• Analýza přežití s programem STATISTICA 

   Defence status: DEFENDED
   Kaderjáková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Analýza prežitia je samostatnou štatistickou oblasťou, ktorá našla uplatnenie v mnohých odboroch. Táto bakalárska práca sa zaoberá výkladom základných pojmov, princípov a ďalej metód, ktoré sa používajú, a ktoré sú ...
  • ARFIMA modely časových řad 

   Defence status: DEFENDED
   Vdovičenko, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 1. 2014
   Práce se zabývá procesy s dlouhou pamětí, kterou definujeme více způsoby. Hlavní pozornost je věnována modelu ARFIMA, jeho základním vlastnostem a využití. Práce dále obsahuje podrobný popis grafických, semiparametrických ...
  • Binomický autoregresní model 

   Defence status: DEFENDED
   Hledík, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Binomický AR(1) proces je model pro celočíselné časové řady s konečným obo- rem hodnot a diskrétním časem, který má binomické marginální rozdělení a auto- korelační strukturu stejnou jako standardní AR(1) proces. Tato práce ...
  • Bradley-Terry model 

   Defence status: DEFENDED
   Hanek, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
  • Dvojrozměrné Poissonovo rozdělení 

   Defence status: DEFENDED
   Smolárová, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   V předložené práci se věnujeme dvojrozměrnému Poissonovu rozdělení. Zvolenou metodou k definování dvojrozměrného Poissonova rozdělení je tzv. trivariate reduction method. Teoretickými vlastnostmi rozdělení, kterými se tato ...
  • Dvourozměrné negativně binomické rozdělení 

   Defence status: DEFENDED
   Šír, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 7. 2020
   The thesis summarizes basic properties of the negative binomial distribution, including estimations of unknown parameters which are derived with the help of the method of moments and the maximum likelihood method. The main ...
  • GARCH model selection 

   Defence status: DEFENDED
   Turzová, Kristína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   The GARCH model estimates the volatility of a time series. Information criteria are often used to determine orders of the GARCH model, although their suit- ability is not known. This thesis focuses on the order selection ...
  • Index disperze pro diskrétní rozdělení 

   Defence status: DEFENDED
   Semjonov, Valerij (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Tato práce se zabývá indexem disperze pro náhodné veličiny s diskrétním rozdělením. V první kapitole zavedeme výběrový index disperze a popíšeme jeho základní vlastnosti, zejména pro Poissonovo rozdělení. Odvodíme asymptotické ...
  • Markovský binomický model 

   Defence status: DEFENDED
   Šuléřová, Natálie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Tato práce se zabývá Markovským binomickým modelem. Jedná se o zobecnění standardního binomického rozdělení, kde místo součtu nezávislých náhodných ve- ličin uvažujeme součet veličin, které tvoří stacionární Markovův ...
  • Modely volatility ARCH a GARCH 

   Defence status: DEFENDED
   Jusko, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 6. 2009
  • Odhad směrodatné odchylky pomocí průměrné absolutní odchylky 

   Defence status: DEFENDED
   Lipavská, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   This thesis deals with the average absolute deviation and its use for the estimation of the standard deviation. First, the important notions are defined, in particular the mean absolute deviation and the average absolute ...
  • Odhady funkce přežití 

   Defence status: DEFENDED
   Chrenko, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 6. 2008
   Nazev prace: Odhady funkcr pfeziti Autor: Jakub Chrenko Kalodra: Katcdra pravdepodobnosti a mateinaticke statistiky Vedouci ba.ka.la.fske pra.ce: Mgr. Sarka Dosla e-mail vedouciho: dosla'ii'karlin.mff.cimi.cz Abstrakt: V ...
  • Odhady parametrů useknutých časových řad 

   Defence status: DEFENDED
   Flimmel, Samuel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 6. 2015
   V některých situacích nemáme k dispozici hodnoty původní časové řady, ale pouze binární data vyjadřující, zda hodnota řady v daném čase překročila danou hranici či nikoliv. Práce se věnuje odhadům charakteristik původní ...
  • Poissonovská autoregrese 

   Defence status: DEFENDED
   Böhmová, Karolína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Práce se zabývá modelováním časových řad počtů událostí pomocí INGARCH modelů. Hlavní důraz je kladen na lineární INARCH model. Jsou zde odvozené jeho vlastnosti a metody odhadu parametrů modelu (metoda maximální věrohodnosti, ...
  • Pravdepodobnostná predpoveď v modeloch exponenciálneho vyrovnávania 

   Defence status: DEFENDED
   Viskupová, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Táto diplomová práca sa zaoberá využitím štatistických stavových modelov exponen- ciálneho vyrovnávania pri odhadovaní podmieneného pravdepodobnostného rozdelenia budúcich hodnôt časových radov. Jeho znalosť umožňuje počítať ...
  • Robustní odhady autokorelační funkce 

   Defence status: DEFENDED
   Lain, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   The autocorrelation function is a basic tool for time series analysis. The clas- sical estimation is very sensitive to outliers and can lead to misleading results. This thesis deals with robust estimations of the autocorrelation ...
  • Složené Poissonovo rozdělení 

   Defence status: DEFENDED
   Valentovičová, Katarína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Stanovení rezerv a odhad předpokládaného škodního průběhu jsou jedním ze základních problémů pojišťovnictví, ve kterých se uplatňují statistické metody. Jednou z nich je modelování s využitím složeného rozdělení. Složené ...
  • Testy pro kombinaci korelačních koeficientů 

   Defence status: DEFENDED
   Kulíšková, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   This bachelor thesis is focused on tests for correlation coefficients. Fundamental knowledge about correlation coefficient are reminded as well as tests for correlation coefficient based on estimated correlation coefficient. ...
  • Testy zhody založené na empirickej vytvorujúcej funkcii 

   Defence status: DEFENDED
   Mečiarová, Kristína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 6. 2021
   Výber vhodného parametrického modelu pre namerané dáta je v praxi často kľúčo- vým krokom pre ďalšiu prácu s dátami. Táto práca sa zaoberá testami dobrej zhody pre Poissonovo rozdelenie, ktoré sú založené na porovnávaní ...
  • Vybrané metody analýzy časových řad s programem STATISTICA 

   Defence status: DEFENDED
   Indrová, Magdalena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Práce se zabývá využitím programu STATISTICA k základní analýze časových řad. Zaměřena je na dekompozici časových řad, zejména na eliminaci trendu. Pro tuto analýzu byly vybrány tři sady dat, na kterých byla v programu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV