• České překlady románu Knuta Hamsuna Hlad 

   Defence status: DEFENDED
   Martínková, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   The subject of this master thesis is a comparison of four Czech translations of Knut Hamsun's novel Hunger (Sult, 1890) - from 1902 (Hugo Kosterka), 1932 (Milada Lesná-Krausová), 1959 (Milada Lesná-Krausová) and 2016 (Helena ...
  • Ekfráze v díle Karen Blixenové 

   Defence status: DEFENDED
   Slouková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 3. 2018
   Předložená disertační práce se zabývá analýzou ekfrastických pasáží v povídkách dánské spisovatelky Karen Blixenové. Poukazuje přitom na problematiku různého definování ekfráze, přičemž vychází z širšího pojetí tohoto ...
  • Fikční světy v díle Jana Erika Volda 

   Defence status: DEFENDED
   Buddeus, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
  • Kategorie budoucnosti a její jazyková realizace se zvláštním zřetelem k dánštině 

   Defence status: DEFENDED
   Haušildová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Cilem teto pnice je podat uceleny pohled na kategorii budoucnosti a jeji jazykovou realizaci ve skandinavskych jazycich. V prvni casti disertace, ktera se zabYva filozofickym pojetim kategorie budoucnosti, vytvafim s ...
  • "Kdysi jsem věřil, že mě miluješ…" Komentovaný překlad výboru z korespondence Augusta Strindberga 

   Defence status: DEFENDED
   Herčíková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   Tato diplomová práce si klade za cíl přiblížit literární aspekty korespondence Augusta Strindberga, s důrazem na milostné dopisy určené jeho první a třetí manželce, Siri von Essen a Harriet Bosse. Ucelenější překlad ...
  • Křesťanská symbolika v románu Lhář M. A. Hansena jako díle křesťanského existencialismu 

   Defence status: DEFENDED
   Slouková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Román Lhář je nejznámějším díle Martina A. Hansena. Je označován jako existencialistický román a má představovat takzvaný křesťanský existencialismus. Ve své diplomové práci se snažím ukázat, že román Lhář je opravdu silně ...
  • (Ne)skutečnost snu: Surrealismus ve švédské poezii 

   Defence status: DEFENDED
   Kloboučková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
  • Nespolehlivý vypravěč v románu Lhář Martina A. Hansena 

   Defence status: DEFENDED
   Matěnová, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   This thesis examines the unreliable narrator in the Danish novel The Liar by Martin A. Hansen. Initially, it introduces various theoretical approaches to this phenomenon, then it analyzes the unreliable narrator in The ...
  • Odcudzenie, úzkosť a hľadanie identity v románe Stiga Dagermana Bränt barn 

   Defence status: DEFENDED
   Lišuchová, Ľudmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Práca si dáva za cieľ podchytiť vzťah medzi francúzskym existencializmom a existencialistickým románom Stiga Dagermana Bränt barn prvý raz vydaného v roku 1948. Porovnanie s francúzskym existencializmom sa uskutočňuje na ...
  • Opakování jako výrazový prostředek v dramatech Jona Fosseho 

   Defence status: DEFENDED
   Maxová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Diplomová práce pojednává o fenoménu opakování v dramatech norského spisovatele Jona Fosseho. Princip opakování je uchopen v širších souvislostech, které odhalují, že opakování v těchto textech není jen zdobnou estetickou ...
  • "Det organiska sammanhanget som är lifvets eget" Släkt och religiositet - ett huvudtema i Sven Lidmans romanverk 

   Defence status: DEFENDED
   Gabrielová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 31. 1. 2007
   Tematern diplomove praee j eromanove dilo v Ceehaeh praktieky zeela neznameho spisovatele a kazatele Svena Lidrnana (1882 1960) 79 Z eelkem sedmi autorovyeh romanu r vyehazejieieh mezi lety 1910 a 1920 r tvori prvnieh pet ...
  • Otázka identity v románu Johana Borgena "Jeg" 

   Defence status: DEFENDED
   Zoubková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Tato bakalářská práce zkoumá otázku identity v románu "Jeg" norského spisovatele Johana Borgena. Pojednány jsou jednotlivé aspekty rozpadu identity hlavní postavy a jejich vzájemné souvislosti. Mezi tyto aspekty patří ...
  • Otázka sámské identity v díle Laily Stienové 

   Defence status: DEFENDED
   Košner, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato bakalářská práce pojednává o tematice sámské identity v kontextu literárního díla norské spisovatelky Laily Stienové. V první řadě je představena problematika etnické identity z hlediska současné kulturní a sociální ...
  • Prostor města ve švédské literatuře počátku 20. století se zaměřením na romány Hjalmara Söderberga 

   Defence status: DEFENDED
   Stiessová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
   Cílem této práce je zmapovat situaci ve švédské a české literatuře na přelomu 19. a 20. století s důrazem na obraz velkoměsta, a s pomocí interpretace konkrétních děl poukázat na rozdíl, který mezi těmito literaturami ...
  • Recepce a vliv severských literatur období fin de siécle v Českých zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Thál, Jonáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   Práce se zabývá recepcí skandinávské dekadentně laděné literatury v českém kulturním prostředí, přičemž je brán v úvahu celkový evropský kulturní a myšlenkový kontext konce 19. století; akcentována je zároveň kulturní ...
  • Recepce a vliv severských literatur období fin de siécle v Českých zemích 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Thál, Jonáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Práce se zabývá recepcí skandinávské dekadentně laděné literatury v českém kulturním prostředí, přičemž je brán v úvahu celkový evropský kulturní a myšlenkový kontext konce 19. století; akcentována je zároveň kulturní ...
  • Role spisovatele ve společnosti podle autorů sdružených kolem norského časopisu Profil 

   Defence status: DEFENDED
   Křenek, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Bakalářská práce se zabývá tématem, jak jednotliví spisovatelé seskupení kolem norského časopisu vnímali problematiku role spisovatele ve společnosti. Hlavním zdrojem byly příspěvky dvou nejvýznamnějších autorů - Daga ...
  • Stylová úspornost a výrazová střídmost ve vybraných dílech současné norské prózy a otázka jejich překladu do češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Cílem této diplomové práce je zjistit, jaká je současná překladatelská praxe při práci s literárními texty, jež nemají přímý stylistický ekvivalent v cílové kultuře. Výzkum je prováděn na základě prozaických děl tří ...
  • Téma psychického utrpení v tvorbě Tove Ditlevsenové 

   Defence status: DEFENDED
   Rybová, Karla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 2. 2022
   Tato práce se zabývá psychickým utrpením v díle dánské spisovatelky Tove Ditlevsenové. Nejprve rozebírá fenomén "šíleného génia" a pracuje se studiemi zkoumajícími souvislost mezi kreativitou a duševní chorobou. Dále ...
  • Téma smrti ve vybraných dílech severské literatury pro děti a mládež 

   Defence status: DEFENDED
   Fauknerová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   Předmětem této bakalářské práce je analýza tématu smrti v následujících dílech severské literatury: Astrid Lindgrenová - Jižní louka, Bratři Lví srdce, Tarjei Vesaas - Ledový zámek, Jostein Gaarder - Jako v zrcadle, jen v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV