonomous projection of hard power therein 

   Defence status: DEFENDED
   Revie, Alasdair (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   This project attempts to analyse the role of the autonomous projection of hard power as tool of EU strategic culture through investigation into three case studies. These case studies constitute several EU military operations ...
  • Analýza médií jako nástroj systémů včasného varování - případ Mali 

   Defence status: DEFENDED
   Kopečný, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   SHRNUTÍ Diplomová práce se zabývá tématem systémů včasného varování (SVV), klíčového komponentu prevence konfliktů, přičemž konkrétní model SVV založený na kvantitativní analýze výstupů mezinárodních médií otestovala na ...
  • The Birth of Cyber as a National Security Agenda 

   Defence status: DEFENDED
   Schmidt, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Tato dizertace studuje, jak se z kybernetické bezpečnosti stala agenda národní bezpečnosti a diskutuje implikace těchto procesů na mezinárodní bezpečnost. Práce je rozdělena do tří částí. První část rozebírá teoretickýa ...
  • Dual Securitization of Public Space in Relation to Sport Mega Events 

   Defence status: DEFENDED
   Svitková, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Cieľom tejto práce je skúmať bezpečnostné opatrenia v mestách v súvislosti s veľkými športovými podujatiami. S použitím medzinárodnej politickej sociológie ako teoretického základu argumentujem, že mestský priestor je ...
  • The Emerging threat of Cruise Missile Proliferation in Middle Eastern Asymmetric warfare: The Case of Iran's Proxy Militias 

   Defence status: DEFENDED
   Candurra, Daniella (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 21. 10. 2020
   Cruise missiles have been proliferating since World War II, leading to their gradual sophistication throughout history which has expanded to include long range and precision strike capabilities. Alongside these capabilities, ...
  • Fenomén hybridního působení státních i nestátních aktérů 

   Defence status: DEFENDED
   Havlík, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 18. 3. 2021
   The rigorous thesis deals with the issue of hybrid action of state and non-state actors using a wide range of tools of power to promote their own interests. The primary intention is to relate the content to the concept of ...
  • The Future Utilisation of Space: Orbital Debris and the Space Security Agenda 

   Defence status: DEFENDED
   Oxton, Joe (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   The growth in orbital debris has been predicted since the dawn of the space age. Now the debris fields cascade through orbits and the risk of collision is on an infinite upward trajectory. This thesis will examine what ...
  • Geopolitical Imagination and Security Perception in Japan 

   Defence status: DEFENDED
   Sosna, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   This thesis deals with Japanese foreign and security policy through the optics of critical geopolitics, specifically the "geopolitics as culture" notion developed by Gearóid Ó Tuathail. Using this notion as an analytical ...
  • The impact of US shale gas extraction on local dynamics between environmental- and economic- security frames 

   Defence status: DEFENDED
   Burda, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   Tato práce se věnuje lidské bezpečnosti, konkrétně pak situaci, kdy se dva různé sektory této bezpečnosti - ekonomický a environmentální - střetnou. Využívá v současnosti populární téma těžby břidlicového plynu v USA k ...
  • The Issue of Identity: Great Britain's Need for Nuclear Re-armament - The Case of Trident Missiles 

   Defence status: DEFENDED
   Vavreková, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   This thesis is dealing with the effects of particular aspects of the British identity on the decision to modernize the Trident system, and therefore to maintain the United Kingdom's status of a nuclear weapon state. ...
  • Komparativní analýza bezpečnostní politiky Kanady a České republiky ve vztahu k misi ISAF - od motivace po exit 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Karolina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   This work focuses on approach of security policy toward foreign missions and interventions. I focused on the application of the theory of comparative analysis in the social sciences . The aim of this work is to analyze the ...
  • Konceptualizace použití mezinárodních médií jako nástroje systémů včasného varování na případě Mali 

   Defence status: DEFENDED
   Kopečný, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 10. 2014
   SHRNUTÍ Rigorózní práce se zabývá tématem systémů včasného varování (SVV), klíčového komponentu prevence konfliktů, přičemž pro tuto práci vytvořený model SVV založený na obsahové analýze výstupů mezinárodních médií ...
  • Konflikty v Sýrii a Libyi z hlediska doktríny Odpovědnosti chránit 

   Defence status: DEFENDED
   Filipková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Cílem této práce je zjistit, zda byla intervence ze strany mezinárodního společenství v civilním konfliktu v Libyi a neintervence v civilním konfliktu v Sýrii legitimní z hlediska konceptu Odpovědnosti chránit. V práci je ...
  • Kontrola teritoria jako faktor pro efektivní realizaci politického cíle islamistického násilného nestátního aktéra. 

   Defence status: DEFENDED
   Ludvík, Zdeněk (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   This thesis wants to make clear the theoretical concept in the form of a testable hypothesis on the relationship between the political control of the territory by a Violent Non-State Actor (VNSA) and the effectiveness of ...
  • Kontrola teritoria jako faktor pro efektivní realizaci politického cíle islamistického násilného nestátního aktéra. 

   Defence status: RECOGNIZED
   Ludvík, Zdeněk (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 4. 10. 2018
   Tato disertační práce má za úkol precizovat teoretický koncept v podobě testovatelné hypotézy o vztahu mezi politickou kontrolou teritoria násilným nestátním aktérem (Violent Non-State Actor, dále VNSA) a efektivitou ...
  • La Frontière/Il Confine: Migration and the Border between Italy and France 

   Defence status: DEFENDED
   Sundal, Kendra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 31. 1. 2014
   Bibliographic Note Sundal, Kendra. 2013. La Frontière/Il Confine: French and Italian Migration Discourse. 85 pages. Master's thesis. Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Studies. Supervisor ...
  • The Logic of Nuclear Strategy Explaining Small Nuclear Arsenals 

   Defence status: DEFENDED
   Ludvík, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 12. 2. 2015
   Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Political Studies Jan Ludvik The Logic of Nuclear Strategy Explaining Small Nuclear Arsenals Ph.D. Thesis Prague 2014 ABSTRACT At this thesis I am trying ...
  • Moderní trendy městského rozvoje jako důležitý komponent lidsko-bezpečnostní politiky urbánních prostor 21. století 

   Defence status: DEFENDED
   Masare, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   Tato studie má za cíl zodpovědět otázku do jaké míry představují progresivní trendy inkluzivně-participativního městského rozvoje, postavené na principu organického vnímání města-společnosti, z pohledu konceptu lidské ...
  • NATO and the EU: Institutional Cooperation and Competition in European Security 

   Defence status: DEFENDED
   Grissom, Emma (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   The institutional relationship between the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and the European Union (EU) is ostensibly predicated on shared values and interests. In the area of European security, this relationship ...
  • Non-militarization of the final frontier tracing the evolution of norms in outer space 

   Defence status: DEFENDED
   Mráz, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Tato diplomová práce si klade za cíl kriticky zhodnotit tradiční positivistické interpretace zrodu čtyř klíčových norem tvořících základ současného mezinárodně- právního režimu upravujícího aktivity států v oblasti využívání ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV