• Aplikační úlohy z geometrie 

   Defence status: DEFENDED
   Dočekalová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 9. 2020
   Práce se zabývá problematikou aplikačních úloh týkajících se geometrických problémů. Byla provedena rešerše zaměřená na tyto úlohy v existujících sbírkách vydaných v různých časových obdobích. Následně vzniklo 10 nových ...
  • Cvičebnice Mongeova promítání 

   Defence status: DEFENDED
   Pajerová, Nikola (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   V této práci se nachází různé příklady z Mongeova promítání. Na začátku je shrnuta teorie, důležitá k pochopení promítání a k řešení příkladů. Jsou zde také příklady k řešení osové afinity a středové kolineace. Poté následuje ...
  • Elipsa 

   Defence status: DEFENDED
   Šetmaňuková, Věra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 6. 2009
  • Finanční gramotnost na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Helus, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 6. 2021
   V roce 2020 bylo v České republice zhruba 6,7 % obyvatel v exekuci. Nejpravděpodob- nější příčinou je nízká finanční gramotnost populace, jejíž základy získáváme na základní škole. Položili jsme si otázku, zdali se finanční ...
  • Geometrické osvětlení 

   Defence status: DEFENDED
   Vlachová, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
  • Geometrie papíru 

   Defence status: DEFENDED
   Hatschbachová, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Skládání papíru je nedoceněnou metodou s řadou zajímavých využití v reálném životě. Od japonského tradičního origami jsme se dnes díky aplikování matematických principů dostali k jeho využití v kosmickém výzkumu či v ...
  • Kruhová inverze 

   Defence status: DEFENDED
   Zdražil, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
  • Mascheroniovy konstrukce 

   Defence status: DEFENDED
   Hatschbachová, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývá Mascheroniovými konstrukcemi. Jedná se o konstrukce, které jsou řešené pouze s využitím kružítka. Práce obsahuje tři kapitoly, první kapitola je věnována stručnému shrnutí historie Mascheroniových ...
  • Nelineární perspektivy 

   Defence status: DEFENDED
   Michalik, Jindřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Práce charakterizuje nelineární perspektivy a popisuje nejčastěji používané z nich - cylindrickou a sférickou. Jejich výhody a nevýhody jsou porovnány vzájemně, i vzhledem k perspektivě lineární. U každé z nich je odvozeno ...
  • Průniky těles 

   Defence status: DEFENDED
   Otrubová, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
   Ve čtyřech hlavních kapitolách se tato práce snaží nabídnout přehled základních typů průniků těles. Důraz přitom klade na průnik dvou hranatých těles, a vyvažuje tak zájem zkoumaných středoškolských i vysokoškolských učebnic ...
  • Prvorepublikové učebnice analytické geometrie 

   Defence status: DEFENDED
   Melčová, Babeta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   My thesis is intended not only for high school teachers and students, but also for the public to deepen their understanding of analytical geometry and to compare the knowledge of today's students with the knowledge of ...
  • Sbírka řešených úloh z analytické geometrie 

   Defence status: DEFENDED
   Kvapilová, Babeta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   This thesis is intended for teachers and students of high schools and universities. It consists collection of solved problems from plane analytical geometry including various solutions and their comparison. The thesis aims ...
  • Stereoskopické promítání 

   Defence status: DEFENDED
   Vlachová, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Název práce: Stereoskopické promítání Autor: Jana Vlachová Katedra: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D., KDM E-mail vedoucího: Jana.Hromadova@mff.cuni.cz Abstrakt: Tato diplomová ...
  • Technické osvětlení 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Název práce: Technické osvětlení Autor: Jana Vlčková Katedra / Ústav: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D., Katedra didaktiky matematiky Abstrakt: Tato bakalářská práce se ...
  • Topografické plochy 

   Defence status: DEFENDED
   Helm, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 6. 2009
  • Úvod do kosoúhlého promítání 

   Defence status: DEFENDED
   Bucharová, Eliška (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   V této diplomové práci jsou stručně shrnuty základní poznatky o kosoúhlém promítání v rozsahu vyučovaném na středních školách. Například polohové úlohy, zobrazení rovinných útvarů a těles nebo řezy těles s podstavou ležící ...
  • Využití internetu při výuce kuželoseček na střední škole 

   Defence status: DEFENDED
   Effenberger, Věra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Název práce: Využití internetu při výuce kuželoseček na střední škole Autor: Bc. Věra Effenberger Katedra: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí práce: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. e-mail vedoucího: Jana.Hromadova@mff.cuni.cz ...
  • Využití internetu při výuce mnohostěnů na střední škole. 

   Defence status: DEFENDED
   Helm, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Tato práce je určena zejména učitelům a studentům deskriptivní geometrie na středních školách. Práce se zabývá především průnikem a konstrukcí jehlanů a hranolů v promítáních, se kterými se mohou seznámit studenti středních ...
  • Webová aplikace pro výuku osové afinity a středové kolineace 

   Defence status: DEFENDED
   Plichtová, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 5. 2013
   This work is intended for high school and university students and their teachers who want to learn or improve their knowledge about affine transformations and perspective collineation. In this work the reader acquainted ...
  • Zrcadlení v lineární perspektivě. 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Title: Mirroring in a linear perspective Author: Kateřina Marková Department: Department of Mathematics Education Supervisor: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D., Department of Mathematics Edu- cation Abstract: This text is intended ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV