• Analýza faktorů ovlivňujících chemismus podzemních vod krystalinika Šumavy a Krušných hor 

   Defence status: DEFENDED
   Verner, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006
  • Analýza faktorů ovlivňujících transmisivitu krystalinika Šumavy a Krušných hor 

   Defence status: DEFENDED
   Dolistová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 27. 9. 2007
  • Aralské jezero 

   Defence status: DEFENDED
   Chupík, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   In the introducion of this seminar paper author deals with former natural conditions of Aral lake. It focuses on climatic conditions, morphology, hydrology and local land use situation.Because the region of Central Asia ...
  • COMPARISON OF HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS IN SELECTED HARD-ROCK AREAS IN PORTUGAL AND IN THE CZECH REPUBLIC WITH RESPECT TO UTILIZATION OF WATER RESOURCES 

   Defence status: DEFENDED
   Benedová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
  • Denitrifikační procesy v Českém masívu a Bretani 

   Defence status: DEFENDED
   Hofmannová, Gabriela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 27. 9. 2007
  • Geochemické, mineralogické a izotopické aspekty procesů přirozené atenuace ropných uhlovodíků 

   Defence status: DEFENDED
   Topinková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
   1 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Geochemické, mineralogické a izotopické aspekty procesů přirozené atenuace ropných uhlovodíků autoreferát disertační ...
  • Individuální zásobování podzemní vodou v krystaliniku - faktory ovlivňující vydatnost 

   Defence status: DEFENDED
   Kvíz, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   The aim of the bachelor thesis is to characterize the natural groundwater resources in the crystallin massif, forming ¾ of the Czech Republic. In the form of research, it summarizes the knowledge of this issue regarding ...
  • Interakce mezi povrchovou a podzemní vodou v nivě řeky Lužnice 

   Defence status: DEFENDED
   Slabá, Zdenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Tato diplomová práce je součástí projektu Geografické sekce Přírodovědecké fakulty University Karlovi. Projekt se hlouběji zabývá procesy v nivách řek Lužnice, Stropnice a Blanice. Výzkum v nivě řeky Lužnice byl zahájen v ...
  • Isotope hydrogeology and geothermal applications to clarify the origin, the sustainability and the character of groundwater flow: Bohemian and Aquitaine sedimentary basins 

   Defence status: DEFENDED
   Jiráková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 4. 2011
   Shrnutí Kombinace metod izotopové hydrogeologie a geotermiky je významným nástrojem pro průzkum podzemních zdrojů k získávání pitné vody i geotermální energie. Tento postup byl v předkládané práci použit pro splnění hlavního ...
  • Metodika stanovování základního odtoku 

   Defence status: DEFENDED
   Patzeltová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 6. 2021
   This thesis provides an overview of methods used for determining the baseflow as one of the essential components of Water balance. Knowledge of the baseflow is important for determining the size of natural groundwater ...
  • Minerální vody františkolázeňké oblasti 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Tato práce se zabývá minerálními vodami františkolázeňské oblasti a NPR SOOS. Jejím cílem je popsat historii využívání minerálních vod v oblasti Františkových Lázní a jejím okolí, a to v lokalitě SOOS. Je rozdělena do ...
  • Posouzení eliminace léčiv při úpravě pitné vody umělou infiltrací 

   Defence status: DEFENDED
   Chupík, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Vodárna Káraný zásobuje Prahu pitnou vodou zhruba jednou třetinou její celkové spotřeby. K výrobě pitné vody využívá dva hlavní způsoby: umělou infiltraci a břehovou infiltrace. Dvouletý monitoring obsahu 90 léčiv a ...
  • Problematika Emerging pollutants ve vodách 

   Defence status: DEFENDED
   Pohan, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 20. 7. 2020
   Emerging pollutants (EPs) is the name for a very heterogenous group of many pollutants that have appeared in surface and groundwaters in the last few years. As this is a relatively new and extensive issue, there are problems ...
  • Problematika farmak v podzemních vodách 

   Defence status: DEFENDED
   Šrot, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Hlavním cílem diplomové práce bylo sledování koncentrací vybraných druhů léčiv v životním prostředí v okolí obce Horní Beřkovice. Jako prostředek k dosažení tohoto cíle slouží monitoring obsahů některých léčiv v povrchových ...
  • Problematika léků v povrchových a podzemních vodách 

   Defence status: DEFENDED
   Šrot, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Předložená práce pojednává o stavu výzkumu přítomnosti převážně léčivých látek ve vodních útvarech České republiky a v menší míře se věnuje této problematice i v zahraničí. Uvádí přehled nejčastěji se vyskytujících léčivých ...
  • Problematika lithia ve vodách v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Alexandr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 28. 1. 2020
   The aim of this thesis is to present a survey on the genesis and the occurrence of lithium in rock environment in the Czech Republic on the basis of Czech and foreign literature. The thesis delineates the most important ...
  • Problematika zasakování odpadních vod do malých povodí 

   Defence status: DEFENDED
   Pleskotová, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem vsakování odpadních vod se zaměřením na zájmovou lokalitu v Řevničově a související obecnou problematiku, jako jsou například chemické změny, kolmatace horninového prostředí, ...
  • Riadená umelá infiltrácia ako nástroj na elimináciu negatívnych dopadov klimatickej zmeny. 

   Defence status: DEFENDED
   Kvašňovský, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   : Téma technologii umělé dotace vody do podzemí, její přímí použití a aplikace v terénu se stává častější otázkou v zahraničí, ale i České republice. Přispívá k tomu negativní trend průběhu hladin podzemní vody v posledních ...
  • Trendy acidifikace podzemních vod v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Drábková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
  • Umělá infiltrace povrchových vod do podzemí 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Čechová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Umělá infiltrace povrchových vod do podzemí Tereza Čechová, Geotechnologie Abstrakt: Práce se věnuje problematice doplňování podzemní vody. Zdrojem podzemní vody je infiltrace z atmosférických srážek. Studie se zabývá ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV