• Aplikace MCTS na hru Quoridor 

   Defence status: DEFENDED
   Tomek, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Monte Carlo Tree Search je relativně novou technikou prohledávání stromu navrženou pro počítačového hráče v hrách, které mají příliš velký stavový prostor na to, aby šel efektivně prohledávat deterministickým algoritmem. ...
  • Doménově specifické jazyky 

   Defence status: DEFENDED
   Caithaml, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Dom énově specifi cké jazyky (DSL) jsou jazyky navržen é pro určitou problémovou oblast. Jejich syntaxe a základní primitiva jsou přizpůsobeny t ří dě problém u, kter é mají řeš it. Dí ky této specializaci jsou programy v ...
  • Doménovo špecifické jazyky vo funkcionálnom programování 

   Defence status: DEFENDED
   Rapavá, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   In Artificial Intelligence, especially in area of constraint programming, it's popular to design various modeling languages which allow solving problems on domain level and by using domain specific abstractions. Techniques ...
  • Efektivní algoritmy oveřování cílů v počítačových hrách 

   Defence status: DEFENDED
   Suda, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Tato práce se zabývá neuniformními metodami prohledávání stromů her dvou hráčů s úplnou informací. Konkrétně je zkoumána neuniformita založená na hrozbách realizovaná v podobě algoritmů lambda search a dual-lambda search. ...
  • Efektivní algoritmy oveřování cílů v počítačových hrách 

   Defence status: RECOGNIZED
   Suda, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   In the present work we study non-uniform methods for searching game trees of two player games with perfect information. Particularly the non-uniformity based on threats as realized in lambda search and dual-lambda search ...
  • Genetic Algorithms driven by MCTS 

   Defence status: DEFENDED
   Havránek, Štěpán (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 2. 2016
   Evoluční a genetické algoritmy jsou techniky navržené dle přírodní inspirace. Používají se k řešení nejrůznějších úloh, se kterými se neumíme efektivně vypořádat exaktními metodami. Metoda Monte Carlo, potažmo Monte Carlo ...
  • Go na malých deskách 

   Defence status: DEFENDED
   Čížek, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   V předložené práci studujeme vhodnost použití heuristik užívaných při počítačové analýze šachu (konkrétně se bude jednat o transpoziční tabulky, killery, historii a protitahy) pro výpočty hodnoty pozice v go. V první části ...
  • Interpret a ladící prostředí pro Prolog 

   Defence status: DEFENDED
   Brunetto, Robert (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Obsahem této bakalářské práce je implementace prologu s debuggerem, který rozšiřuje možnosti klasického textového ladění, přidává možnost přehledného procházení call stacku, nahlížení do cílů, které prošli portem exit a ...
  • Komonády (nejen) pro programátory 

   Defence status: DEFENDED
   Šefl, Vít (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Monády (a jejich kategorický duál - komonády) jsou důležitým konceptem teorie kategorií a zatímco monády jsou velmi oblíbenými nástroji ve funkcionálních jazycích (hlavně díky jazyku Haskell), komonády se příliš nepoužívají. ...
  • Konfigurovatelné vyhledávání entit 

   Defence status: DEFENDED
   Koval, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 31. 1. 2008
   Predložená bakalárská práce se zabývá úlohou extrakce informací. Predmetem práce je implementace systému pro extrakci informací, který bude zameren na ceské texty. Vytvorený systém nejprve na základe tréninkových príkladu ...
  • MCTS pro hru Metro 

   Defence status: DEFENDED
   Venta, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Metoda MCTS byla poprvé představena v roce 2006 a okamžitě uspěla ve hře GO. Její největší výhodou je, že nepotřebuje ohodnocovací funkci, která se ve spoustě her často obtížně navrhuje. Místo toho je založena na náhodných ...
  • MCTS with Information Sharing 

   Defence status: DEFENDED
   Baudiš, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Představíme naši výkonnou implementaci algoritmu Monte Carlo stromového vyhledávání (MCTS) pro hraní deskové hry Go: Pachi. Program je založeno na dříve publikovaných algoritmech i našich původních vylepšeních. Následně ...
  • Methods of MCTS and the game Arimaa 

   Defence status: DEFENDED
   Kozelek, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Arimaa je strategická hra vytvořená za účelem být obzvláště těžká pro počítače. Většina existujících programů hrajících hru Arimaa je založena na ověřených postupech z problematiky počítačových šachů obzvláště pak na ...
  • Ohodnocovaci funkce v Atari Go 

   Defence status: DEFENDED
   Kudělka, Miloš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   V předložené práci je popsán návrh a implementace prostředí pro hraní Atari Go včetně implementace algoritmů pro hledání nejlepších tahů mini-maxu a minimaxu s alfa-beta prořezáváním. Následně je popsán návrh a implementace ...
  • Osadníci z Katanu 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   In this thesis, we work on implementation of the board game Settlers of Ca- tan and artifitial intelligence playing this game. The artificial intelligence is based on a combination of expectimax and reinforcement learning. ...
  • PNS for the game Arimaa 

   Defence status: DEFENDED
   Majerech, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Arimaa je strategická desková hra, kterou se stále počítačům nepovedlo pokořit. Problematický je zejména velký větvící faktor stromu hry a celková její charakteristika, díky které je obtížné sestrojit vhodnou ohodnocovací ...
  • Použití vzorů při hře Go 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hamplová, Romana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   V této práci implementujeme řešič taktických cílů pro hru Go (např. zajmutí kamenů, spojení skupin). Tento řešiš je založen na rozpoznávání tvarů kamenů na desce a výběrů tahů podle předdefi novaných vzorů. Hlavní částí ...
  • Použití vzorů při hře Go 

   Defence status: DEFENDED
   Hamplová, Romana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   V této práci implementujeme řešič taktických cílů pro hru Go (zajmutí kamenů, spojení skupin). Tento řešič je založen na rozpoznávání tvarů kamenů na desce a výběřu tahů podle předdefi nované databáze vzorů. Hlavní částí ...
  • Prostředí pro hru Atari Go 

   Defence status: DEFENDED
   Starý, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Hra Go a také její jednodušší varianta hra Atari Go znamenají v dnešní době pro informatiku a její podoblast umělou inteligenci velkou výzvu. Hra Go představuje zatím nevyřešenou otázku při programování umělé inteligence, ...
  • Řešení problémů pomocí MCTS 

   Defence status: DEFENDED
   Malý, Dominik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Název práce: Řešení problémů pomocí MCTS Autor: Dominik Malý Katedra (ústav): Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jan Hric E-mail vedoucího: Jan.Hric@mff.cuni.cz Abstrakt: ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV