Now showing items 1-18 of 18

  • Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica - institut církevního práva v kontextu konfesního práva a pastorace 

   Defence status: DEFENDED
   Man, Zdeněk (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   1 Anotace / Annotation Jméno a p íjmení autora: Zden k Man Název diplomové práce: Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica - institut církevního práva v kontextu konfesního práva a pastorace Název práce v angli tin ...
  • Dopady růzností obřadů v manželských kauzách na církevním soudu 

   Defence status: DEFENDED
   Szabo, Miloš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 1. 2015
   Miloš Szabo: Dopady různosti obřadů v manželských kauzách na církevním soudu (disertační práce) Křesťanství se z Jeruzaléma šířilo několika směry. Jedno z jeho nejvlivnějších center vzniklo v Římě, jenž se stal také sídlem ...
  • Interdiecézní církevní soud v Praze a Erfurtu - srovnávací studie. 

   Defence status: DEFENDED
   Rajsiglová, Eva (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 11. 2006
  • Jaroslav Michal - portrét kanonisty 

   Defence status: DEFENDED
   Jiranová, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 6. 2018
   In this thesis I describe the life, work and personality of professor Jaroslav Michal, a prominent professor of canon law. I deal with his childhood, studies, priesthood and mailnly padagogical work at the Roman Catholic ...
  • K právnímu postavení katolické církve jako veřejnoprávní korporace v rámci vnitrostátního práva - nástin koncepce 

   Defence status: DEFENDED
   Man, Zdeněk (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 6. 2008
   RESUMÉ Práce přináší nástin koncepce tzv. veřejnoprávního uznání církví a náboženských společností státem, kterým získávají církve status veřejnoprávní korporace, při zaměření na katolickou církev. Nejprve se zabývá celkovým ...
  • Konkordát z roku 1855 mezi Apoštolským stolcem a rakouským císařstvím 

   Defence status: DEFENDED
   Valeš, Václav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
   in English is not part of this Diploma (Bachelor's) thesis. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
  • Miroslav Zedníček - portrét kanonisty 

   Defence status: DEFENDED
   Polová, Kristina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   V této práci popisuji život a dílo významného českého pedagoga a právníka Miroslava Zedníčka. Zabývám se jeho dětstvím, školními léty, studiem teologie, kněžskou činností, zejména pastorací ve farnosti Liběšice u Úštěku, ...
  • Nové církevní zákony z roku 1949 

   Defence status: DEFENDED
   Futera, Stanislav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 1. 2014
   Tématem této práce je problematika tzv. "nových církevních zákonů" přijatých v roce 1949, sloužících jako jeden z mocenských nástrojů k potlačení církví a ke kontrole společnosti. V rámci jednotlivých kapitol se zabývám ...
  • Pohřeb a hřbitov v legislativě Kodexu kanonického práva s přihlédnutím k právu České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kotrlý, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 4. 2009
   Pohřeb a hřbitov v legislativě Kodexu kanonického práva s přihlédnutím k právu České republiky. Kanonicko-právní studie analyzuje církevní záruky pietní ochrany lidských pozůstatků a ostatků včetně míst, kde jsou pohřbeny ...
  • Právní postavení Suverénního řádu maltézských rytířů 

   Defence status: DEFENDED
   Závurka, Milan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 1. 2010
   Milan Závurka - bakalářská práce Právní postavení Suverénního řádu Maltézských rytířů Resumé Řád Maltézských rytířů, resp. řád sv. Jana, má zárodky ve starším bratrstvu italských kupců z Amalfi, kteří kolem roku 1040 ...
  • Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010 

   Defence status: DEFENDED
   Přibyl, Stanislav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   The first part of the doctoral thesis approaches its topic from the historical point of view: firstly, it summarises the history of the Diocese of Litoměřice from the erection of the Chapter of Canons in 1057; secondly, ...
  • Právo exklusivity při papežských volbách 

   Defence status: DEFENDED
   Suchánek, Drahomír (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Právo exklusivity při papežských volbách. Projekt disertační práce se soustřeďuje na institut tzv. práva eklusivity. Středem zájmu je tak samotná podstata problému, tak i politické, církevní a právní souvislosti, které se ...
  • Premonstrátská privilegia v platném kanonickém právu. 

   Defence status: DEFENDED
   Vácha, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
   Resume Problematika privilegií premonstrátského řádu, které je tato práce věnována, není tématem, jež by vzbuzovalo zájem širokého okruhu lidí. Ten je totiž logicky omezen na členy premonstrátského řádu a na ty, kteří ...
  • Příprava na život v manželství z hlediska kanonického práva 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Monika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   V ČESKÉM JAZYCE Titul: Příprava na život v manželství z hlediska kanonického práva Tématem diplomové práce jsou přípravy na manželství podle kanonického práva. Práce je rozdělena na tři části, první se věnuje pastorační ...
  • Restituce církevního majetku v České republice po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Valeš, Václav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Václav Valeš: Restituce církevního majetku v České republice po roce 1989 Tato práce obsahuje rozbor citlivého tématu restituce církevního majetku v České republice po roce 1989. Dva výčtové restituční zákony (č. 298/1990 ...
  • Svoboda křesťana - pojem a problémy uznání v kanonickém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
   Christianity freedom - concept and problems of acknowledgement in canon law Key words: Theory and Philosophy of Law, Concept of Law, Freedom of a Christian, Morality, Rights of Catholics First part: The concept of freedom ...
  • Untergrundkirche und geheime Weihen. Eine kirchenrechtliche Untersuchung der Situation in der Tschechoslowakei 1948-1989 

   Defence status: DEFENDED
   Vybíralová, Eva (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 10. 2017
   Název disertace: Untergrundkirche und geheime Weihen. Eine kirchenrechtliche Untersuchung der Situation in der Tschechoslowakei 1948-1989 Jméno : Eva Vybíralová Katedra: Katedra pastorálních oborů a právních věd KTF UK ...
  • Výuka církevního práva na teologických a právnických fakultách v Českých zemích v letech 1918-1989 

   Defence status: DEFENDED
   Nohel, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   The work deals with the history of teaching religious-legal subjects of theology and law in the Czechlands in the years 1918-1989. The author examines the structure of all subjects thematically related to canon law and ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV