• (Dez)integrace. Návrat. Přešetření. Příklady literárního zpracování fenoménu cizinectví 

   Defence status: DEFENDED
   Stančáková, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   Práce zkoumá fenomén cizinectví v následujících literárních dílech: Ferenc Karinthy: Epepe (1970), Rachid Boudjedra: Ideální topografie pro vyloženou agresi (1975), Dumitru Ţepeneag: Hotel Europa (1996), Kamel Daoud: ...
  • Fiktivní jazyky v literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Cílem této práce je představit dosud opomíjené téma fiktivních jazyků v literatuře. V první části se zaměřuje zejména na funkci fiktivních jazyků v literárních dílech a rozebírá základní možnosti klasifikace fiktivních ...
  • Karel Hynek: "Společně se naplníme, společně se vyprázdníme" 

   Defence status: DEFENDED
   Smékalová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   Práce se zabývá tvorbou Karla Hynka. Důraz kladu na analýzu básnického díla od raných básní po básnické útvary z počátku 50. let; sleduji vývoj poetiky autora po formální i obsahové stránce. Přestože stěžejní zůstává ...
  • Kde cesty nevedou. Region jako motiv i prostředek narace v současné české a polské poezii 

   Defence status: DEFENDED
   Dohňanský, Tadeáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   (česky) V této diplomové práci se zaměříme na aktuální možnosti využití regionu jako motivu i prostředku básnické výpovědi na česko-polském příkladu. Regionální literatura představuje v posledních letech poměrně hojně ...
  • Konstruované jazyky v literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 11. 2018
   Disertační práce "Konstruované jazyky v literatuře" se zabývá fenoménem vědomě sestrojovaných nebo navrhovaných jazyků a jejich užitím v literárních textech. První kapitola práce nabízí úvahy nad vymezením konstruovaného ...
  • Literární podoby měst: Paříž a Praha 

   Defence status: DEFENDED
   Baštová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The aim of this thesis is to look at the issue of the modern big city from the second half of the nineteenth century, when the knowledge of this new phenomenon began to form, to approximately first half of the twentieth ...
  • Mezi literaturou a fotografií. Čtení (prázdných) míst v dílech G. Rodenbacha, W.G. Sebalda a P. Krále 

   Defence status: DEFENDED
   Sechovcová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The thesis examines the relationship between (photographic) image and text in two novels accompanied by photographs: Georges Rodenbach's Bruges-la-Morte and The Rings of Saturn by W. G. Sebald. As in the essence of ...
  • Obrazy USA v reportážích Ludvíka Aškenazyho a Miroslava Holuba 

   Defence status: DEFENDED
   Sichingerová, Sára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   This thesis aims to describe two Czech reports from the USA that were written at the turn of 1950s and 1960s: Ludvík Aškenazy's Indian Summer and Miroslav Holub's An Angel on Wheels. Regarding their contents, the works are ...
  • Podoby předmětů v moderní lyrice 

   Defence status: DEFENDED
   Hankiewicz, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 2. 2022
   Podoby předmětů v moderní lyrice Mgr. Jakub Hankiewicz Abstrakt Na počátku dvacátého století dochází v lyrice k obratu k předmětu, na jehož počátek se tradičně kladou Rilkovy Nové básně. Nejde o to, že by se dříve každodenní ...
  • Proměny a adaptace mýtu o Amorovi a Psyché v literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Fauknerová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Diploma thesis Bc. Anna Fauknerová (2018) Transformationand Adaptation of the Cupid and Psyche Myth in Literature Abstract This thesis deals with the myth of Cupid and Psyche. It is concerned with the version of the myth ...
  • Předmět v poezii fin de siècle 

   Defence status: DEFENDED
   Härtelová, Eliška Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   v anglickém jazyce This thesis is based on the Kurt Oppert's term "Dinggedicht" (in English "object-poem" or "thing- poem"), through which it views the transformations within the conceptualization of the subject and things ...
  • Reflexe environmentální krize v současné české poezii 

   Defence status: DEFENDED
   Panušková, Charlotte (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   (česky): českou (a potažmo slovenskou) environmentální poezií. Především v anglosaském světe je environmentální poezie, tedy poezie, která reaguje na současnou environmentální situaci, už dlouho zavedený pojem. Na české ...
  • Sítiny pohrom. Komparace 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněk, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   The thesis presents research on relationships in the context of the unfinalized lyric project Potopa (The Flood) of František Halas. Main points of analysis are questions of fragment, catastrophe and of (lyric) speaker or ...
  • Svět románů Davida Mitchella 

   Defence status: DEFENDED
   Šplíchal, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   The diploma thesis deals with seven novels by the contemporary British novelist David Mitchell. Using textual analysis, it traces the ways in which the novels are connected, most visibly expressed through reappering ...
  • "Zavřeny slunci otvírají se slavnému mlčení hvězd": Pokus o analysu motivu uzavřenosti, jím generovaných témat a jejich konsekvencí v literatuře a "literaturách" přelomu století 

   Defence status: DEFENDED
   Dostál, Mojmír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   The main aspiration of this thesis is to illustrate on several selected examples (or almost "cases" of clinical kind) from French, Russian, Polish, Italian (and in the second plan also German or English) writtings of the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV