• Asymetricky substituované močoviny jako akceleranty transdermální permeace 

   Defence status: DEFENDED
   Šíma, Martin (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 1. 2. 2007
   PharmDr. Martin Šíma Asymetrically substituted ureas as a skin permeation enhancers ABSTRACT: Transkarbam 12 (5-(dodecyloxycarbonyl)pentylammonium-5-(dodecyloxycarbo-nyl)pentylcarbamate, T12) is a highly effective skin ...
  • Detergenty na bázi kvarternizovaných dusíkatých heterocyklů 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jan (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   Souhrn Byly syntetizovány isomerní kationické tenzidy N-benzyl-N,N-dimetyl-N-alkyl amonium bromidy (bezalkonia - BAK), kde alkyl je C1-C20, jako již známé a užívané povrchově aktivní látky. Na základě zkušeností z výše ...
  • Isostery Transkarbamu 12 jako akceleranty transdermální penetrace 

   Defence status: DEFENDED
   Šíma, Martin (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 7. 6. 2006
   SUMMARY: Diploma thesis - Isosters of Transkarbam 12 as skin penetration enhancers Transkarbam 12 (5-(dodecyloxycarbonyl)pentylammonium-5-(dodecyloxycarbo- nyl)pentylcarbamate, T12) is a highly effective skin permeation ...
  • Izosterní analogy transkarbamů, syntéza, vlastnosti a biologická aktivita 

   Defence status: DEFENDED
   Holas, Tomáš (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 15. 6. 2006
   Souhrn Stěžejní řešenou problematikou této práce byla syntéza a testování izosterních analogů T12. V rámci této disertační práce bylo připraveno celkem 76 látek, které nebyly dosud v literatuře popsány. Z tohoto množství ...
  • Pětičlenné dusíkaté heterocykly jako potenciální antituberkulotika 

   Defence status: DEFENDED
   Sychra, Pavel (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát: Pavel Sychra Školitel: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. Název práce: Pětičlenné dusíkaté heterocykly jako ...
  • Pětičlenné dusíkaté heterocykly jako potenciální antituberkulotika 

   Defence status: DEFENDED
   Sychra, Pavel (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 9. 12. 2019
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát: Pavel Sychra Školitel: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. Název práce: Pětičlenné dusíkaté heterocykly jako ...
  • Příprava a funkcionalizace 5-substituovaných tetrazolů 

   Defence status: DEFENDED
   Roh, Jaroslav (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Chemie tetrazolů zaznamenala v posledních desetiletích významný rozmach, který úzce souvisí s využitím tetrazolu ve farmaceutické chemii jako isosterní náhrady karboxylu v molekulách potenciálních či do praxe zavedených ...
  • Strukturní obměny transkarbamů - syntéza a sledování vlastností a biologické aktivity se zaměřením na objasnění mechanismu účinku 

   Defence status: DEFENDED
   Klimentová, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   SOUHRN Mezi úkoly řešené dlouhodobě na Katedře anorganické a organické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy patří mimo jiné také syntéza a testování účinnosti látek s potenciální aktivitou akcelerantů transdermální ...
  • Substituované poly(ehylenglykoly) jako nosiče léčiv 

   Defence status: DEFENDED
   Pravda, Martin (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 30. 10. 2009
   Souhrn Předkládaná práce byla zaměřena na přípravu systémů pro cílenou distribuci polyenových antimykotik. Cílem byla příprava kovalentních pH-sensitivních konjugátů modifikovaných poly(ethylenglykolů) s amfotericinem B ...
  • Syntéza 5-substituovaných tetrazolů a jejich derivátů 

   Defence status: DEFENDED
   Roh, Jaroslav (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 7. 6. 2006
  • Syntéza akcelerantů transdermální permeace na bázi derivátů piperidinkarboxylových kyselin I 

   Defence status: DEFENDED
   Fratričová, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
   SYNTÉZA AKCELERANTŮ TRANSDERMÁLNÍ PERMEACE NA BÁZI DERIVÁTŮ PIPERIDIN-3-KARBOXYLOVÉ KYSELINY Veronika Fratričová Školitel: Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, Csc. Akceleranty transdermální permeace jsou chemické látky, které ...
  • Syntéza akcelerantů transdermální permeace na bázi derivátů piperidinkarboxylových kyselin II 

   Defence status: DEFENDED
   Kořínek, Michal (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
   Syntéza akcelerantů transdermální permeace na bázi derivátů piperidinkarboxylových kyselin II. Michal Kořínek Vedoucí diplomové práce: Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. Akceleranty transdermální permeace jsou látky ...
  • Syntéza dusíkatých heterocyklů a jejich meziproduktů 

   Defence status: DEFENDED
   Sedlák, Miroslav (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 7. 6. 2006
  • Synthesis and structure-antimycobacterial activity relationship study of dinitrobenzylsulfanyl heteroaromates 

   Defence status: DEFENDED
   Karabanovich, Galina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 19. 12. 2014
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická Fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Řešitel: Ing. Galina Karabanovich Školitel: Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. Konzultant: PharmDr. Jaroslav Roh, ...
  • Tetrazoly jako potenciální antituberkulotika 

   Defence status: DEFENDED
   Sander, Daniel (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát: Daniel Sander Konzultant: Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. Název diplomové práce: Tetrazoly jako ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV