• Činnosti navazující na poslech hudby na ZŠ 

   Roubíčková, Olga (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Diplomová práce předkládá odbomě-teoretické pojednání o problematice poslechových aktivit v rámci výuky hudební výchovy na 1. stupni základní školy. Hudební poslech je nedílnou součástí hudební výchovy na ZŠ. Jeho funkce ...
  • Dětské folklórní soubory v Praze 

   Řeháková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   NÁZEV: Dětské folklorní soubory v Praze ABSTRAKT: Má diplomová práce se věnuje působení dětských folklorních souborů v Praze. Ve své práci mapuji jednotlivé pražské dětské folklorní soubory, zjišťuji, jakou národopisnou ...
  • Dětské instrumentální soubory na 1. stupni ZŠ 

   Fialová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Diplomová práce je zaměřena na činnost dětských instrumentálních souborů na území hlavního města Prahy. V první části sledujeme postavení hudebního nástroje v rámci vývoje hudební výchovy na českých školách. V další kapitole ...
  • Hra na zobcovou flétnu a její propojení s ostatními činnostmi dětí předškolního věku 

   Kuchařová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 5. 2014
   Bakalářská práce se zaměřuje na propojování hry na zobcovou flétnu s dalšími činnostmi obsahově blízkými. Teoretická část se v prvních kapitolách zabývá charakteristikou dítěte předškolního věku z hlediska tělesného a ...
  • Hudba a tanec v mateřské škole. Návrh a realizace vlastního hudebně tanečního projektu 

   Adamusová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Diplomová práce má za úkol teoreticky zhodnotit a prakticky dokázat, že děti v předškolním zařízení dovedou velice citlivě vnímat vážnou hudbu a vyjádřit ji pohybem, jsou-li správně vedeny a motivovány. Tato práce dále ...
  • Hudba oseckých cisterciáků na přelomu 18. a 19. století 

   Zástěra, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   Předkládaná práce svým tématem zasahuje do zvláště bohaté a komplikované problematiky hudby v českých klášterech po josefínských reformách. Zabývá se hudbou v oseckém klášteře, který jako jeden z mála přežil všechny státní ...
  • Hudební výchova na základní škole s převahou romských dětí 

   Kuglerová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
  • Hudební život na Mladoboleslavsku 

   Tondrová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   The diploma work prologue describes the history and metamorphosis of Mlada Boleslav region from ancient times till today. Furthemore, it illustrates its the cultural development. The main objective of the diploma work is ...
  • Interpretačně technické problémy hry na zobcovou flétnu se zaměřením na barokní hudbu 

   Liptáková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 5. 2017
   Diplomová práce se zabývá způsobem výuky barokní interpretace na zobcovou flétnu se zaměřením na ZUŠ. Úvodní kapitoly přináší základní poznatky o historii nástroje a dostupných učebnicích pojednávajících o technice hry a ...
  • Ivan Kurz a jeho skladatelská a pedagogická činnost 

   Lochovský, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
   Autor této práce se snaží o vytvoření souhrnného portrétu současného českého skladatele a pedagoga Ivana Kurze se zaměřením na jeho skladatelskou a pedagogickou činnost. Cílem práce je zjistit, ucelit a poskytnout informace, ...
  • Jan Antonín Reichenauer - chrámová tvorba se zřetelem k litaniím 

   Semerád, Vojtěch (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 1. 2010
   7. Resumé Jan Antonín Reichenauer byl významným pražským skladatelem první třetiny 18. století. I když chrámová tvorba zaujímá v jeho díle zásadní postavení, byl znám také jako skladatel instrumentálních skladeb. Chrámová ...
  • Lidové obyčeje a jejich využití v hudebních činnostech v mateřské škole 

   Stejskalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Diplomová práce se zabývá možnostmi využití lidových obyčejů v hudebních činnostech v mateřské škole a jejich vlivem na rozvoj hudebních schopností. Přináší přehled lidových svátků v průběhu roku. Práce prozkoumává využití ...
  • Muzikoterapie v praxi: Hudební aktivity v předškolní speciální pedagogice 

   Nový, Josef (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Tato práce řeší využití muzikoterapie v předškolním speciálním vzdělávání. Zaměřuje se na strukturu a provedení aktivit v muzikoterapeutickém kroužku MŠ speciální Štíbrova. Cílem práce je osvětlit čtenáři cíle a specifika ...
  • Osobnost Milana Uherka jako zakladatele dětského pěveckého sboru Severáček 

   Rosůlková, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Diplomová práce se soustředí na přiblížení osobnosti sbormistra Milana Uherka, zakladatele dětského pěveckého sboru Severáček. V prvních kapitolách se snaží postihnout význam a specifika dětského sborového zpívání v oblasti ...
  • Osobnost Pavla Steidla a jeho spolupráce s Janou Kindernayovou 

   Týčová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 1. 2012
  • Použití hudební výchovy v nehudebních činnostech v mateřské škole 

   Nováková, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
  • Priečna flauta ako súčasť komornej hry a jej využitie na ZUŠ 

   Kaduchová, Romana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Hlavnou témou diplomovej práce je hudobný nástroj priečna flauta a jej využitie v predmete komorná hra na základných umeleckých školách. Práca je zameraná na komornú hru v spojení priečnej flauty, na dostupný notový materiál, ...
  • Světská jednohlasá hudba v období gotiky ve výuce hudební výchovy na základních školách 

   Pachnerová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
  • Světské formy jednohlasé hudby období gotiky ve výuce hudební výchovy na základní škole 

   Pachnerová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
  • Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu pro I. st. ZŠ 

   Stachová, Irena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 5. 2009
   Diplomová práce se zabývá otázkou výuky hry na sopránovou zobcovou flétnu žáků prvního stupně ZŠ v rámci hodin hudební výchovy. V teoretické části diplomová práce shromažďuje dostupné informace o tomto nástroji, výuce, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV