• The application of atmospheric circulation classifications in the interpretation of climate model outputs 

   Defence status: DEFENDED
   Stryhal, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 11. 2018
   Využití klasifikací atmosférické cirkulace v interpretaci výstupů z klimatických modelů Mgr. Jan Stryhal Automatizované klasifikace polí atmosférické cirkulace (zkráceně cirkulační klasifikace) jsou nástrojem hojně užívaným ...
  • Asymetrie rozdělení mezidenních teplot vzduchu a jejich souvislost s meteorologickými podmínkami 

   Defence status: DEFENDED
   Piskala, Vladimír (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá mezidenní změnou teplot v souvislosti s přechodem atmosférických front. Změna teplot je počítána pro léto (červen - srpen) a zimu (prosinec - únor) za období 1961 - 1998. Byla použita ...
  • Atlantická termohalinní cirkulace, její možné budoucí změny a vliv na klima v Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Atlantická termohalinní cirkulace, její možné budoucí změny a vliv na klima v Evropě Tato práce se zabývá změnami termohalinní cirkulace, především je zaměřena na Atlantickou meridionální cirkulaci. Práce vysvětluje i pár ...
  • Časová stabilita vlivů 11-letého slunečního cyklu na cirkulační poměry ve střední Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Paličková, Lea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Časová stabilita vlivů 11-letého slunečního cyklu na cirkulační poměry ve střední Evropě Abstrakt Práce si dává za cíl zjistit, zda jsou cirkulační poměry ve střední Evropě ovlivněny proměnlivou úrovní sluneční atmosféry. ...
  • Dlouhodobá proměnlivost vztahů mezi atmosférickou cirkulací a přízemními klimatickými prvky 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Romana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Důležitým předpokladem při konstrukci scénářů změny klimatu pomocí statistických metod je stabilita vztahů mezi atmosférickou cirkulací a přízemními klimatickými prvky v čase. Cílem práce je proto zjistit, zda a jak se ...
  • Dlouhodobé změny mořského ledu v Arktidě 

   Defence status: DEFENDED
   Lysenko, Anastasia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Práce shrnuje znalosti o mořském ledu v Arktidě, jeho vlastnostech, podmínkách a procesu vzniku. Popisuje také klima Arktidy a jeho změny od počátku 20. století. Práce ukazuje, jak a proč je arktický mořský led důležitý ...
  • Dlouhodobé změny oblačnosti a délky trvání slunečního svitu v Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Jarmila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   LONG-TERM CHANGES IN CLOUDINESS AND SUNSHINE DURATION IN EUROPE Abstract The aim of this paper is to study long-term changes of two climatological parameters known as sunshine duration (SD) and cloudiness (CC) using several ...
  • Dlouhodobé změny skupenství srážek v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Hynčica, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Hlavním cílem práce je posouzení dlouhodobých změn skupenství srážek na území České republiky. V rešeršní části se zaměřuji na srážky, jejich prostorové rozložení a dlouhodobou změnu v prostoru i v úhrnech zejména pro svět ...
  • Dlouhodobé změny skupenství srážek v Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Hynčica, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá změnou skupenství srážek v Evropě od roku 1961 do roku 2004. Skupenství srážek je popsáno podílem sněhu na celkových srážkách (S/P) mezi listopadem a dubnem. První část je věnována změně skupenství ...
  • Dlouhodobé změny srážek v Evropě v různých zdrojích dat 

   Defence status: DEFENDED
   Vít, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 5. 2021
   Předmětem této diplomové práce je analýza dlouhodobých změn srážek v Evropě v období 1961 - 2011. Důraz je kladen na určení rozdílů ve srážkových trendech mezi zvolenými zdroji dat a na analýzu prostorového rozložení ročních ...
  • El Niño / Jižní oscilace a jeho geograficky vzdálené projevy 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátil, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   V úvodu práce je stručně nastíněn vývoj výzkumu fenoménu ENSO (El Niño-Southern Oscillation) a různé způsoby, jimiž je možné ENSO definovat. Je popsán základní mechanismus, kterým ENSO ovlivňuje podnebí v oblasti Tichého ...
  • The influence of long-term changes of atmospheric circulation on observed trends of surface climatic elements in the Czech Republic and Europe 

   Defence status: DEFENDED
   Cahynová, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 12. 2010
   (English) RNDr. Monika Cahynová: The influence of long-term changes of atmospheric circulation on observed trends of surface climatic elements in the Czech Republic and Europe The aim of this thesis is to quantify the links ...
  • Klimatologický pohled na atmosférické fronty 

   Defence status: DEFENDED
   Švábek, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   This bachelor thesis is focused on a climatological view of atmospheric fronts, which in middle latitudes greatly determine weather and its changes. Scientific literature is reviewed in the text, accompanied by manifestations ...
  • Klimatologie vertikálního gradientu teploty ve spodní a střední troposféře 

   Defence status: DEFENDED
   Venclová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Klimatologie vertikálního teplotního gradientu ve spodní a střední troposféře Abstrakt Hlavním cílem této práce je klimatologicko-synoptická analýza vertikálního teplotního gradientu (γ) ve spodní a střední troposféře nad ...
  • Normality Testing of some Elements of Climate 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   Normality of daily temperature is often presumed in climatology. This study aims to verify the adequacy of such a model and possibly design a better one. A set of 20th century temperature data from all parts of Europe is ...
  • Příspěvek anticyklonálních forem cirkulace k asymetrii rozdělení mezidenních změn teploty vzduchu 

   Defence status: DEFENDED
   Piskala, Vladimír (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Statistické rozdělení mezidenních změn teplot není symetrické a liší se také rozdělení mezidenních změn teplot pro zimu a léto. Cílem diplomové práce je spojit asymetrie rozdělení s fyzikální příčinou. Konkrétně prověřit ...
  • Stanovení směru a rychlosti přízemního větru z údajů pro volnou atmosféru 

   Defence status: DEFENDED
   Mach, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   5 Abstrakt Stanovení směru a rychlosti přízemního větru z údajů pro volnou atmosféru. Tato práce pojednává o vztahu mezi přízemním větrem v České republice a údaji pro volnou atmosféru. Řešení je provedeno pomocí statistického ...
  • Statistický downscaling extrémních hodnot teploty 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   This diploma thesis deals with statistical downscaling of extréme temperature values. In first section describes two type sof downscaling- dynamical and statistical. All the examples are listed and described variol methods ...
  • Trendy teploty v Evropě určené z různých datových zdrojů 

   Defence status: DEFENDED
   Krauskopf, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   This paper deals with the analysis of long-term temperature changes in Europe in the period 1957-2002 with an emphasis on the evaluation of the differences in values of temperature trends among selected data sources. One ...
  • Určení parametrů rozdělení sezónních úhrnů srážek z proměnných ve volné atmosféře pomocí vícerozměrných statistických metod 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkorová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV