• Analýza médií jako nástroj systémů včasného varování - případ Mali 

   Kopečný, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   This diploma thesis deals with the topic of Early Warning Systems (EWS), a key part of conflict prevention. It applies a model of quantitative analysis of international media outputs on the case of the Mali insurgency in ...
  • The Birth of Cyber as a National Security Agenda 

   Schmidt, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Tato dizertace studuje, jak se z kybernetické bezpečnosti stala agenda národní bezpečnosti a diskutuje implikace těchto procesů na mezinárodní bezpečnost. Práce je rozdělena do tří částí. První část rozebírá teoretickýa ...
  • Dual Securitization of Public Space in Relation to Sport Mega Events 

   Svitková, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Cieľom tejto práce je skúmať bezpečnostné opatrenia v mestách v súvislosti s veľkými športovými podujatiami. S použitím medzinárodnej politickej sociológie ako teoretického základu argumentujem, že mestský priestor je ...
  • The Future Utilisation of Space: Orbital Debris and the Space Security Agenda 

   Oxton, Joe (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   The growth in orbital debris has been predicted since the dawn of the space age. Now the debris fields cascade through orbits and the risk of collision is on an infinite upward trajectory. This thesis will examine what ...
  • Geopolitical Imagination and Security Perception in Japan 

   Sosna, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá japonskou zahraniční a bezpečnostní politikou skrze optiku kritické geopolitiky, konkrétně pojetí "geopolitiky jako kultury" vytvořeného Gearóidem Ó Tuathailem. S využitím tohoto pojetí coby ...
  • The impact of US shale gas extraction on local dynamics between environmental- and economic- security frames 

   Burda, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   Tato práce se věnuje lidské bezpečnosti, konkrétně pak situaci, kdy se dva různé sektory této bezpečnosti - ekonomický a environmentální - střetnou. Využívá v současnosti populární téma těžby břidlicového plynu v USA k ...
  • The Issue of Identity: Great Britain's Need for Nuclear Re-armament - The Case of Trident Missiles 

   Vavreková, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Anotácia Táto diplomová práca sa zaoberá účinkami konkrétnych aspektov identity Veľkej Británie na jej rozhodnutie modernizovať systém Trident, a teda udržať si status štátu disponujúceho jadrovými zbraňami. Z teoretického ...
  • Komparativní analýza bezpečnostní politiky Kanady a České republiky ve vztahu k misi ISAF - od motivace po exit 

   Křížová, Karolina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Tato práce řeší transformaci a přístup v bezpečnostně-zahraniční politice k zahraničním misím a intervencím. Zaměřila jsem se na využití teorie komparativní analýzy ve společenských vědách. Cílem této práce je analyzovat ...
  • Konceptualizace použití mezinárodních médií jako nástroje systémů včasného varování na případě Mali 

   Kopečný, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 10. 2014
   SHRNUTÍ Rigorózní práce se zabývá tématem systémů včasného varování (SVV), klíčového komponentu prevence konfliktů, přičemž pro tuto práci vytvořený model SVV založený na obsahové analýze výstupů mezinárodních médií ...
  • Konflikty v Sýrii a Libyi z hlediska doktríny Odpovědnosti chránit 

   Filipková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Cílem této práce je zjistit, zda byla intervence ze strany mezinárodního společenství v civilním konfliktu v Libyi a neintervence v civilním konfliktu v Sýrii legitimní z hlediska konceptu Odpovědnosti chránit. V práci je ...
  • Kontrola teritoria jako faktor pro efektivní realizaci politického cíle islamistického násilného nestátního aktéra. 

   Ludvík, Zdeněk (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Tato disertační práce má za úkol precizovat teoretický koncept v podobě testovatelné hypotézy o vztahu mezi politickou kontrolou teritoria násilným nestátním aktérem (Violent Non-State Actor, dále VNSA) a efektivitou ...
  • Kontrola teritoria jako faktor pro efektivní realizaci politického cíle islamistického násilného nestátního aktéra. 

   Ludvík, Zdeněk (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 4. 10. 2018
   This thesis wants to make clear the theoretical concept in the form of a testable hypothesis on the relationship between the political control of the territory by a Violent Non-State Actor (VNSA) and the effectiveness of ...
  • La Frontière/Il Confine: Migration and the Border between Italy and France 

   Sundal, Kendra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 31. 1. 2014
   Bibliographic Note Sundal, Kendra. 2013. La Frontière/Il Confine: French and Italian Migration Discourse. 85 pages. Master's thesis. Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Studies. Supervisor ...
  • The Logic of Nuclear Strategy Explaining Small Nuclear Arsenals 

   Ludvík, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 12. 2. 2015
   Tato dizertační práce se věnuje dvojici zásadních otázek: a) jak funguje odstrašování mezi státem s malým jaderným arzenálem a mnohem silnějším vyzyvatelem, b) co přispívá k jeho fungování? Výzkum je inspirovaný metodou ...
  • Moderní trendy městského rozvoje jako důležitý komponent lidsko-bezpečnostní politiky urbánních prostor 21. století 

   Masare, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   The aim of this research paper is to answer the question: to what measure, from the perspective of the human security concept, do the progressive participatory- inclusive trends of urban development, built on the principle ...
  • NATO and the EU: Institutional Cooperation and Competition in European Security 

   Grissom, Emma (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   The institutional relationship between the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and the European Union (EU) is ostensibly predicated on shared values and interests. In the area of European security, this relationship ...
  • Non-militarization of the final frontier tracing the evolution of norms in outer space 

   Mráz, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Tato diplomová práce si klade za cíl kriticky zhodnotit tradiční positivistické interpretace zrodu čtyř klíčových norem tvořících základ současného mezinárodně- právního režimu upravujícího aktivity států v oblasti využívání ...
  • Non-Western Approaches to Statehood 

   Karmazin, Aleš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 16. 5. 2019
   This thesis studies the variation of sovereignty in the international order by analysing how the general model of sovereignty is localised in the political practice of two major non-Western rising powers - China and India. ...
  • Orientalism reversed: Critical analysis of the African Court on Human and Peoples' Rights 

   Bruner, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Diplomová práce používá kritickou teorii a s její pomocí zkoumá historii a fungování Afrického soudu pro lidská práva. Tato judiciální instituce byla založena v roce 1998, avšak až do roku 2013 nerozhodla jediný případ v ...
  • The Orientation of Czech Foreign and Security Policy: A Durable Atlantist? 

   O Donoghue, Cillian (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 25. 6. 2010
   The aim of this dissertation is to investigate into the causes and the long term durability of Atlanticism in the Czech Republic. During the Iraq War the Czech Republic was labeled as part of ' "ew' Europe, a title given ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV