• Geneze filmového festivalu 

   Defence status: DEFENDED
   Zátková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Cílem této bakalářské práce je charakterizovat filmový festival jako kulturologické téma hodné odborné pozornosti. Práce se skládá z teoretické i praktické části. Na filmový festival je zde nahlíženo především z kulturologické ...
  • Jazyk interpersonální komunikace v nových médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Blažková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Stěžejním tématem bakalářské práce je vliv nových médií na interpersonální komunikaci v běžném životě. Práce je rozdělena na dvě základní části - na teoretickou a empirickou. První kapitola teoretické části se zaměřuje na ...
  • Krize mužské identity: realita nebo mediální konstrukt? 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
  • Kulturní aspekty cestovního ruchu 

   Defence status: DEFENDED
   Neufus, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 5. 2008
   We can resume, in general, that cultural exposures of human beings are attractive enough for tourists and the tourism is a cultural exposure itself. Tourists experience is usually as rich as high is the compliance to evolve ...
  • Kulturní funkce lifestylových médií 

   Defence status: DEFENDED
   Michalová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Diplomová práce Kulturní funkce lifestylových médií je rozdělena na teoretickou a analytickou část. V první části se práce snaží o teoretické vymezení pojmu životní styl, pojmu lifestylová média a jejich kulturních funkcí. ...
  • Masová kultura v médiích: reality show 

   Defence status: DEFENDED
   Bílá, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   V této diplomové práci jsem se zabývala masovou kulturou v médiích s důrazem na fenomén poslední doby- reality show. V první části jsem obecně definovala pojem masová kultura. Zajímalo mne, jak masovou kulturu vnímají ...
  • Role mediální výchovy v utváření mediální gramotnosti dětí a mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou role mediální výchovy při utváření mediální gramotnosti mladých lidí, tedy segmentu populace ve věku formování systému životních hodnot, vytváření podstatných životních návyků ...
  • Role médií v utváření sociokulturních regulativů. Obraz hodnot, norem a vzorů chování v časopisech životního stylu pro ženy a muže. 

   Defence status: DEFENDED
   Herrová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Práce se zabývá problematikou účinků médií na sociokulturní regulativy. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V první části jsou popsané teoretické základy, které se týkají masových médií - jejich ...
  • Sociální reklama 

   Defence status: DEFENDED
   Grossová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   Reklama se stala každodenní součástí našeho života. Setkáváme se s ní jak ve veřejných prostorech formou billboardů, plakátů, poutačů, tak i v soukromí, kde na nás útočí z obrazovek, rádia, tisku…Reklama je součástí ...
  • Specializované televizní stanice v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Němečková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Předmětem bakalářské práce je analýza vzniku, vývoje a působení specializovaných televizních kanálů v ČR a jejich kulturních, sociálních a ekonomických souvislostí. Obsahem teoretické části je definice významu a role ...
  • V zajetí konzumerizmu 

   Defence status: DEFENDED
   Papíková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 5. 2006
   Cílem této diplomové práce bylo zamyšlení nad konzumní společností. Teoretická část nám pomohla nastínit určité základní aspekty tohoto typu společnosti, který se postupně vyvíjel od průmyslové revoluce z masové společnosti. ...
  • Veřejnoprávní televize v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kořánková, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce Veřejnoprávní televize v České republice je zaměřená na instituci České televize a její vysílání, které by mělo naplňovat takzvanou veřejnou službu. Je rozdělená do dvou hlavních částí - teoretické a analytické. Práce ...
  • Vliv internetu na interpersonální komunikaci lidí 

   Defence status: DEFENDED
   Chvojka, Dominik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
  • Volný čas jako fenomén dnešní doby 

   Defence status: DEFENDED
   Velichová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta katedra kulturologie DIPLOMOVÁ PRÁCE Jana Velichová Volný čas jako fenomén dnešní doby Praha 2012 Vedoucí práce: PhDr. Ondřej Hubáček, Ph.D. 2 Abstrakt Volný čas je aktuální ...
  • Využití reklamních prostředků v cestovním ruchu v České republice a praktická analýza využití svátků v reklmaních kampaních 

   Defence status: DEFENDED
   Löffelmanová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 21. 6. 2007
  • Vývoj českého jazyka v kontextu sociokulturních změn s důrazem na jeho současný stav 

   Defence status: DEFENDED
   Toaderová, Wanda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 1. 2008
   Tato diplomová práce popisuje jazyk jakou součást kultury. V teoretické části popisuje řeč a jazyk jako takový, popisuje jednu z nezásadnějších etnolingvistických teorií - teorii jazykového relativismu Sapira A Whorfa, ...
  • Vývoj rozhlasového vysílání jako kulturní změna 

   Defence status: DEFENDED
   Trubačová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Diplomová práce Vývoj rozhlasového vysílání jako kulturní změna je pojatá jako kulturologická srovnávací studie vývoje rozhlasu v Československu a ve Spojených státech amerických chápaného jako kulturní změna (vznik a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV