• Analýza extraktů ovoce a zeleniny metodami atomové spektrometrie 

   Defence status: DEFENDED
   Petráňová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   CZ V této bakalářské práci bylo cílem stanovit vybrané prvky, konkrétně chrom, měď, železo, mangan a zinek v extraktech ovoce a zeleniny. Metodou stanovení byla atomová absorpční spektrometrie s plamenovou atomizací. Před ...
  • Analýza extraktů ovoce a zeleniny metodami atomové spektrometrie 

   Defence status: DEFENDED
   Dlouhá, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
  • Analýza nanočásticových systémů atomovou spektrometrií 

   Defence status: DEFENDED
   Jeníková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   CZ Tato diplomová práce se zabývá optimalizací metod stanovení koncentrací titanu a fosforu pro jejich využití při analýze koloidních roztoků nanočástic TiO2 modifikovaných bisfosfonáty. Pro tyto analýzy bylo využito atomové ...
  • Analýza vybraných prvků v dendrochronologickém vzorku kmenem smrku 

   Defence status: DEFENDED
   Pastrňáková, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   Předmětem této bakalářské práce bylo stanovení vybraných prvků, konkrétně železa, manganu, sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku, barya, mědi, zinku, stroncia a hliníku ve vzorku kmene smrku, pocházejícího z uschlého stromu ...
  • Chemiluminiscenční stanovení kobaltu a jeho aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Hrabalová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací metody stanovení kobaltu (resp. kobaltnatých iontů) pomocí průtokové metody analýzy, takzvané sekvenční injekční analýzy (SIA). Jako detekční technika je použita chemiluminiscence, ...
  • Chemiluminiscenční stanovení vitamínu B12 pomocí průtokových technik analýzy 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá stanovením vitaminu B12 pomocí průtokových technik analýzy. Stanovení je založeno na reakci luminol-peroxid vodíku. Kobaltnatý iont (Co2+ ), přítomný ve struktuře vitaminu B12, v reakci ...
  • Chemiluminiscenční stanovení vitamínu B12 technikou sekvenční injekční analýzy 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá nalezením optimálních podmínek pro stanovení vitamínu B12 metodou techniky sekvenční injekční analýzy (SIA). Základem stanovení je chemiluminiscenční reakce, při níž dochází k oxidaci luminolu ...
  • Elektrochemické generovanie prchavých zlúčenín telúru v spojení s atómovou absorpčnou spektrometriou 

   Defence status: DEFENDED
   Labancová, Katarína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   CZ Předkládaná diplomová práce se zabývá elektrochemickým generováním těkavých sloučenin telluru ve spojení s atomovou absorpční spektrometrií s hlavním cílem zvýšit odezvu signálu telluru a tak rozšířit dosavadní poznatky. ...
  • Elektrochemické generování hydridu telluru pro potřeby AAS 

   Defence status: DEFENDED
   Resslerová, Tina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 6. 2012
   Tellur je řídce se vyskytující nebiogenní prvek, který se může kumulovat a působit zdravotní komplikace. V této práci je pozornost věnována stanovení telluru metodou elektrochemického generování hydridu ve spojení s atomovou ...
  • Elektrochemické generování hydridů telluru a bismutu s detekcí AAS 

   Defence status: DEFENDED
   Resslerová, Tina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
   Tellur a bismut jsou nebiogenní prvky, které se ale v lidském těle mohou kumulovat. V této práci je věnována pozornost jejich stanovení pomocí elektrochemického generování hydridů pomocí bezmembránové elektrolytické cely ...
  • Elektrochemické generování těkavé sloučeniny thallia 

   Defence status: DEFENDED
   Marschner, Karel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   V této práci byla zkoumána možnost elektrochemického generování těkavého hydridu thalia pomocí tenkovrstvé elektrolytické průtokové cely. Použitá elektrolytická cela se vyznačuje miniaturním objemem katodového prostoru. ...
  • Examination of caesium concentration trends in extracts from cement blocks simulating radioactive waste 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Straka, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   nejčastěji využívaný jako materiál pro ztužení nízko a středně radioaktivního odpadu před mělkým uskladněním v zemi. 17 cementových vzorků s šesti různými složeními cementové směsi následně stanovit množství c změn při ...
  • Interferenční studie stanovení heparinu 

   Defence status: DEFENDED
   Miklošinová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
  • Konstrukce a porovnání elektrochemických cel pro stanovení olova technikou generování těkavých sloučenin 

   Defence status: DEFENDED
   Hillmich, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Předkládaná diplomová práce se zabývá konstrukcí elektrochemických cel pro stanovení olova generováním těkavých sloučenin ve spojení s detekcí atomovou absorpční spektrometrií. V rámci této práce byly sestrojeny tři různé ...
  • Konstrukce průtokové detekční cely pro nefelometrická stanovení a její aplikace pro stanovení síranů a promethazinu 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Tato diplomová práce se zabývala konstrukcí a testováním průtokové nefelometrické detekční cely založené na fotodiodě jako sensoru a laserovém zdroji záření. Funkčnost zkonstruovaného zařízení byla prokázána na stanovení ...
  • Možnosti elektrochemického generování těkavé formy stříbra 

   Defence status: DEFENDED
   Linhart, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Předkládaná bakalářská práce je věnována studiu možností elektrochemického generování těkavé formy stříbra, především optimalizaci pracovních podmínek, ve spojení s detekcí atomovou absorpční spektrometrií. Pro elektrochemické ...
  • Možnosti elektrochemického generování těkavé formy zinku 

   Defence status: DEFENDED
   Kobrlová, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Tato práce je zaměřena na možnosti elektrochemického generování těkavé formy zinku. Pro experimenty byla použita tenkovrstvá průtoková cela. Systém byl zapojen v kontinuálním průtokovém režimu. V rámci této práce byla ...
  • Možnosti elektrochemického generování těkavé formy zlata 

   Defence status: DEFENDED
   Průša, Libor (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   V rámci této práce byla zkoumána problematika elektrochemického generování těkavé formy zlata. Pro měření bylo využíváno elektrochemické generování v kontinuálním průtokovém režimu. Experimentálně byla ověřena možnost ...
  • Optimalizace experimentálního uspořádání pro chemiluminiscenční stanovení kobaltnatých iontů 

   Defence status: DEFENDED
   Pastrňáková, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Předkládaná diplomová práce se zabývá nalezením optimálního experimentálního uspořádání pro chemiluminiscenční stanovení kobaltnatých iontů technikou průtokové injekční analýzy (FIA) a sekvenční injekční analýzy (SIA) a ...
  • Optimalizace podmínek atomizace hydridů bismutu, olova a cínu pro účely vývoje atomizátorů hydridů. 

   Defence status: DEFENDED
   Štádlerová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   čá názvem Atomizátory hydridů pro atomovou absorpční a atomovou fluorescenční spektrometrii (GA ČR řešitel: prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc. DSc. hydridů a distribucí volných atomů a vodíkových radikálů v různých typech ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV