• Činnosti navazující na poslech hudby na ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Roubíčková, Olga (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Diplomová práce předkládá odbomě-teoretické pojednání o problematice poslechových aktivit v rámci výuky hudební výchovy na 1. stupni základní školy. Hudební poslech je nedílnou součástí hudební výchovy na ZŠ. Jeho funkce ...
  • Dětské folklórní soubory v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Řeháková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   NÁZEV: Dětské folklorní soubory v Praze ABSTRAKT: Má diplomová práce se věnuje působení dětských folklorních souborů v Praze. Ve své práci mapuji jednotlivé pražské dětské folklorní soubory, zjišťuji, jakou národopisnou ...
  • Dětské instrumentální soubory na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Diplomová práce je zaměřena na činnost dětských instrumentálních souborů na území hlavního města Prahy. V první části sledujeme postavení hudebního nástroje v rámci vývoje hudební výchovy na českých školách. V další kapitole ...
  • Filmová hudba a její využití v hodinách HV na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Větrovská, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   The thesis analyses film music and its use in Music lessons in the first grades of Primary school. The theoretical section focuses on characteristics, types and specifics of film music. It also briefly elaborates on the ...
  • Hanuš Bartoň jako skladatel, klavírista a hudební pedagog 

   Defence status: DEFENDED
   Lochovský, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 6. 2020
   The author of this thesis endeavours to create a comprehensive portrait of Hanuš Bartoň, a Czech contemporary composer, pianist, and academic educator. The thesis is focused on his compositions and his contribution as a ...
  • Hra na zobcovou flétnu a její propojení s ostatními činnostmi dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchařová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 5. 2014
   Bakalářská práce se zaměřuje na propojování hry na zobcovou flétnu s dalšími činnostmi obsahově blízkými. Teoretická část se v prvních kapitolách zabývá charakteristikou dítěte předškolního věku z hlediska tělesného a ...
  • Hra na zobcovou flétnu na ZŠ jako prostředek prevence respiračních poruch 

   Defence status: DEFENDED
   Kolandová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   This thesis focuses on recorder playing as prevention of respiratory diseases and its significant impact on proper diaphragmatic breathing. The main goal is to monitor the effect of the active exercise on child players' ...
  • Hudba a tanec v mateřské škole. Návrh a realizace vlastního hudebně tanečního projektu 

   Defence status: DEFENDED
   Adamusová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Diplomová práce má za úkol teoreticky zhodnotit a prakticky dokázat, že děti v předškolním zařízení dovedou velice citlivě vnímat vážnou hudbu a vyjádřit ji pohybem, jsou-li správně vedeny a motivovány. Tato práce dále ...
  • Hudba oseckých cisterciáků na přelomu 18. a 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Zástěra, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   Předkládaná práce svým tématem zasahuje do zvláště bohaté a komplikované problematiky hudby v českých klášterech po josefínských reformách. Zabývá se hudbou v oseckém klášteře, který jako jeden z mála přežil všechny státní ...
  • Hudebně-pedagogické dílo Emila Hradeckého a jeho využití v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Petrusová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   The diploma thesis deals with musical-pedagogical work of Emil Hradecký. The theoretical part is focused on the personality and music creation of Emil Hradecký and briefly characterizes the piano composition. Furthermore, ...
  • Hudební výchova na základní škole s převahou romských dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Kuglerová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
  • Hudební život na Mladoboleslavsku 

   Defence status: DEFENDED
   Tondrová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   The diploma work prologue describes the history and metamorphosis of Mlada Boleslav region from ancient times till today. Furthemore, it illustrates its the cultural development. The main objective of the diploma work is ...
  • Interpretačně technické problémy hry na zobcovou flétnu se zaměřením na barokní hudbu 

   Defence status: DEFENDED
   Liptáková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 5. 2017
   Diplomová práce se zabývá způsobem výuky barokní interpretace na zobcovou flétnu se zaměřením na ZUŠ. Úvodní kapitoly přináší základní poznatky o historii nástroje a dostupných učebnicích pojednávajících o technice hry a ...
  • Ivan Kurz a jeho skladatelská a pedagogická činnost 

   Defence status: DEFENDED
   Lochovský, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
   Autor této práce se snaží o vytvoření souhrnného portrétu současného českého skladatele a pedagoga Ivana Kurze se zaměřením na jeho skladatelskou a pedagogickou činnost. Cílem práce je zjistit, ucelit a poskytnout informace, ...
  • Jan Antonín Reichenauer - chrámová tvorba se zřetelem k litaniím 

   Defence status: DEFENDED
   Semerád, Vojtěch (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 1. 2010
   7. Resumé Jan Antonín Reichenauer byl významným pražským skladatelem první třetiny 18. století. I když chrámová tvorba zaujímá v jeho díle zásadní postavení, byl znám také jako skladatel instrumentálních skladeb. Chrámová ...
  • Jaroslav Kofroň a jeho odkaz 

   Defence status: DEFENDED
   Štefanová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
   1 Abstract The author of this work pays attention to Czech musical personality Jaroslav Kofroň who is known primarily as an educator and author of pedagogical literature: The textbook of harmony; The textbook of rhythm and ...
  • Lidové obyčeje a jejich využití v hudebních činnostech v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Stejskalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Diplomová práce se zabývá možnostmi využití lidových obyčejů v hudebních činnostech v mateřské škole a jejich vlivem na rozvoj hudebních schopností. Přináší přehled lidových svátků v průběhu roku. Práce prozkoumává využití ...
  • Muzikoterapie v praxi: Hudební aktivity v předškolní speciální pedagogice 

   Defence status: DEFENDED
   Nový, Josef (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Tato práce řeší využití muzikoterapie v předškolním speciálním vzdělávání. Zaměřuje se na strukturu a provedení aktivit v muzikoterapeutickém kroužku MŠ speciální Štíbrova. Cílem práce je osvětlit čtenáři cíle a specifika ...
  • Osobnost Milana Uherka jako zakladatele dětského pěveckého sboru Severáček 

   Defence status: DEFENDED
   Rosůlková, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Diplomová práce se soustředí na přiblížení osobnosti sbormistra Milana Uherka, zakladatele dětského pěveckého sboru Severáček. V prvních kapitolách se snaží postihnout význam a specifika dětského sborového zpívání v oblasti ...
  • Osobnost Pavla Steidla a jeho spolupráce s Janou Kindernayovou 

   Defence status: DEFENDED
   Týčová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 1. 2012

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV