• Děti s autismem a jejich integrace do společnosti z perspektivy primárních pečovatelů 

   Defence status: DEFENDED
   Bergerová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Tato práce se věnuje tématu autismu ze společensky vědního úhlu pohledu. Konkrétně se zabývá integrací dětí s poruchou autistického spektra (PAS) do společnosti. Tato oblast není tak prozkoumaná na území České republiky, ...
  • Digitalization of the Body. how new technologies of self-tracking change Czech students' perception of health and well-being 

   Defence status: DEFENDED
   Kudaieva, Yuliia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 21. 1. 2019
   Tématem práce je zkoumání vlivu digitálních technologií self-trackingu (sebesledování), jako například fitness náramek a aplikace pro smartphone, na individua. Používanou metodou výzkumu byly polostrukturované rozhovory a ...
  • Digitalization of the Body. how new technologies of self-tracking change Czech students' perception of health and well-being 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kudaieva, Yuliia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Topic of work is an impact of digital self-tracking technologies such as wearable fitness trackers and smartphone self-tracking applications on individual. With using the methodology of semi- structured interviews, conducted ...
  • Domácí porod z pohledu partnera rodičky 

   Defence status: DEFENDED
   Jiřičková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   Tato práce se zabývá domácím porodem z pohledu otce dítěte a zkoumáním mužské role v celém procesu. Důraz je kladen především na pozici muže v rozhodovacím procesu ohledně místa porodu a následně při samotném porodu. Role ...
  • Duševní zdraví v době pandemie COVID19 z pohledu mladých dospělých 

   Defence status: DEFENDED
   Kostková, Vendula (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 6. 6. 2022
  • Interrupce a role mužů 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Anežka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem mužů, kteří mají zkušenost s potratem své partnerky. Výzkumnou pozornost jsem zaměřila na muže, kteří si sami prošli potratem. V České republice se tomuto tématu nevěnuje téměř žádná ...
  • Jak se ženy vztahují ke své "ztrátě panenství" 

   Defence status: DEFENDED
   Bodocká, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá ztrátou panenství se zaměřením na její chápání a vnímání u žen různých sexuálních identifikací, protože ztráta panenství je důležitým momentem v životě ženy. Výzkum je kvalitativního charakteru, ...
  • Neviditelná sexualita: Specifika života asexuálních lidí v rámci heteronormativní společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Andresová, Nela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 21. 1. 2019
   Thesis deals with social life of asexual people in the Czech Republic. The author focuses on the areas of acceptance of their own sexual identity as asexual, coming out and feelings of stigmatization, relationships and ...
  • Podpora kojení v rámci systému zdravotní péče ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   Abstact The diploma thesis is focused on forms and dimensions of breast-feeding support regarding different levels of women and child care in the health care system of the Czech Republic from the perspective of a woman, a ...
  • Prokrastinace a organizace času u studentů vysokých škol 

   Defence status: DEFENDED
   Trešlová, Debora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   This bachelor thesis deals with procrastination and time management among college students. I focus specifically on five students from the Faculty of Social Sciences, five students from the Second Faculty of Medicine and ...
  • Proměny příbuzenských vztahů v rámci pěstounské péče na území České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Špalková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
  • Pronájem dělohy jako nová reprodukční technologie v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kozlovská, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   This bachelor thesis deals with the practice of surrogate motherhood in the Czech Republic, often labelled as "a womb renting". The aim of the thesis is to get a more in-depth insight into the given issue and to find out ...
  • Příčiny a důsledky workoholismu u žen v době koronavirové krize 

   Defence status: DEFENDED
   Pleskačová, Valérie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   This work aims to determine the causes and consequences of workaholism in women working in corporate who had to move from offices to home offices during the coronavirus crisis. The research is conducted on a sample of ...
  • Přístupy k veřejnému zdraví ve vybraných zemích a jejich srovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Bačkorová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Diplomová práce mapuje přístupy k veřejnému zdraví v České republice a porovnává je s přístupy v Norsku. Teoretická část se věnuje výkladu nejdůležitějších pojmů v oblasti zdraví, veřejného zdraví, zdravotní politiky a ...
  • Rodičovství dvou žen 

   Defence status: DEFENDED
   Ulrichová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Práce zkoumá rodičovství a výchovu dětí stejnopohlavními páry z pohledu neheterosexuálních žen v České republice, především jejich možnosti, názory a preference. Hlavními cíli výzkumu je zjistit, co neheterosexuální ženy ...
  • Sběratelé starých her: kolegové, lovci, židé 

   Defence status: DEFENDED
   Handl, Hugo (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Virtual social network Facebook is, taken its popularity a wide-spread nature important problem and as such relationships born within it and communities, connected to this social network present a topic, which ought to be ...
  • Sledování seriálů a návykové látky 

   Defence status: DEFENDED
   Kašík, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 6. 6. 2022
   This work is focused on examining the effect of depictions of addictive substances in the series "BojackHorseman" and "How I Met Your Mother" on their viewers. This is a netnographic research and as such takes place purely ...
  • Změna pohlaví z pohledu transgender jedinců 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem změny pohlaví, kdy je na problematiku nahlíženo z transgender perspektivy. Jelikož změna pohlaví v ČR spadá pod kompetence sexuologie, hlavním cílem práce bylo zjistit, jaký je vztah ...
  • Žitá epilepsie: management nemoci a vtělené vědění 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   The thesis deals with the lived everyday practice of patients with epileptic seizures and the types of knowledge they are working with in relation to seizures. Particular attention is paid to patients' embodied knowledge ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV