• Analýza produktů penzijního spoření pod vlivem demografických změn 

   Defence status: DEFENDED
   Rathouská, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Analýza produktů penzijního spoření pod vlivem demografických změn Abstrakt Cílem předložené práce je analyzovat vybrané produkty penzijního spoření, na jejichž základě je možné se dlouhodoběji finančně připravovat na ...
  • Analýza středního školství v Kraji Vysočina v kontextu demografického vývoje 

   Defence status: DEFENDED
   Vávrů, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Analýza středního školství v Kraji Vysočina v kontextu demografického vývoje Abstrakt Cílem této práce je ukázat propojení mezi demografickým vývojem a vývojem vzdělávací soustavy, zde konkrétně na příkladu demografického ...
  • Analýza úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením ve vybraných evropských zemích v letech 1999-2014 

   Defence status: DEFENDED
   Vachová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Mortality analysis of diseases caused by smoking in selected European countries, 1999-2014 Abstrakt The main point of this diploma thesis is to analyze mortality development of diseases caused by smoking in selected countries ...
  • Analýza úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením ve vybraných státech západní Evropy 

   Defence status: DEFENDED
   Vachová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Analýza úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením ve vybraných státech západní Evropy Abstrakt Hlavním cílem bakalářské práce je pomocí analytických metod porovnat vývoj úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením ve vybraných ...
  • Analýza vlivu stárnutí populace na výdaje v oblasti zdravotnictví ve vybraných zemích Commonwealthu 

   Defence status: DEFENDED
   Konířová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 5. 2014
   Analýza vlivu stárnutí populace na výdaje v oblasti zdravotnictví ve vybraných zemích Commonwealthu Abstrakt Tato práce zkoumá a analyzuje vývoj stárnutí populace v Austrálii, Kanadě a na Novém Zélandu a především jeho ...
  • Analýza vývoje úmrtnosti v Rusku za využití různých metod dekompozice 

   Defence status: DEFENDED
   Kocová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Analýza vývoje úmrtnosti v Rusku za využití různých metod dekompozice Abstrakt Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit vývoj úmrtnosti v Rusku v posledních 50 letech za využití různých dekompozičních metod, používaných ...
  • Aplikace (geo)demografických metod v oblasti vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Šebestík, Libor (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 9. 2011
   Aplikace (geo)demografických metod v oblasti vzdělávání Abstrakt Diplomová práce představuje možnosti aplikace demografických, geodemografických a statistických metod na data zveřejňovaná školskou statistikou. Z metod ...
  • Aplikace demografických metod ve zpracování údajů o klientech penzijní společnosti v době důchodové reformy 

   Defence status: DEFENDED
   Laušmanová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Aplikace demografických metod ve zpracování údajů o klientech penzijní společnosti v době důchodové reformy Abstrakt Diplomová práce se zabývá analýzou struktury reálného pojistného kmene a jeho chováním během spoření v ...
  • Česko v evropském kontextu z hlediska úmrtnosti na zhoubné novotvary: analýza potenciálních faktorů úrovně a struktury úmrtnosti na tuto skupinu příčin úmrtí v posledních letech 

   Defence status: DEFENDED
   Maláková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Czechia in the European context of malignant neoplasms mortality: analysis of potential factors of level and structure of mortality from this cause of death in the latest years Abstract This diploma thesis sets two main ...
  • Demografická dividenda - možné souvislosti věkové struktury a ekonomického růstu 

   Defence status: DEFENDED
   Ruml, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Demografická dividenda - možné souvislosti věkové struktury a ekonomického růstu Abstrakt Cílem této práce je popsat demografickou dividendu jako možnost využití změn ve věkové struk- tuře obyvatelstva k hospodářskému růstu ...
  • Demografický vývoj v muslimských zemích se zhodnoceím možného vlivu islámu 

   Defence status: DEFENDED
   Boďová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Demografický vývoj v muslimských zemích se zhodnocením možného vlivu islámu Abstrakt Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit demografický vývoj v průběhu druhé poloviny 20. století ve vybraných muslimských zemích. Jsou ...
  • Demografie sportu: aplikace demografické analýzy v atletice 

   Defence status: DEFENDED
   Dupalová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 31. 5. 2013
   Demografie sportu: aplikace demografické analýzy v atletice Abstrakt Diplomová práce se zabývá aplikací demografické analýzy ve sportu, konkrétně v atletice. Analýza se vztahuje na data odpovídající nikoli délce života ...
  • Demographic view on the population of New Zealand in the period 1991-2018 

   Defence status: DEFENDED
   Třísková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Demographic view on the population of New Zealand in the period 1991-2018 Abstract The objective of this study is to characterize the key events (economic, social and historical), which occurred during the 20th century, ...
  • Determinanty úmrtnosti v zemích s nejvyšší nadějí dožití při narození se zaměřením na vliv kouření tabáku 

   Defence status: DEFENDED
   Liška, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Determinanty úmrtnosti v zemích s nejvyšší nadějí dožití při narození se zaměřením na vliv kouření tabáku Abstrakt Bakalářská práce se věnuje tématu faktorů ovlivňujících úroveň úmrtnosti, konkrétním cílem je analýza vlivu ...
  • Dopady genocidy v 90. letech 20. století na rwandskou populaci a její informovanost o plánovaném rodičovství 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Kamila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   Impacts of 1990's genocide on population of Rwanda and its awareness about family planning Abstract This thesis pursues the demographic development and the population's attitude to family planning in the state of Rwanda. ...
  • Dostupnost zařízení předškolní péče v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Lešetická, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 9. 2011
   Cílem předkládané práce je analyzovat a zhodnotit služby péče o předškolní děti v České republice z pohledu demografa. První část se zabývá teorií vztahující se k dané problematice. Dále je představen vývoj předškolního ...
  • Důchodové pojištění a demografický vývoj v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Železná, Ladislava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Důchodové pojištění a demografický vývoj v České republice Abstrakt Cílem této práce je popsat vývoj důchodového pojištění v České republice a změn důchodového věku v souvislosti s vývojem střední délky života a změnami ...
  • Generační úmrtnost a její modelování 

   Defence status: DEFENDED
   Mazouch, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Cílem práce je představit jednoduchý model predikující míry úmrtnosti založený na modelování generační úmrtnosti, kde je základním předpokladem konstantní úroveň poměrů úmrtnosti mezi dvěma po sobě jdoucími věkovými skupinami ...
  • Health expectancy in Europe: analysis of explanatory factors 

   Defence status: DEFENDED
   Horník, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   Health expectancy in Europe: analysis of explanatory factors Abstract Health expectancies are aggregate measures of morbidity and mortality. This thesis analyzes health expectancies in European countries, especially in ...
  • The Impact of Having Siblings on Early Female Marriage: Evidence from Mali and Sierra Leone 

   Defence status: DEFENDED
   Merglová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Vliv sourozenců na předčasné provdávání dívek: Případ Mali a Sierra Leone Abstrakt Předčasné provdávání dívek je vnímáno jako dlouhodobý problém mnoha méně rozvinutých států, který přináší různé negativní důsledky nejen ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV