• Alergický stav matky nemá vliv na odpověď novorozeneckého imunitního systému na stimulaci alergeny (in vitro) 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 15. 01. 2024
   Lohonková, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 1. 2021
   Alarmující vzrůstající incidence alergických onemocnění vede ke snaze odhalit skupinu znaků s prognostickým potenciálem poukazujícím na zvýšené riziko rozvoje alergie v pozdějším věku. Identifikace takového znaku nebo ...
  • Different capacity of in vitro generated monocyte-derived dendritic cells of newborns of healthy and allergic mothers to prime immune responses 

   Defence status: DEFENDED
   Súkeníková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   (CZ) Snížená mikrobiální stimulace nezralého novorozeneckého imunitního systému může vést ke špatnému nastavení rovnováhy imunitních odpovědí, a tím tedy přispívat ke vzniku alergických onemocnění, jejichž incidence stále ...
  • IL-25 jako nový terapeutický cíl u léčby alergických onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Interleukin (IL) 25 is a proinflammatory cytokine that promotes a Th2-type cell response. Its alternate name is IL-17E, and along with 5 other members, IL-25 belongs to to the family of cytokine IL-17. The family is based ...
  • Immunoregulatory characteristics of immune cells of children of allergic and non-allergic mothers and the possibility of their modulation with probiotic E. coli strain O83:K24:H31 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Viktor (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 28. 5. 2020
   Vzhledem k vysoké incidenci a socioekonomické i individuální zátěži představují alergická onemocnění jeden z klíčových problémů, kterým imunologie v 21. století čelí. Zejména v poznání časných mechanismů, podílejících se ...
  • Imunitná odpoveď jednotlivých subpopulácií dendritických buniek na probiotický kmeň E.coli O83:K24:H31 

   Defence status: DEFENDED
   Gorelová, Miroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   Allergy as one of the most frequent pathologies worldwide belongs to illnesses with constantly increasing incidence even amongst young children. It develops in genetically predisposed individuals whose dendritic cells (DC) ...
  • Imunitná odpoveď jednotlivých subpopulácií dendritických buniek na probiotický kmeň E.coli O83:K24:H31 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Gorelová, Miroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Alergia, ako jedno z celosvetovo najčastejších patológii, patrí k ochoreniam s neustále sa zvyšujúcim výskytom aj u malých detí. Identifikácia prognostických markerov poukazujúcich na zvýšené riziko vzniku vývoja alergie ...
  • Imunitná odpoveď jednotlivých subpopulácií dendritických buniek na probiotický kmeň E.coli O83:K24:H31 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Gorelová, Miroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   Allergy, as one of the worldwide most frequent pathologies, belongs to illnesses with constantly growing incidence among young children. In genetically predisposed individuals, dendritic cells are able to polarize the ...
  • Imunomodulační vlastnosti TES 

   Defence status: DEFENDED
   Holečková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 1. 2. 2019
   Toxocara canis and Toxocara cati are parasitic roundworms. Their definite hosts are canines or felines. Human infection is also possible and in that case these parasites cause human toxocariasis. Larvae of Toxocara spp. ...
  • Jednotlivé subpopulace T regulačních buněk a jejich role při alergických onemocněních 

   Defence status: DEFENDED
   Kubrová, Romana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   CD4+ regulatory T cells represent a heterogeneous population of T lymphocytes which can be divided into a wide range of individual subpopulations by means of characteristic molecular markers and sites of origin. Regulatory ...
  • Lidská výživa, Bacteroides fragilis a imunitní systém 

   Defence status: DEFENDED
   Veigertová, Tereza (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Přítomnost bakterií v lidském těle je významným determinantem pro vývoj a funkci imunitního systému. Tato bakalářská práce se soustředí na prospěšné vlivy Bacteroides fragilis a zkoumá, zda dietární intervence může změnit ...
  • Odlišné vlastnosti buněk pupečníkové krve novorozenců zdravých a alergických matek 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Prevalence alergie narůstá a stává se čím dál větším problémem nejen medicín- ským, ale i sociálním a ekonomickým. Nejefektivnější způsob jak minimalizovat rozvoj alergických onemocnění představují preventivní opatření. V ...
  • Porovnání tvorby cytokinů novorozeneckými leukocyty dětí zdravých a alergických matek. 

   Defence status: DEFENDED
   Dusilová, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Rostoucí incidence alergických onemocnění u dětí by mohla být způsobena senzibilizací nezralého imunitního systému během intrauterinního vývoje. Několik významných vědeckých prací prokázalo schopnost buněk pupečníkové krve ...
  • Proportional and functional characteristics of particular neutrophil subpopulations in umbilical cord and peripheral blood 

   Defence status: DEFENDED
   Miková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 6. 2021
   Early postnatal period is characterised by generally immature phenotype of the newborn's immune system. The maturation of the immune system including setting appropriate regulatory responses is occurring during this period ...
  • Role myeloidních dendritických buněk u alergických onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátilová, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Dendritické buňky (DC) hematopoetického původu lze rozlišit na buňky pocházející z myeloidní (mDC) a lymfoidní linie. DC obou větví jsou schopné pohlcovat antigeny, jejich vzorky předkládat T- lymfocytům a polarizovat ...
  • Role neutrofilů u preeklampsie 

   Defence status: DEFENDED
   Miková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Preeclampsia is currently one of the leading causes of maternal morbidity and mortality. Disease development is caused by multiple factors but the main trigger remains unknown. Preeclamptic placentas are defined by increased ...
  • Role přirozených lymfoidních buněk druhého typu u alergických onemocněních 

   Defence status: DEFENDED
   Macholdová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
  • Rozdíl v T regulačních buňkách pupečníkové krve dětí zdravých a alergických matek 

   Defence status: DEFENDED
   Macholdová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Allergic diseases belong to one of the most common diseases and their incidence is increasing worldwide, especially among children and adolescents. The development of an allergic disorder occurs already in the early postnatal ...
  • Schopnost probiotik ovlivnit přirozené lymfoidní buňky typu 3 

   Defence status: DEFENDED
   Věcek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 31. 5. 2021
   Innate lymphoid cells type 3 (ILC3) are a group of relatively newly discovered lymphocytes that lack an antigen-specific receptor. Nevertheless, their important role of immune regulators on mucous membranes is evident. In ...
  • Srovnání imunitního systému novorozenců a dospělých 

   Defence status: DEFENDED
   Dusilová, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 6. 2010
   Ve srovnání s imunitním systémem (IS) dospělých jedinců je možné IS novorozenců obecně charakterizovat jako nezralý. Z klinického pohledu novorozenci vykazují zvýšenou náchylnost k infekcím. Kojení může přispívat ke snížení ...
  • Úloha přirozených lymfoidních buněk při infekci virem chřipky 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Mouyabi, Flaviancia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Přirozené lymfoidní buňky (ILC) představují nedávno objevenou skupinu buněk přirozené imunity. Nemají antigenně specifické receptory, ale mohou být aktivovány pomocí cytokinů podobně jako T lymfocyty. ILC hrají klíčovou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV