• Alternativní metody ve výuce češtiny jako cizího jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Kočová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   1 Abstrakt Tato diplomová představuje tři alternativní metody užívané ve výuce cizích jazyků - metodu sugestopedie, Nepustilovu metodu a metodu výuky dramatem Act and Speak. Cílem práce je přiblížit tyto metody jak z ...
  • Česká jazyková situace a její lingvodidaktické dopady 

   Defence status: DEFENDED
   van der Laanová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Je prezentován popis české jazykové situace, jeho stratifikace, role jednotlivých variet českého národního jazyka v komunikaci a otázka jejich lingvodidaktických dopadů. Zabýváme se metodami výuky cizích jazyků a probíráme ...
  • České překlady románu Vojna a mír L. N. Tolstého 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčiková, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 2. 2015
   Diplomová práce je zaměřena na srovnání vybraných českých překladů románu ruského spisovatele L. N. Tolstého Vojna a mír. Na základě rozsáhlého excerpčního materiálu zjišťuje míru a kvalitu celkové aproximace vybraných ...
  • České sloveso a výuka vietnamských bohemistů 

   Defence status: DEFENDED
   Tran, Phuong Nhung (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Má bakalářská práce je zaměřena na české a vietnamské sloveso, protože sloveso je základ české věty. Je rozdělena do tří kapitol. V prvních dvou kapitolách práce jsem čerpala informace z literatury, kterou uvádím v ...
  • Čtecí kompetence nerodilých mluvčích češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Lundáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   (česky) Předkládáná diplomová práce se zabývá metodikou výuky čtecí kompetence a práce s textem ve vyučování češtiny pro cizince. Na základě soudobé didaktické literatury formulujeme určité pojetí práce se čtením v jazykové ...
  • Diskuse o spisovné a obecné češtině v českém odborném tisku (od 60. let do současnosti) 

   Defence status: DEFENDED
   Jargalsaikhan, Altanchimeg (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Má bakalářská práce sleduje názory na problematiku standardu a obecné češtiny. Je rozdělena na 4 kapitoly. V prvních dvou kapitolách čerpám z literatury, kterou uvádím v bibliografii. Ve třetí se zabývám diskusí českých ...
  • K prezentaci českého slovesného vidu ve výuce japonských mluvčích 

   Defence status: DEFENDED
   Yamamoto, Ryoko (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
   Poprvé jsem se s češtinou setkala v roce 1995 v Londýně. Tehdy Jsem chodila do londýnské jazykové školy, abych zlepšila svou angličtinu. Tam bylo i několik českých studentů. Věděla j sem, že existuje země jménem Česká ...
  • K prezentaci vybraných gramatických kategorií ve výuce češtiny pro cizince 

   Defence status: DEFENDED
   Najbrtová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Diplomová práce se věnuje prezentaci vybraných gramatických slovesných kategorií, především slovesného vidu, způsobu a času. První část sleduje slovesný vid, jehož prezentace v gramatikách, učebnicích i hodinách češtiny ...
  • K užití vybraných prepozic v současné češtině z perspektivy češtiny jako cizího jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Hejlová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   česky: Diplomová práce se zabývá problematikou prezentace předložek ve výuce češtiny pro cizince. Toto téma nebylo doposud podrobně zpracováno, proto je jejím hlavním cílem především upozornit na některé problémové momenty ...
  • K variantnosti v české morfologii 

   Defence status: DEFENDED
   Gil Herrera, Mariana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 1. 2009
   V diplomové práci jsme si kladli za cíl prezentovat problematiku morfologických variant u podstatných jmen rodu mužského životného a neživotného, ženského a středního rodu singuláru a plurálu ve všech pádech. Do této skupiny ...
  • Kompenzační strategie ve výuce češtiny jako cizího jazyka: Porovnání mluvených a psaných komunikátů 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá kompenzačními strategiemi ve výuce češtiny jako cizího jazyka a jejich konkrétními realizacemi v mluvených a psaných komunikátech. Teoretická část vychází z aktuální lingvodidaktické koncepce ...
  • Kontrastivní přístup ve výuce gramatiky jako základní komponent učebnice češtiny pro rusky hovořící 

   Defence status: DEFENDED
   Macurová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 2. 2010
   Diplomová práce Kontrastivní přístup ve výuce gramatiky jako základní komponent učebnice češtiny pro rusky hovořící je věnována otázkám tvorby učebnic češtiny pro danou cílovou skupinu. Zkoumá současnou situaci na trhu ...
  • Kvalitativní a kvantitativní parametry prezentace lexikální zásoby ve vybraných učebnicích češtiny pro cizince 

   Defence status: DEFENDED
   Ouřadová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   This thesis aims at the issue of teaching vocabulary and ways how it is processed in textbooks of Czech as a foreign language. Theoretical part of the thesis explains most important terms of language and linguistic didactics, ...
  • Lingvodidaktická prezentace aspektu pro arabské mluvčí 

   Defence status: DEFENDED
   Hassan, Mohamed (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Bakalářská práce se zabývá prezentací českého vidu pro arabské mluvčí. Jedná se o jednu z nejobtížnějších kategorií české gramatiky, která vyžaduje ze strany vyučujících zvláštní pozornost. Práce se snaží o vytvoření metody ...
  • Místo obecné češtiny ve výuce češtiny jako cizího jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Khomenko, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The aim of this thesis is to find out, and then to analyze, whether adult students of Czech as a foreign language can recognize the differences between Literary and Common Czech language, whether they define where they ...
  • Mluvený jazyk na Moravě 

   Defence status: DEFENDED
   Tartakovskaya, Anastasia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Své první zkušenosti s češtinou jsem měla v Olomouci, kde jsem rok bydlela. Po přestěhování do Karlových Varů jsem pochopila, že existují různé dialekty, že lidé mluví trochu jinak, že najednou už neslyším "su" a "chcu", ...
  • Morfologická problematika ve vybraných příručkách o češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Prohorenco, Dmitrii (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Čeština je jazyk flektivního typu s bohatou tvaroslovnou soustavou. Má sedm pádů, čtrnáct vzorů pro skloňování substantiv, pět slovesných tříd, deset slovních druhů, z nichž čtyři jsou slovní druhy základní, tři nástavbové ...
  • O zásadách řečového chování v češtině a ve vietnamštině 

   Defence status: DEFENDED
   Nguyen Thi Minh, Trang (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Bakalářská práce pojednává o zásadách řečového chování v češtině a ve vietnamštině. Porovnává typologicky oba jazyky, všímá si jazykové situace v obou zemích. Vychází ze zásad komunikace verbální i neverbální a zaměřuje ...
  • Porovnání dvou děl vědeckofantastické literatury: českého Futura a čínského Skládacího Pekingu 

   Defence status: DEFENDED
   Wang, Mingyihan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 15. 6. 2022
   The bachelor thesis will focus on selected features of two popular science fiction novels, the Czech work Futurum (Future) and the Chinese work 北京折叠 (Folding Beijing). The theme of both novels is the dystopian future taking ...
  • Poslech s porozuměním jako jedna ze základních řečových dovedností výuky češtiny jako druhého jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Poslech s porozuměním, jako jedna ze základních řečových dovedností, je nepostradatelnou součástí výuky češtiny jako cizího jazyka. I přesto, že je tato dovednost velmi důležitá, nebývá jí věnována dostatečná pozornost. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV