Now showing items 1-20 of 98

  • Aplikace inzulínu v regulaci hladiny glykemie v rámci terapie u kriticky nemocných pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Beil, Kamil (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   This thesis presents and compares the results of clinical trials found during intensive insulin therapy (IIT) in critically ill patients (CIP) hospitalized in intensive care units (ICU). The aim of this thesis was to search ...
  • Aplikace nepřímé kalorimetrie u dvou různých inzulinorezistentních stavů - polytraumatu a gravidity 

   Defence status: DEFENDED
   Patková, Anna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Mgr. Anna Patková Školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Název disertační práce: Aplikace nepřímé kalorimetrie ...
  • Aplikace nepřímé kalorimetrie u dvou různých inzulinorezistentních stavů - polytraumatu a gravidity 

   Defence status: DEFENDED
   Patková, Anna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Mgr. Anna Patková Školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Název disertační práce: Aplikace nepřímé kalorimetrie ...
  • Bazální metabolismus u polytraumatických pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Tichá, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   Souhrn Pro polytraumatické pacienty jsou charakteristické jevy jako zvýšený katabolismus, hypermetabolický stav, zvýšené nutriční požadavky a snížená kapacita pro utilizaci parenterálních substrátů. Pro určení optimální ...
  • Bioimpedančná analýza zloženia telesných tekutín v období gravidity. 

   Defence status: DEFENDED
   Najpaverová, Simona (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   The aim of this work was to process opportunities of bioelectrical impedance analysis (BIA) for determination body composition of pregnant women. There is quite small findings about this issue, so it was an effort to prove ...
  • Bioimpedanční spektroskopická analýza kompozice těla v době gravidity. 

   Defence status: DEFENDED
   Nosková, Andrea (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Bioimpedance spectroscopy (BIS) is a non-invasive and rapid method of determining the amount of body fluids and their distribution within the extracellular and intracellular space based on tissue resistance. The device is ...
  • Bioimpedanční spektroskopická analýza kompozice těla v době gravidity. 

   Defence status: DEFENDED
   Nosková, Andrea (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 30. 6. 2020
   Bioimpedance spectroscopy (BIS) is a non-invasive and rapid method of determining the amount of body fluids and their distribution within the extracellular and intracellular space based on tissue resistance. The device is ...
  • Bioimpedanční spektroskopická analýza kompozice těla v době laktace. 

   Defence status: DEFENDED
   Urbánková, Tereza (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   The aim of the diploma thesis was to cover the changes in body composition by bioimpedance spectroscopy in Czech breastfeeding women during three periods - 3 weeks postpartum, 3 months and 6 months postpartum. Eight healthy ...
  • Bioimpedanční spektroskopická analýza kompozice těla v době laktace. 

   Defence status: DEFENDED
   Urbánková, Tereza (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   The aim of the diploma thesis was to cover the changes in body composition by bioimpedance spectroscopy in Czech breastfeeding women during three periods - 3 weeks postpartum, 3 months and 6 months postpartum. Eight healthy ...
  • BRAF mutace u metastazujícího maligního melanomu. 

   Defence status: DEFENDED
   Hrabcová, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Bc. Veronika Hrabcová BRAF mutace u metastazujícího maligního melanomu Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zdravotnická bioanalytika - Odborný pracovník v laboratorních metodách ...
  • Celkový denní energetický výdej žen v jednotlivých trimestrech gravidity 

   Defence status: DEFENDED
   Malíková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 19. 9. 2008
   Souhrn Pozadí studie: Celkový denní energetický výdej žen v jednotlivých trimestrech těhotenství v České republice je málo prozkoumanou oblastí energetického metabolismu. Cíl studie: Cílem naší studie bylo hodnocení celkového ...
  • Cyclophosphamide-induced cystitis in rats. An experimental study of the importance of muscarinic, nitrergic and purinergic mechanisms. 

   Defence status: DEFENDED
   Niebauerová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Tato práce je zaměřena na významnost cholinergních, purinergních a nitrergních mechanismů ve zdravém a zaníceném močovém měchýři potkana, a mj. jakým způsobem ovlivňuje konkrétní předléčení stav zánětu. Experimenty byly ...
  • Denní energetický výdej u gravidních žen 

   Defence status: DEFENDED
   Malíková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
   1 Souhrn Pozadí studie: Energetický výdej v graviditě u českých žen je málo prozkoumanou oblastí energetického metabolismu. Cíl: Cílem této studie je hodnocení celkového energetického výdeje a bazálního metabolismu u ...
  • Effects of exotic plant extracts on proliferation and migration of normal human dermal fibroblasts 

   Defence status: DEFENDED
   Lehečková, Zdeňka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Cíl práce: Hojení ran je fyziologický, vysoce organizovaný složitý proces vedoucí k obnovení tkáně po zranění. Dynamická souhra mezi buněčnými a extracelulárními komponentami zapojenými do tohoto procesu je zásadní pro ...
  • Energetický výdej a utilizace nutričních substrátů u kriticky nemocných pacientů. 

   Defence status: DEFENDED
   Korvasová, Hana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 30. 6. 2020
   This thesis deals with the measurement of (resting) energy expenditure and oxidation of nutritional substrates in critically ill patients, according to variously given nutritional support. The comparison of nutritional ...
  • Energetický výdej a utilizace nutričních substrátů u kriticky nemocných pacientů. 

   Defence status: DEFENDED
   Korvasová, Hana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   This thesis deals with the measurement of (resting) energy expenditure and oxidation of nutritional substrates in critically ill patients, according to variously given nutritional support. The comparison of nutritional ...
  • Energetický výdej a utilizace nutričních substrátů u pacientů se sepsí v průběhu hospitalizace na JIP 

   Defence status: DEFENDED
   Hladová, Eliška (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Cílem práce bylo vyšetření septických pacientů pro zjištění energetického výdeje a utilizace energetických substrátů a porovnání výsledků z vyšetření se standardními doporučeními ESPEN. Pro vyšetřování pacientů byla použita ...
  • Energetický výdej u kriticky nemocných pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Švrčková, Alexandra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Cílem této práce bylo stanovit energetický výdej a hledat vztahy mezi klidovým energetickým výdejem (REE) a vybranými parametry u 14 polytraumatických pacientů na JIP fakultní nemocnice v Hradci Králové, které by byly ...
  • Energetický výdej v době gravidity 

   Defence status: DEFENDED
   Novosadová, Ivana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 6. 6. 2006
  • Histologické metody používané v diagnostice kolorektálního karcinomu. 

   Defence status: DEFENDED
   Kowaliková, Šárka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Bakalářská práce je zaměřena na nádorová onemocnění tlustého střeva, především na zpracování bioptického materiálu získaného odběrem při kolonoskopickém vyšetření a při kolektomii. V teoretické části je popisována obecná ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV