Now showing items 1-20 of 29

  • Asymptotické testy 

   Defence status: DEFENDED
   Pečánka, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
  • Detekce nestabilit v některých panelových datech 

   Defence status: RECOGNIZED
   Láf, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 2. 2019
   Práce se zabývá detekcí změny v absolutním členu regresního modelu panelových dat. Zájem je o test hypotézy, že absolutní člen zůstal stejný v celém pozorova- ném období v případě mezi sebou nezávislých panelů, pokud jejich ...
  • Detekce nestabilit v některých panelových datech 

   Defence status: DEFENDED
   Láf, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This thesis deals with the detection of change in the intercept in panel data re- gression model. We are interested in testing a null hypothesis that there was no change in the intercept during the observation period in ...
  • Dvoustupňové statistické postupy 

   Defence status: DEFENDED
   Rusá, Šárka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   Název práce: Dvoustupňové statistické postupy Autor: Šárka Rusá Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc., Katedra pravdě- podobnosti a matematické ...
  • Flexibility, Robustness and Discontinuities in Nonparametric Regression Approaches 

   Defence status: DEFENDED
   Maciak, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Thesis title: Flexibility, Robustness and Discontinuity in Nonparametric Regression Approaches Author: Mgr. Matúš Maciak, M.Sc. Department: Department of Probability and Mathematical Statistics, Charles University in Prague ...
  • Flexibility, Robustness and Discontinuities in Nonparametric Regression Approaches 

   Defence status: RECOGNIZED
   Maciak, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 11. 2011
   Názov práce: Flexibilnost, Robustnost a Nespojitost v Neparametrických Regresních Postupech Autor: Mgr. Matúš Maciak, M.Sc. Pracoviště: Katedra Pravděpodobnosti a Matematické Statistiky, Univerzita Karlova v Praze Supervisor: ...
  • k- výběrový problém 

   Defence status: DEFENDED
   Exnarová, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
  • Models of changes in autoregressive sequences 

   Defence status: DEFENDED
   Pečánka, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 1. 2009
   This thesis deals with the detection of change in the structure of an autoregressive time series. In the first part of the thesis we provide an overview of the main results concerning the theory of autoregressive processes ...
  • Modely změn v ekonometrických časových řadách 

   Defence status: DEFENDED
   Strejc, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Tato práce se zabývá detekcí změn parametrů v ekonometrických regresních modelech v situaci, kdy existuje stabilní trénovací množina pro počáteční odhad parametrů. Podrobně jsou prezentovány dva známé sekvenční testy - ...
  • Některé jednovýběrové testy 

   Defence status: DEFENDED
   Santnerová, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
  • Některé postupy pro detekce změn ve statistických modelech 

   Defence status: DEFENDED
   Marešová, Linda (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
  • Některé sekvenční postupy pro jednoduchou regresi 

   Defence status: DEFENDED
   Szabados, Viktor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Se sekvenčními metodami se ve statistice setkáváme v situacích, kde se snažíme udělat jen potřebný počet pozorování k vyvození důvěryhodného závěru. V této bakalářské práci seznámíme čtenáře se základními sekvenčními ...
  • Některé testy dobré shody 

   Defence status: DEFENDED
   Sabolová, Radka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
  • Odhady a testy v modelech panelových dat 

   Defence status: DEFENDED
   Zvejšková, Magdalena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Tato práce se zaměřuje především na modelování panelových dat s nezávislými průřezy. V první části práce shrnujeme poznatky z oblasti poolových modelů a jednoduchých modelů komponentních chyb s pevnými a náhodnými efekty. ...
  • Odhady varianční funkce v neparametrických regresních modelech 

   Defence status: DEFENDED
   Hyklová, Bronislava (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 2. 2007
   The thesis studies variance function estimation in nonparametric regression model. It focuses on local polynomial estimators particularly. Exact expressions of conditional variance function estimator bias and covariance ...
  • Panelová data a detekce změn 

   Defence status: DEFENDED
   Rusá, Šárka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
  • Postupy pro detekci změny v některých speciálních regresních modelech 

   Defence status: DEFENDED
   Exnarová, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Title: Detection of change in some special regression models Author: Bc. Petra Exnarová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. Abstract: Presented ...
  • Rekurzivní postupy pro detekci změny rozdělení 

   Defence status: RECOGNIZED
   Chochola, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   In the thesis we study a sequential monitoring scheme for detecting a change in variance. We assume to have a stable historical period of length m. The goal is to propose tests with asymptotically small probability of type ...
  • Rekurzivní postupy pro detekci změny rozdělení 

   Defence status: DEFENDED
   Chochola, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   In the thesis we study a sequential monitoring scheme for detecting a change in variance. We assume to have a stable historical period of length m. The goal is to propose tests with asymptotically small probability of type ...
  • Robust Monitoring Procedures for Dependent Data 

   Defence status: DEFENDED
   Chochola, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 9. 2013
   Title: Robust Monitoring Procedures for Dependent Data Author: Ondřej Chochola Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. Supervisor's e-mail address: ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV