• Anaerobní metabolismus léčiv a potravních doplňků - modely zažívací soustavy 

   Defence status: DEFENDED
   Osipov, Artem (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
  • Analytické přístupy ke stanovení a identifikaci flavonoidů 

   Defence status: DEFENDED
   Dušková, Miroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   V úvodu práce jsou shrnuty a přiblíženy poznatky o flavonoidech - jejich dělení podle struktury, biosyntéza, výskyt v lidské stravě, příznivé účinky na lidské zdraví. Dále jsou uvedeny nejčastější analytické přístupy k ...
  • Bilirubin - jeho fyzikálně-chemické vlastnosti a biochemický význam 

   Defence status: DEFENDED
   Kupcová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Předmětem této bakalářské práce je stručné shrnutí literárních poznatků o bilirubinu a jeho významu pro lidské zdravé. Experimentální část práce byla věnována prozkoumání některých vlastností jednoho z derivátů bilirubinu ...
  • Biochemické aspekty materiálového průzkumu přírodních pojiv a laků v barevné vrstvě starých výtvarných děl 

   Defence status: DEFENDED
   Pecháčková, Soňa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Obsahem této práce jsou vybrané bioanalytické metody, které se používají při identifikaci organických pojiv a laků přítomných v barevné vrstvě starých výtvarných děl. Jako pojiva a laky se v historii využívaly přírodní ...
  • Biochemické aspekty restaurace starých výtvarných děl 

   Defence status: DEFENDED
   Boledovičová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Následující práce je zaměřena na poznatky v oblasti restaurátorství výtvarných děl ve spojení s jejich biochemickými aspekty. V úvodu je stručně shrnuta historie restaurátorství výtvarných děl a obecně definovány pojmy ...
  • Biochemické aspekty studia a restaurování starých výtvarných děl 

   Defence status: DEFENDED
   Hradilová, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   Každá část uměleckého díla se postupem času mění. Dokonce i souběžně s jeho vytvářením, když tempera nebo olejová barva vysychá. Již tento děj je biochemickou změnou materiálu. Předmětem bakalářské práce je přehledné shrnutí ...
  • Biochemické metody v prenatální diagnostice 

   Defence status: DEFENDED
   Žufić, Antoniana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 7. 2020
  • Biochemické parametry vína a jejich změny během stárnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 6. 2011
   2. Abstrakt Jednotlivé odrůdy bílých i červených vín se liší různým chemickým složením. Stejné značky vína stejného ročníku se mezi sebou mohou lišit i visuálně, například barvou. Tyto rozdíly mohou být dány také odlišným ...
  • Biochemické změny při stárnutí červeného vína 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Flavonoidy jsou rostlinné sekundární metabolity, které se dělí do několika skupin podle chemické struktury. Důležitými složkami vína, které jsou zodpovědné za jeho barvu, chuť a další senzorické vlastnosti, jsou barevné ...
  • Charakterizace a hodnocení stability olejů z plodů rakytníku 

   Defence status: DEFENDED
   Michalíková, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Diplomová práce se zabývá charakterizací rakytníkového oleje, který je v současné době považován za velice užitečný potravinový doplněk. Po shrnutí literárních údajů o rakytníkovém oleji a jeho biologických účincích se ...
  • Chen Yunovo řízení čínské ekonomiky v době krizí 1949-1965 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Cílem této práce je popsat názory Chen Yuna, jednoho z nejvýznamnějších čínských komunistických vůdců a významnou postavu pro řízení čínské ekonomiky před Kulturní revolucí, na ekonomiku a správný způsob jejího vedení. Po ...
  • Čínská debata o vědě a životních názorech z roku 1923 

   Defence status: DEFENDED
   Švarný, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Debata o vědě a životních názorech, která v Číně probíhala na stránkách několika významných periodik v průběhu roku 1923, je cenným svědectvím významné etapy v dějinách čínského myšlení, kdy v Číně docházelo ke kritické ...
  • Detekce opioidních receptorů v membránových frakcích mozku. Vazebné studie se specifickými radioligandy. 

   Defence status: DEFENDED
   Višněvská, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   Morfin je významný opioid využívaný v medicíně jako silné analgetikum. Při léčbě chronické bolesti se však při opakovaném podávání rozvíjí tolerance a fyzická závislost. Morfin se váže na všechny tři základní typy opioidních ...
  • Diagnostika těhotenských patologií 

   Defence status: DEFENDED
   Račko, Ján (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 7. 2020
   Problematika spontánního potratu je v dnešní době pořád aktuálním tématem. V České republice je každoročně tímto způsobem ukončeno v průměru patnáct tisíc gravidit. Nejčastějšími příčinami jsou genetické aberace nebo jiné ...
  • Etika v čínské debatě o vědě a životních názorech: Wu Zhihui 

   Defence status: DEFENDED
   Typl, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 16. 6. 2017
   The aim of this thesis is to eleborate a detailed analysis of Wu Zhihui`s essay: New faith and its view of the universe and of man and attempts to fill the still large gap in secondary literature. The method focuses on ...
  • Expoziční limity 

   Defence status: DEFENDED
   Syrovátka, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
  • Flavonoidy a další biologicky aktivní látky v rakytníku 

   Defence status: DEFENDED
   Michalíková, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Tato bakalářská práce shrnuje informace o rakytníku řešetlákovém (Hippophae rhamnoides), o chemickém složení jednotlivých částí rostliny a z nich získávaných produktů a o zastoupení biologicky aktivních látek v nich. ...
  • Funkční aktivita opioidních receptorů v membránových doménách 

   Defence status: DEFENDED
   Cechová, Kristína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   7 ABSTRAKT Tato práce se zabývá studiem vlivu podávání morfinu laboratorním potkanům na zastoupení µ-opioidních receptorů a kaveolinů v jejich mozkovém kortexu. Účinek morfinu je vyvolán vazbou na opioidní receptory, ...
  • Heterologní exprese onkoproteinu E7 lidského papilomaviru (HVP 16) 

   Defence status: DEFENDED
   Lidický, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Production of vaccines and pharmaceutical proteins in plants is a promising nascent technology with a great potential to provide high-quality, safe and non-expensive production and delivery platform. In this work we studied ...
  • Historiography of Chinese Astronomy in the Pre-war and War-time Chinese Republic (1911-1949) and in the Early People's Republic of China (1949-1966): Political, Social and Nationalist Influences 

   Defence status: DEFENDED
   Laifr, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   The present PhD thesis studies political, social and nationalist influences on the historiography of traditional Chinese astronomy written in two different periods, in the pre- war and war-time Chinese Republic (1911-1949) ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV