• Adaptace adolescentních klientů Zařízení pro děti - cizince 

   Defence status: DEFENDED
   Synková, Kamila (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
  • Canisterapie a její využití při práci se seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Roudnická, Tereza (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 1. 2012
  • Cannabis - historie a současnost 

   Defence status: DEFENDED
   Skokanová, Tereza (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 1. 2012
   Práce nese název Cannabis: Historie a současnost. Zabývám se zde historií cannabisu, jeho pozitivy a negativy a protidrogovou politikou vůči této rostlině. Práce se skládá z pěti hlavních částí. Nejdříve rozebírám historii ...
  • ČÍM MOHOU LIDÉ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM OBOHATIT TY, KTEŘÍ S NIMI ŽIJÍ A PRACUJÍ ? 

   Defence status: DEFENDED
   Zirhutová, Šárka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
  • Dítě a hra 

   Defence status: DEFENDED
   Gössel, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
  • Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii 

   Defence status: DEFENDED
   Saláková, Klára (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Bakalářská práce na téma: "Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii" je sestavena z části teoretické a praktické. Klade si za cíl zjistit, jaké motivy vedou lidi k tomu, aby dělali dobrovolnickou činnost v oblasti ...
  • Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Saláková, Klára (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Bakalářská práce na téma: "Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii" je sestavena z části teoretické a praktické. Klade si za cíl zjistit, jaké motivy vedou lidi k tomu, aby dělali dobrovolnickou činnost v oblasti ...
  • Dopad domácího násilí na oběť 

   Defence status: DEFENDED
   Kirejevová, Iva (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 6. 2010
   Domácí násilí je rozšířeným problémem celé společnosti, vyznačuje se vysokou latencí a velkým dopadem na oběť. Oběť je opakovaně viktimizována, což přináší neblahé následky. Dlouhodobost, nevypočítatelnost týrání způsobují ...
  • Genderové stereotypy v učebnicích prvouky 

   Defence status: DEFENDED
   Bruncová, Karolina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
   Bakalářská práce se zabývá vyhledáváním genderových stereotypů v českých učebnicích prvouky pro první třídy základních škol. Vybrány jsou čtyři prvouky, u kterých bude provedena analýza genderových stereotypů. Oblastí zájmu ...
  • Integrace dětí a mládeže se zdravotním handicapem na táboře Společenství harmonie těla a ducha 

   Defence status: DEFENDED
   Tremlová, Gabriela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 1. 2014
   Bakalářská práce se zabývá integrací dětí a mládeže se zdravotním handicapem na táboře "Společenství harmonie těla a ducha". Cílem práce je představit neziskovou organizaci Společenství harmonie těla a ducha. Zaměřit se ...
  • Integrace dětí s Asperger syndromem na ZŠ - zkušenost očima matek 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Markéta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 1. 2015
   Bakalářské práce popisuje zkušenost očima matek při integraci dětí s Aspergerovým syndromem do běžné základní školy. Práce se dělí na dvě části. První část práce vysvětluje teoretická východiska potřebná k pochopení procesu ...
  • Jaké mají povědomí žáci vybraných základních škol na Praze 12 v 5. a 8. třídách o soc. nežádoucích jevech? 

   Defence status: DEFENDED
   Kačabová, Alžběta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Práce se zabývá primární prevenci. Konkrétně popisuje dělení, cíle a organizační strukturu primární prevence v ČR. Práce se konkrétně věnuje primární prevenci sociálně nežádoucích jevů na ZŠ na Praze 12, kde je realizována ...
  • Jaký je přínos léčebně pedagogično-psychologického ježdění pro pacienty se závislostí na alkoholu. 

   Defence status: DEFENDED
   Hurdová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
  • KVALITA ŽIVOTA PACIENTŮ PO ŘÁDNÉM UKONČENÍ SUBSTITUČNÍ LÉČBY METADONEM V CENTRU SUBSTITUČNÍ LÉČBY APOLINÁŘ 

   Defence status: DEFENDED
   Sudíková, Andrea (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
  • Náhradní rodinná péče v ČR se zaměřením na romské dítě v náhradní rodinné péči. 

   Defence status: DEFENDED
   Duchková, Dominika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 6. 2011
  • Náročné životní situace, se kterými se stekávají uprchlíci z Afghánistánu žijící v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Jenková, Pavla (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 1. 2010
   Tato práce se zabývá aktuálním tématem uprchlíků z Afghánistánu žijících v současnosti na území České republiky. Snaží se reflektovat náročné situace, se kterými se setkávají ve své vlasti, během cesty a nového života v ...
  • Perinatální ztráta a její dopad na partnerský vztah 

   Defence status: DEFENDED
   Drahotová, Markéta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 6. 2016
   Tato bakalářská práce zkoumá dopad perinatální ztráty na partnerský vztah, je rozdělena na dvě části. Teoretická část popisuje perinatální ztrátu, její prožívání a možné reakce na ni. Nastiňuje několik pohledů na téma ...
  • Pohled studentů sociální práce na problematiku bezdomovectví 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušková, Zuzana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   Tato práce se věnuje tématu bezdomovectví. Cílem práce bylo zachytit posun v názorech a postojích u studentů, kteří absolvují praxi v zařízení poskytujícím služby bezdomovcům. Jednalo se o studenty, kteří aktuálně studují ...
  • Překonávání šikany na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Tématem bakalářské práce je problematika šikany na základní škole, se zaměřením na její překonávání. Hlavním cílem práce je zjistit, co pomohlo lidem, kteří se staly oběťmi šikany překonat nepříjemné zážitky. Práce obsahuje ...
  • Psychologické aspekty integrace dítěte se SMA na druhém stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Šponarová, Karla (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Bakalářská práce sleduje psychologické aspekty integrace dospívající dívky se spinální svalovou atrofií na druhém stupni základní školy. Teoretická část se zabývá vymezením sociálně-psychologického prostředí integrace na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV