• Analýza sportovních aktivit tělesně postižené mládeže na obchodní akademii, odborné škole a praktické škole v Janských Lázních 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivcová, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 6. 5. 2008
  • Analýza techniky a metodiky běhu na lyžích zrakově postižených 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Renata (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 18. 9. 2015
   Název: Analýza techniky a metodiky běhu na lyžích zrakově postižených. Cíl: Cílem práce je vytvořit soubor průpravných cvičení na sněhu pro nácvik klasické techniky běhu na lyžích zrakově postižených. Metody: Jedná se o ...
  • Analýza vhodnosti lyžařských středisek v Krušných horách pro lyžování vozíčkářů. 

   Defence status: DEFENDED
   Voráček, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   2 ABSTRAKT Název práce : Analýza vhodnosti lyžařských středisek v Krušných horách pro lyžování vozíčkářů Cíle práce : Analyzovat podmínky v lyžařských areálech Krušných hor pro lyžování vozíčkářů Metoda : Výzkum má charakter ...
  • Aplikace školy chůze na běh na lyžích osob s jednostrannou nadkolenní amputací 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Název práce: Aplikace školy chůze na běh na lyžích osob s jednostrannou nadkolenní amputací Cíl práce: Integrace člověka s jednostrannou nadkolenní amputací pomocí chůze a následnou aplikací na běh na lyžích. Úkoly práce: ...
  • Běh na lyžích nevidomých 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 15. 9. 2006
  • Didaktika výuky sjezdového lyžování osob s amputací dolní končetiny 

   Defence status: DEFENDED
   Hruša, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 13. 9. 2019
   Název: Didaktika výuky sjezdového lyžování osob s amputací dolní končetiny. Cíl: Ověřit navrženou metodickou řadu při výcviku lyžařů s amputací dolních končetin. Metody: Práce je teoreticko-empirického charakteru, jedná ...
  • Freestyle windsurfing 

   Defence status: DEFENDED
   Matejzík, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 31. 8. 2020
   Název práce: Freestyle windsurfing Cíl a úkoly práce: Komplexně zpracovat problematiku freestyle windsurfingu. Následně sestavit zásobník freestyle triků. Metody práce: Práce byla vytvořena na základě analýzy dokumentů. ...
  • Golf pro hráče s jednostrannou podkolenní amputací 

   Defence status: DEFENDED
   Šimáčková, Julia (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 13. 5. 2013
   Název práce: Golf pro hráče s jednostrannou podkolenní amputací Cíl práce: Cílem práce je poskytnout ucelený přehled informací a shrnout poznatky o problematice golfu hendikepovaných, konkrétně pak golfu pro hráče s ...
  • Historie paralympijských her 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Název: Historie paralympijských her Cíle: Charakteristika jednotlivých sportů na paralympijských hrách, dílčím cílem práce bylo zmapování popularity paralympijských her mezi širokou veřejností. Zároveň byl autorovi poskytnut ...
  • Historie vývoje protéz dolních končetin pro sport 

   Defence status: DEFENDED
   Hájek, Matyáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Název: Historie vývoje protéz dolních končetin pro sport Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je určitým způsobem sumarizovat informace o historii vývoje protéz dolních končetin, a to jak z pohledu obecného, tak i se ...
  • Kiteboarding 

   Defence status: DEFENDED
   Smrčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Název práce: Kiteboarding Cíl práce: Komplexní zpracování problematiky kiteboardingu pomocí analýzy literatury, internetových zdrojů a osobních zkušeností. Metoda: Práce byla zpracována na základě analýzy dokumentů. Pro ...
  • Kompenzační cvičení pro lyžaře s jednostrannou nadkolenní amputací 

   Defence status: DEFENDED
   Drábková, Ilona (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   Název: Kompenzační cvičení pro lyžaře s jednostrannou nadkolenní amputací Název v angličtině: Compasation exersize for skiers with oneside above knee amputation Cíle práce: Cílem diplomové práce bylo navrhnout vhodná ...
  • Limitní rozsahy pohyblivosti dolní končetiny vybavené protézou Procarve 

   Defence status: DEFENDED
   Štrupl, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
   Název práce: Limitní rozsahy pohyblivosti dolní končetiny vybavené protézou Procarve Cíle práce: Změřit u lyžařů s jednostrannou nadkolenní amputací rozdíly kloubní pohyblivosti na zdravé a amputované dolní končetině ...
  • Lyžování dětí s Downovým syndromem 

   Defence status: DEFENDED
   Kunstová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 12. 5. 2006
  • Metodika sjezdového lyžování dětí s dětskou mozkovou obrnou 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivý, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Název práce: Metodika sjezdového lyžování dětí s dětskou mozkovou obrnou Title of the diploma thesis: Methodical process of downhill skiing for children with cerebral palsy Cíl práce: Navrhnout a ověřit v praxi metodický ...
  • Možnosti protetickeho řešení u lyžařů s exartikulaci v kolenním kloubu pro běh na lyžích. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Malá, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Název: Možnosti protetického řešení u lyžařů s exartikulací v kolenním kloubu pro běh na lyžích Cíl: Zjistit protetické možnosti pro osoby s exartikulací v kolenním kloubu pro běh na lyžích a porovnat rozdíly u jedince s ...
  • Možnosti protetického řešení u lyžařů s exartikulací v kolenním kloubu pro běh na lyžích 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 13. 5. 2019
   Název: Možnosti protetického řešení u lyžařů s exartikulací v kolenním kloubu pro běh na lyžích Cíl: Zjistit protetické možnosti pro osoby s exartikulací v kolenním kloubu pro běh na lyžích a porovnat rozdíly u jedince s ...
  • Nejčastější zranění hráčů florbalu a jeho ortotické řešení. 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Název: Nejčastější zranění ve florbale a jeho ortotické řešení Cíle: Cílem mé bakalářské práce je informovat a poskytnout ucelený přehled o nejčastějších zranění ve florbale hráčů v poli a brankářů. Dále je cílem navrhnout ...
  • Pohybové aktivity osob s dětskou mozkovou obrnou 

   Defence status: DEFENDED
   Hruša, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Název: Pohybové aktivity osob s DMO. Cíl: U vybraných probandů s DMO s těžkým tělesným postižením ověřit možnost jejich aktivní účasti u vybraných sportovních aktivit. Úkoly: 1) Charakterizovat vybrané probandy s DMO. 2) ...
  • Posturální a kinezilogické aspekty běhu na lyžích nevidomých 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 15. 9. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV