• Chyby ve výslovnosti českých studentů při osvojování portugalského jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Kopáčková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Diplomová práce "Chyby ve výslovnosti českých studentů při osvojování portugalského jazyka" je zaměřena na nalezení nejčastějších chyb ve výslovnosti portugalských hlásek u českých studentů. Práce je rozdělena na část ...
  • Dialekt Caipira 

   Defence status: DEFENDED
   Šmaiclová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   This study, called Dialect caipira, deals with one of the dialect of Brazilian Portuguese language, its historical and sociological formation and its linguistic characteristics. The first chapter contains the interpretation ...
  • Dialekty evropské portugalštiny - fonetické hledisko 

   Defence status: DEFENDED
   Kozmiková, Johana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
  • Jazyk internetové komunikace v portugalštině 

   Defence status: DEFENDED
   Šulcová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   This thesis researches the use of the Portuguese language in informal communication on Internet. The language code on Internet is influenced by the nature of its environment, demanding rapidity and the desire for spontaneity ...
  • Jazyk portugalské reklamy 

   Defence status: DEFENDED
   Melounová, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   Diplomová práce nazvaná Jazyk portugalské reklamy se zabývá moderním a dynamickým reklamním diskursem. V práci uváděné výsledky se zakládají na analýze vlastního korpusu reklamních textů sebraných v letech 2006 - 2008 ...
  • K otázce vývoje oslovování v portugalštině - textová analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Wagenknechtová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 9. 2. 2012
   Předmětem diplomové práce "Formy oslovování v portugalštině z diachronního hlediska" je přehled a rozbor jmenných, zájmenných a slovesných forem oslovování. V titulu práce je zdůrazněn diachronní přístup, jež by byl však ...
  • Kontrastivní analýza superlativu absolutního v portugalštině a jeho protějšků v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   This master thesis deals with the synthetic absolute superlative in contemporary Portuguese and its Czech counterparts. The aim was to describe the phenomenon in detail, explain the usage of doublet forms and discover the ...
  • Moderní portugalský slang a jeho proměny 

   Defence status: DEFENDED
   Mrva, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   (česky) Cílem předkládané bakalářské práce je popsat stav portugalského slangu z diachronního a synchronního hlediska. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na výklad ...
  • Názvy zvířat v české a portugalské frazeologii a idiomatice 

   Defence status: DEFENDED
   Veverková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Tématem této diplomové práce jsou portugalské a české idiomy, které obsahují názvy zvířat a částí jejich těl. V úvodní části se práce věnuje teoretickým aspektům frazeologie a idiomatiky s ohledem na odlišnosti v přístupu ...
  • Odraz staré portugalštiny v dialektech současné evropské portugalštiny 

   Defence status: DEFENDED
   Weber, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
   Diplomová práce "Odraz staré portugalštiny v dialektech současné evropské portugalštiny" je výsledkem snahy analyzovat stopy staré portugalštiny v dialektech, které jsou v současné době užívány na území kontinentálního ...
  • Oslovování v současné evropské portugalštině 

   Defence status: DEFENDED
   Knollová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Předkládaná práce se zabývá tématem ekvivalentu české opozice tykání - vykání v evropské portugalštině a s ní souvisejícím oslovováním. Začíná revizí existující terminologie a ve snaze podchytit jev v celé jeho komplexnosti ...
  • Počátky portugalského písemnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Váchová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Diplomová práce Počátky portugalského písemnictví si klade za cíl zmapovat momenty, kdy se od písemných projevů v latinském jazyce, začíná vydělovat písemnictví v jazyce domácím, tedy galicijsko-portugalském a následně ...
  • Portugalský infinitiv a jeho srovnání s infinitivem ve španělštině 

   Defence status: DEFENDED
   Fejfarová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Bakalářská práce se primárně zabývá tématem infinitivu v portugalštině, které zahrnuje základní přehled variant a pravidel jeho užívání. Dále popisuje infinitivní věty a jejich syntaktické funkce ve všech vedlejších větách, ...
  • O Português de Minas Gerais 

   Defence status: DEFENDED
   Pushchanka, Aliaksandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   The Brazilian Portuguese is versatile and exhibits a rich dialectological diversity. The state of Minas Gerais in terms of its population is the second biggest state of Brazil, and the local dialect, the Mineiro Portuguese, ...
  • Postavení adjektiv v nominálních syntagmatech v současné portugalštině 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   (česky) Tato bakalářská práce se zabývá postavením adjektiv v nominálních syntagmatech v současné portugalštině. Je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části podáváme obecnou charakteristiku ...
  • Problematické čtvrti Lisabonu 

   Defence status: DEFENDED
   Omastová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Ve své bakalářské práci se zabývám problematickými čtvrtěmi Lisabonu. Popisuji zde jejich vznik, typologii a také problémy, se kterými se potýkají, jako je chudoba, nedostatečné ubytování, nezaměstnanost, nízká úroveň ...
  • Problematika integrace afrických imigrantů do portugalské společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Gottliebová, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   V této práci se věnuji problematice integrace portugalsky mluvících imigrantů z Afriky do portugalské společnosti. V práci popisuji několik zásadních problematických oblastí, jakými jsou bydlení, zaměstnání, vzdělání, ...
  • Problematika obchodní portugalštiny a obchodní korespondence v portugalštině 

   Defence status: DEFENDED
   Tichá, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
   Tato diplomová práce nazvaná "Problematika obchodní portugalštiny a obchodní korespondence v portugalštině" se zabývá tou oblastí portugalského jazyka, která se používá ve světě podnikáni, který zahrnuje firmy jako takové ...
  • Původ slovní zásoby portugalštiny a španělštiny 

   Defence status: DEFENDED
   Pastyříková, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Cílem práce je popsat původ slovní zásoby dvou románských jazyků a to portugalštiny a španělštiny. Kromě teoretické části, kde bych ráda shrnula složení slovní zásoby obou zmíněných jazyků a popsala hlavní činitele, které ...
  • Realizace fonému /b/ v současné evropské portugalštině 

   Defence status: DEFENDED
   Traugottová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Práce se zabývá možnými realizacemi fonému /b/ v současné evropské portugalštině. Teoretická část představuje východiska výzkumu a dosavadní poznání na poli fonologie. Zaměřuje se především na strukturu slabiky a sylabifikaci ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV