• Aplikace metody konečných prvků na reálné problémy v hemodynamice. 

   Defence status: DEFENDED
   Švihlová, Helena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   V této diplomové práci je studováno proudění nestlačitelných tekutin v geometriích mozkových cév postižených aneurysmatem. Aneurysma je lokální rozšíření tepny. Toto onemocnění je nebezpečné v případě, kdy dojde k prasknutí ...
  • Blood flow modeling in arterial stenosis. 

   Defence status: DEFENDED
   Matajová, Adéla (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Arteriální stenóza čili zúžení tepny je následkem ukládání tuku a dalších látek do stěny tepny, což bývá spojeno se zdravotními riziky. Nicméně, určit závažnost stenózy pouze z vyšetření pacienta pomocí zobrazovacích metod ...
  • Blood Flow Modeling in Cerebral Aneurysm 

   Defence status: DEFENDED
   Trdlicová, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 6. 2021
   Matematické modelování proudění tekutin se v posledních letech stále častěji využívá pro výpočty proudění krve v mozkových výdutích. Hemodynamické veličiny, například smykové napětí na stěně či oscilační smykový index, ...
  • Comparison of possible formulations of fluid-structure interactions with application in biomechanics. 

   Defence status: DEFENDED
   Kubáč, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 2. 2020
   We study mechanical interactions between a deforming elastic solid and flowing fluid, the so called Fluid-Structure Interaction problem (FSI). In this Thesis, the fluid is assumed to be Newtonian, incompressible and ...
  • Computation of viscous flows due to an oscillating cylinder of rectangular cross section. 

   Defence status: DEFENDED
   Outrata, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   Nestlačitelné proudění vyvolané oscilujícím válcem obdélníkového průřezu ve vazké tekutině je popsáno Navierovými-Stokesovými rovnicemi. V této práci budou tyto rovnice přeformulovány ve slabém smyslu a aproximace slabého ...
  • Efektivní metody zobrazování objemových dat 

   Defence status: DEFENDED
   Holeček, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Název práce: Efektivní metody zobrazování objemových dat Autor: Martin Holeček Katedra: Matematický ústav UK Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Ing. Jaroslav Hron, Ph.D., Matematický ústav UK Abstrakt: Cílem práce je prozkoumat ...
  • Efficient scalable solvers for incompressible flow problems 

   Defence status: DEFENDED
   Mitro, Erik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   V tejto práci študujeme rozličné metódy pre riešenie sedlo-bodových systé- mov vznikajúcich v dynamike tekutín. Hlavný dôraz je kladený na Krylovovské metódy využivajúce efektívne predpodmieňovačné techniky pre riešenie ...
  • Flow of biological fluids in patient specific geometries 

   Defence status: DEFENDED
   Švihlová, Helena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 11. 2017
   1 Abstract: Time-dependent and three-dimensional flow of Newtonian fluid is studied in context of two biomechanical applications, flow in cerebral aneurysms and flow in stenotic valves. In the first part of the thesis, the ...
  • Flow of biological fluids in patient specific geometries 

   Defence status: RECOGNIZED
   Švihlová, Helena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 11. 2018
   1 Abstrakt: Časově závislé trojrozměrné proudění Newtonovské tekutiny je studováno v kontextu dvou bio- mechanických aplikací, proudění v mozkových výdutích a proudění ve stenotických cévách. V první části práce jsou ...
  • Jednoduchá proudění materiálů popsaných implicitním konstitutivním vztahem 

   Defence status: DEFENDED
   Touška, Kryštof (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Jednoduchá proudění nenewtonovských tekutin s obecnými hraničními podmínkami 

   Defence status: DEFENDED
   Pušman, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Jednoduchá proudění visko-elastických tekutin 

   Defence status: DEFENDED
   Pavelka, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Matematické modelování proudění krve 

   Defence status: DEFENDED
   Michalová, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Na začátku práce zmiňujeme některé důležité vlastnosti krve, její chování a vlastnosti jejích částí. V další části práce se zabýváme ustáleným dvoudi- menzionálním Poisseuilleovým prouděním mezi dvěma rovnoběžnými deskami. ...
  • Matematické modelování růstu krystalů 

   Defence status: DEFENDED
   Blechta, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Předkládáme model Bridgmanova růstu krystalu. Pseudonestlačitelná podmínka je pouužita vzhledem k skoku hustoty při fázové změně. ALE formulace je využita k popisu pohyblivých částí systému. Polní rovnice a posunutí ...
  • Matematické modelování viskoplastických materiálů 

   Defence status: DEFENDED
   Touška, Kryštof (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Práce obsahuje v první části úvod do viskoplasticity a přehled řešených problémů. Ve druhé kapitole je odvozen konstitutivní vztah pro Binghamovu tekutinu a předveden postup důkazu existence a jednoznačnosti klasickou ...
  • Mathematical modeling of blood coagulation process 

   Defence status: DEFENDED
   Čapek, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   On vessel wall injury the complex process of blood coagulation is set off. It is composed of vasoconstriction, primary hemostasis, secondary hemostasis and fibrinolysis. This work enriches current model of primary hemostasis ...
  • Metoda vrstevnic a modelování proudění nemísitelných nestlačitelných tekutin 

   Defence status: DEFENDED
   Čapek, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Tato práce se věnuje problematice simulací třírozměrného proudění dvou nemísitelných nestlačitelných tekutin vazkých tekutin bez povrchového napětí a distribuce koncentrace transportované předchozím prouděním, kdy je volné ...
  • Metody generování výpočetních sítí vhodných pro metodu konečných prvků 

   Defence status: DEFENDED
   Langer, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Tato práce se zaměřuje na problematiku výpočetních sítí, přičemž se snaží o představení základních typů těchto sítí a seznámení čtenáře s jejich výhodami a nevýhodami. U několika vybraných metod popisuje způsob jejich ...
  • Modeling of porous metal oxide layer growth in the anodization process 

   Defence status: DEFENDED
   Habera, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Pri vhodných podmienkach vedie anodická oxidácia k rastu komplexných poréznych štruktúr. Zrod a rast týchto štruktúr je zaujímavou a náročnou úlohou pre elektrochemické modelovanie. Je nutné identifikovať chemické reakcie ...
  • Modelling of heterogeneous catalytic reactions in chemical reactors 

   Defence status: DEFENDED
   Orava, Vít (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Tato práce se zabývá modelováním heterogenních katalytických reaktorů a je rozdělena do dvou částí. První část se zaobírá průmyslovým prototypem fluidního lože sloužícího jako generátor plynného vodíku na bázi endotermního ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV