• Choroby spôsobené vdychovaním azbestového prachu 

   Defence status: DEFENDED
   Krištofíková, Zuzana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 6. 2020
   The aim of this bachelor thesis was to describe the impact of inhalation of asbestos fibers on human health, diseases that this exposure to asbestos brings with it and to offer an overview of the number and development of ...
  • Deep sea Diving in The North Sea and its health consequences 

   Defence status: DEFENDED
   Laerum, Jan Harald (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 5. 4. 2006
  • Diseases caused by inhalation of asbestos dust 

   Defence status: DEFENDED
   Haugland, Pal Christian (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 5. 4. 2006
  • Hluk a zdraví v pracovním prostředí. Poškození zdraví způsobené hlukem 

   Defence status: DEFENDED
   Holcmanová, Naďa (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
  • Měření a hodnocení tepelné pohody při práci 

   Defence status: DEFENDED
   Tintěrová, Daniela (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
  • Možnosti prevence poškození ionizujícím zářením v nukleární medicíně 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Vojtěch (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 1. 2008
   Člověk je vystaven účinkům ionizujícího záření od nepaměti. Po druhé světové válce se však expozice ionizujícímu záření významně zvýšila prudkým rozvojem jeho využití v různých oblastech lidské činnosti. Současně s tím ...
  • Negativní účinky hluku pro organismus v pracovním a mimopracovním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Dašková, Andrea (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 9. 2009
  • Nemoci nervového ústrojí způsobené profesionálním přetěžováním pohybového aparátu 

   Defence status: DEFENDED
   Kozák, Šimon (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Výsledky ukazují, že situace, pokud jde o nemoci z přetěžování končetin v ČR, není zdaleka uspokojivá. Největší počet případů hlášených nemocí z přetěžování končetin spadá do let 1996-2000. V tomto období se výskyt nemocí ...
  • Nemoci z povolání hlášené v České republice v roce 2006 

   Defence status: DEFENDED
   Bystrá, Andrea (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 5. 2007
   Nemoc z povolání představuje pojem právní. Je to onemocnění, které vzniklo nepříznivým působením škodlivých vlivů pracovního prostředí. Podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb. lze uznat onemocnění za nemoc z povolání za ...
  • Nemoci z povolání ohlášené v České republice roku 2004 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Zuzana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
  • Nemoci z povolání v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčík, Vojtěch (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 7. 2009
  • Nemoci z povolání v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Gabriela (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 1. 2009
   Nemoci z povolání zahrnují různorodá onemocnění, jež spojuje výrazný socioekonomický dopad pro pacienta i společnost. Sledování výskytu nemocí z povolání je významným ukazatelem zdravotního stavu obyvatelstva. Naší povinností ...
  • Nemoci z povolání v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Baciak, David (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 1. 2009
   Nemoci z povolání (NzP) jsou onemocnění, jejichž definice je vymezena platnou legislativou. Definice vychází ze zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, v platném znění, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a ...
  • Nemoci z povolání v České Republice hlášení v roce 2005 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšil, Ondřej (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 1. 2007
   Podle velkého lékařského slovníku je definice nemocí z povolání: Právní termín, označující nemoci uvedené v seznamu nemocí z povolání, které vznikají nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných ...
  • Nemoci z povolání v České republice v letech 1998-2007 

   Defence status: DEFENDED
   Fiedlerová, Lucie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 7. 2009
  • Nemoci způsobené inhalací azbestového prachu 

   Defence status: DEFENDED
   Palkovská, Kristýna (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 4. 2008
  • Nemoci způsobené inhalací azbestového prachu 

   Defence status: DEFENDED
   Korpejsová, Jana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 7. 2009
  • Nemoci způsobené ionizujícím zářením 

   Defence status: DEFENDED
   Gronychová, Soňa (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Téma své diplomové práce Nemoci způsobené ionizujicím zářením jsem si vybrala na základě svého zájmu o tuto problematiku. Poznatek, že expozice ionizujícím záření je spojena se zdravotními riziky, spadá do doby bezprostředně ...
  • Nemoci způsobené ionizujícím zářením 

   Defence status: DEFENDED
   Klimešová, Zuzana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Nemoci způsobené ionizujícím zářením 

   Defence status: DEFENDED
   Hančíková, Lenka (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 6. 2008
   Téma diplomové práce jsem si zvolila v souvislosti se svojí možnou budoucí profesí v oboru radiologie, či nukleární medicíny. Chtěla jsem se tudíž blíže obeznámit se zněním Atomového zákona, s aspekty práce s ionizujícím ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV