• Analýza extraktů ovoce a zeleniny metodami atomové spektrometrie 

   Dlouhá, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
  • Analýza nanočásticových systémů atomovou spektrometrií 

   Jeníková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   EN The present diploma thesis is focused on optimization methods of titanium and phosphorus concentration for their use in the colloidal solution of TiO2 nanoparticles modified by bisphosphonates. For these analyses was ...
  • Analýza vybraných prvků v dendrochronologickém vzorku kmenem smrku 

   Pastrňáková, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   The aim of this bachelor thesis was to determine selected elements, specifically iron, manganese, sodium, potassium, calcium, magnesium, barium, copper, zinc, strontium and aluminium in the sample of a spruce wood, taken ...
  • Chemiluminiscenční stanovení kobaltu a jeho aplikace 

   Hrabalová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací metody stanovení kobaltu (resp. kobaltnatých iontů) pomocí průtokové metody analýzy, takzvané sekvenční injekční analýzy (SIA). Jako detekční technika je použita chemiluminiscence, ...
  • Chemiluminiscenční stanovení vitamínu B12 pomocí průtokových technik analýzy 

   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá stanovením vitaminu B12 pomocí průtokových technik analýzy. Stanovení je založeno na reakci luminol-peroxid vodíku. Kobaltnatý iont (Co2+ ), přítomný ve struktuře vitaminu B12, v reakci ...
  • Elektrochemické generování hydridu telluru pro potřeby AAS 

   Resslerová, Tina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 6. 2012
   Tellur je řídce se vyskytující nebiogenní prvek, který se může kumulovat a působit zdravotní komplikace. V této práci je pozornost věnována stanovení telluru metodou elektrochemického generování hydridu ve spojení s atomovou ...
  • Elektrochemické generování hydridů telluru a bismutu s detekcí AAS 

   Resslerová, Tina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
   Tellur a bismut jsou nebiogenní prvky, které se ale v lidském těle mohou kumulovat. V této práci je věnována pozornost jejich stanovení pomocí elektrochemického generování hydridů pomocí bezmembránové elektrolytické cely ...
  • Elektrochemické generování těkavé sloučeniny thallia 

   Marschner, Karel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   V této práci byla zkoumána možnost elektrochemického generování těkavého hydridu thalia pomocí tenkovrstvé elektrolytické průtokové cely. Použitá elektrolytická cela se vyznačuje miniaturním objemem katodového prostoru. ...
  • Interferenční studie stanovení heparinu 

   Miklošinová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
  • Konstrukce a porovnání elektrochemických cel pro stanovení olova technikou generování těkavých sloučenin 

   Hillmich, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Předkládaná diplomová práce se zabývá konstrukcí elektrochemických cel pro stanovení olova generováním těkavých sloučenin ve spojení s detekcí atomovou absorpční spektrometrií. V rámci této práce byly sestrojeny tři různé ...
  • Konstrukce průtokové detekční cely pro nefelometrická stanovení a její aplikace pro stanovení síranů a promethazinu 

   Nováková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Tato diplomová práce se zabývala konstrukcí a testováním průtokové nefelometrické detekční cely založené na fotodiodě jako sensoru a laserovém zdroji záření. Funkčnost zkonstruovaného zařízení byla prokázána na stanovení ...
  • Možnosti elektrochemického generování těkavé formy stříbra 

   Linhart, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Předkládaná bakalářská práce je věnována studiu možností elektrochemického generování těkavé formy stříbra, především optimalizaci pracovních podmínek, ve spojení s detekcí atomovou absorpční spektrometrií. Pro elektrochemické ...
  • Možnosti elektrochemického generování těkavé formy zinku 

   Kobrlová, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Tato práce je zaměřena na možnosti elektrochemického generování těkavé formy zinku. Pro experimenty byla použita tenkovrstvá průtoková cela. Systém byl zapojen v kontinuálním průtokovém režimu. V rámci této práce byla ...
  • Možnosti elektrochemického generování těkavé formy zlata 

   Průša, Libor (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   V rámci této práce byla zkoumána problematika elektrochemického generování těkavé formy zlata. Pro měření bylo využíváno elektrochemické generování v kontinuálním průtokovém režimu. Experimentálně byla ověřena možnost ...
  • Optimalizace podmínek atomizace hydridů bismutu, olova a cínu pro účely vývoje atomizátorů hydridů. 

   Štádlerová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   This Master thesis is a part of a project: Hydride atomizers for atomic absorption and atomic fluorescence spectrometry - new horizons (GA ČR, P206/17-04329S, principal investigator: prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc. DSc.) of ...
  • Optimalizace podmínek pro stanovení zlata technikou elektrochemického generování se spektrometrickou detekcí 

   Jareš, Radek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Předložená bakalářská práce se zabývá ověřením základních experimentálních parametrů elektrochemického generování, při němž bylo použito zlato jako analyt. Během práce byly jednak ověřovány optimální hodnoty vybraných ...
  • Porovnanie účinnosti extrakcie selénu z potravinových doplnkov 

   Molnárová, Lucia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   The aim of this bachelor thesis was comparison of selenium extraction efficiency from food supplements which contain various declared forms of selenium. The method of atomic absorption spectrometry with flame atomization ...
  • Spektrofotometrické stanovení chondroitinsulfátu technikou sekvenční injekční analýzy 

   Hrubá, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá optimalizací stanovení chondroitin sulfátu sekvenční injekční analýzou za spektrofotometrické detekce. Reakce probíhá za přítomnosti fenothiazinových kationtových barviv (azur A, azur B a ...
  • Stanovenie ťažkých kovov v krvi a periach sýkoriek veľkých 

   Labancová, Katarína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   CZ Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných těžkých kovů (olovo, kadmium, měď, chrom, arsen) ve vzorcích krve a peří sýkor koňader (Parus major) metodou atomové absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací ...
  • Stanovení antimonu metodou elektrochemického generování 

   Suchá, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Předkládaná bakalářská práce je věnována studiu možností elektrochemického generování těkavého hydridu antimonu při využití nově zkonstruovaných typů elektrolytických cel. Byly prostudovány vlastnosti tenkovrstvé a tubulární ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV