• Degradace papírových dokumentů a možné způsoby nápravy: hromadné odkyselování a reformátování 

   Defence status: DEFENDED
   Mařík, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Tématem bakalářské práce je uvedení do problematiky degradace papírových dokumentů vytištěných na průmyslově vyráběném papíru a jejich možné způsoby nápravy. Jsou zde popsány příčiny degradačních mechanismů a důsledky pro ...
  • Digitalizace starých tisků a rukopisů z fondu Knihovny Vojenského historického ústavu Praha 

   Defence status: DEFENDED
   Hokynek, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou digitalizace historických fondů Knihovny Vojenského historického ústavu. Práce je uvozena popisem okolností vzniku a vývoje knihovny, jež mají vliv na skladbu sbírek. Na tuto ...
  • Digitální archiv dokumentace historických fondů: koncepce zpřístupnění sekundárních obrazových informací 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Diplomová práce, která tematicky navazuje na bakalářskou práci Obrazová dokumentace historických fondů a její možné využití, si klade za cíl systematicky zachytit teoretická a praktická hlediska digitalizace sekundární ...
  • Obrazová dokumentace historických fondů a její možné využití 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 9. 2007
   Tematicky je bakalářská práce zaměřena na oblast ochrany knihovních fondů, která se zabývá zpřístupňováním a preventivní ochranou vzácných originálů v rámci ochranného reformátování. Popsán je vývoj, jednotlivé formy a ...
  • Ochrana knihovního fondu v původní a současné budově Moravské zemské knihovny 

   Defence status: DEFENDED
   Partyková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 9. 2007
   Tématem bakalářské práce je ochrana knihovního fondu v původní a současné budově Moravské zemské knihovny v Brně. Práce je rozdělena do dvou částí. V první se pojednává o podmínkách preventivní ochrany knihovního fondu v ...
  • Preventivní péče o historické knižní fondy 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubá, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   Cílem práce je přiblížit a shrnout v současnosti obecně přijímané zásady preventivní péče o historické knižní fondy s důrazem na jejich mechanické poškozování. Snaží se ujasnit, co se pod pojmy historický fond a preventivní ...
  • Strategie ochrany digitálních dokumentů 

   Defence status: DEFENDED
   Cubr, Ladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Cílem práce je konceptualizace a analýza strategií dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů se zaměřením na oblast digitálního dědictví. Dlouhodobá ochrana digitálního dědictví čelí řadě rizik a problémů, např. zastarávání ...
  • Vnitřní klima depozitářů a jeho vliv na strukturu papíru 

   Defence status: DEFENDED
   Škorpilová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 2. 2010
  • Vývoj psacích látek a pomůcek s důrazem na období evropského středověku a novověku 

   Defence status: DEFENDED
   Paulová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Tato práce popisuje původ a vývoj psacích látek a pomůcek. Je zaměřena především na psací materiály umělého charakteru, které výrazně ovlivnily období středověku a raného novověku v evropské kulturní oblasti. Těmito látkami ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV