• Daňové ráje a způsoby jejich využití v mezinárodním daňovém plánování 

   Defence status: DEFENDED
   Martínek, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 15. 2. 2012
   Diplomová práce Ondřej Martínek Abstrakt Daňové ráje jsou trnem v oku vyspělým státům OECD, poprvé se však objevily na evropské půdě a na troskách britského impéria. Podle klasické obžaloby mají daňové ráje vydělávat na ...
  • Daňové ráje v Evropě - případová studie 

   Defence status: DEFENDED
   Dendisová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   Diplomová práce "Daňové ráje v Evropě - případová studie" analyzuje problematiku offshore podnikání v Evropě na přelomu let 2017 a 2018 z pohledu právního a ekonomického. První kapitola je věnována úvodnímu exkurzu do ...
  • Dlouhodobé financování podniku - ekonomická a právní problematika 

   Defence status: DEFENDED
   Chmelař, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 11. 2006
  • "Ekonomické a právní aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti" 

   Defence status: DEFENDED
   Dongres, Miroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 3. 2011
   v českém jazyce Ekonomické a právní aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti Miroslav Dongres Pod pojmem legalizace výnosů z trestné činnosti - používaným v českém právním prostředí, je skryt celosvětově používaný pojem ...
  • "Ekonomické a právní aspekty oceňování podniku" 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Resumé Téma diplomové práce: Ekonomické a právní aspekty oceňování podniku Cílem diplomové práce je vytvořit průvodce procesem ocenění podniku pro právnickou obec a zabývat se právními a ekonomickými aspekty s oceňováním ...
  • Financování podniku (ekonomická a právní problematika) 

   Defence status: DEFENDED
   Diviš, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 11. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá různými způsoby financování podniku, které jsou rozebírány jak z ekonomické tak právní stránky. Cílem práce je poskytnutí přehledu hlavních možností jak financovat podnik, společně s uvedením ...
  • Financování podniku (ekonomická a právní problematika) 

   Defence status: DEFENDED
   Votánek, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Cílem této diplomové práce bylo vytvořit základní přehled a komparaci zdrojů financování podniku s ohledem na syntézu ekonomické a právní teorie a praxe. Výsledkem práce je stručný přehled zdrojů financování podniku, který ...
  • Financování podniku - ekonomická a právní problematika 

   Defence status: DEFENDED
   Vagenknecht, Dalibor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 3. 2009
   87 23 Závěr Závěrem je především nutno konstatovat, že v případě financování podniku lze snadno zapomenout o jako rozsáhlou matérii se jedná, podlehnout řešení jednotlivých dílčích problémů a částečně zapomenout na širší ...
  • Financování podniku - zdroje financování 

   Defence status: DEFENDED
   Křížková, Renata (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 4. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku. Vysvětluji zde zejména pojmy finance podniku, finanční struktura podniku, majetková struktura podniku, dlouhodobé a krátkodobé zdroje financování, vlastní a cizí ...
  • Financování podniku emisí dluhopisů 

   Defence status: DEFENDED
   Bílý, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 3. 2008
  • Legalizace výnosů z trestné činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Sklenářová, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 1. 2009
   77 Závěr Přes množství mezinárodních úmluv, doporučení, a metodických pokynů mající za cíl zabránit "praní peněz", obrat organizovaného zločinu stále roste. Peníze jsou "namáčeny, mydleny a ždímány"69 efektivněji, než ...
  • Lobbing - ekonomické a právní aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Schlehofer, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 1. 2019
   Lobbing - ekonomické a právní aspekty Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou lobbingu, kterou zkoumá z pohledu ekonomického a právního. Jejím hlavním cílem je analyzovat způsoby, jakými může být lobbing regulován. ...
  • Lobbing - ekonomické a právní aspekty : Postoje členů akademické právnické obce a zákonodárného sboru dolní komory Parlamentu České republiky k regulaci lobbingu 

   Defence status: DEFENDED
   Blažek, Matej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Lobbying - Economic and Legal aspects Abstract The diploma thesis deals with lobbying and its economic and legal aspects. The aim of the thesis is to present lobbying from a broad perspective in the context of other ...
  • Lobbing: ekonomické a právní aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Čech, Dino (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   Lobbing: ekonomické a právní aspekty Abstrakt Cílem této práce je vymezení lobbingu jako legitimní součásti demokratických procesů a návrh doporučení pro regulaci lobbingu v České republice. K dosažení tohoto cíle byla ...
  • Nástroje potírání legalizace výnosů z trestné činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Alena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
  • Praní špinavých peněz 

   Defence status: DEFENDED
   Kocur, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 1. 2015
   Praní špinavých peněz je opomíjeným fenoménem s vysokou společenskou nebezpečností, která plyne z nutného propojení této činnosti s nelegálními činnostmi, tedy s organizovaným zločinem. Jelikož cílem téměř jakékoli nelegální ...
  • Private Equity 

   Defence status: DEFENDED
   Plavec, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 11. 2016
   73 ABSTRAKT Tato práce se zabývá odvětvím private equity. Jejím cílem je proto představit uceleně a v souvislostech private equity jako svébytné odvětví dnešní ekonomiky, poskytnout vhled do fungování obchodního modelu ...
  • Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti z pohledu českého práva a právní praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Foukalová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   A B S T R A K T Předkládaná diplomová práce pojednává o problematice legalizace výnosů z trestné činnosti neboli zkráceně praní špinavých peněz. Jedná se o celosvětový fenomén, jehož hlavním cílem je pomocí nejrůznějších ...
  • Regulace trhu z pohledu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
  • Regulace v zemědělství - aplikace na trh s mlékem 

   Defence status: DEFENDED
   Voborníková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 5. 2012
   Resumé Regulace jsou častým předmětem zájmu ekonomů. Někteří je kritizují, protože deformují trh. Jiní oceňují redistribuci bohatství, ke které díky nim dochází. Cílem této práce je analyzovat regulace v zemědělství, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV