• Alkaloidy - výukové materiály pro SŠ. 

   Defence status: DEFENDED
   Fantová, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   Alkaloidy jsou významné přírodní látky, které sice nejsou výslovně zmiňovány ve vzdělávacím oboru chemie v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia, jsou však tématem, které spojuje více oborů, umožňuje výuku v širších ...
  • Chemické experimenty pro SŠ - chromatografie s přírodními látkami. 

   Defence status: DEFENDED
   Polívková, Michala (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Tato práce je zaměřena na experimenty s přírodními látkami a vitaminy. V první části práce jsem popsala vybrané látky, které jsem v druhé části dokazovala pomocí chromatografie nebo s nimi prováděla jiné experimenty. ...
  • Experimentální výuka organické chemie se zaměřením na vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Karlínová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Experiment je pro žáky beze sporu nejoblíbenější částí hodin chemie. Pokud je experiment prováděn s materiálem běžně známým, jako jsou například potraviny, pak zájem studentů ještě vzroste. Tato bakalářská práce představuje ...
  • Experimenty jako nedílná součást výuky chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Karlínová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 6. 2017
  • Izolace pigmentů ze sušené červené papriky a jejich identifikace pomocí NMR spektroskopie. 

   Defence status: DEFENDED
   Hejnová, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Izolace pigmentů ze žluté papriky a jejich identifikace pomocí NMR spekroskopie. 

   Defence status: DEFENDED
   Kamlar, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Názvosloví organických sloučenin 

   Defence status: DEFENDED
   Sezemská, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Jedním z očekávaných výstupů organické chemie v RVP G je aplikace pravidel systematického názvosloví organické chemie při popisu sloučenin s možností využití triviálních názvů. Na českém trhu je několik příruček zaměřených ...
  • Tvorba a ověřování pracovních listů z chemie pro žáky nižších stupňů víceletých gymnázií. 

   Defence status: DEFENDED
   Tříska, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Zařazování učebních úloh určených k osvojování učiva je žádoucí ve většině naukových předmětů. Tato diplomová práce se zabývá tvorbou pracovních listů z chemie pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a pro žáky odpovídajících ...
  • Učebnice organické chemie pro SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Hurný, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   This thesis deals with creation of new textbook for high schools and gymnasium students. The main focus of this work is mainly on general prinicples and laws in chemistry. Great attention is dediacted to atom structure,chemical ...
  • Výuka organické chemie na SŠ - problémové úseky učiva 

   Defence status: DEFENDED
   Tvarohová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Učitelé se v rámci výuky organické chemie setkávají s úseky učiva, které činí žákům větší problém při pochopení i osvojování daného učiva. Tato diplomová práce se v prvé řadě zabývá právě problémovými úseky učiva organické ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV