• Baladická próza .Od třicátých let po současnost 

   Sovová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 16. 1. 2007
   Klíčová slova: balada, Karel Jaromír Erben, baladická próza, Vladimír Kórner, Květa Legátová, realita, mýtus, magický realismus Práce zkoumá postavení současné baladické prózy v literatuře ve srovnání s baladickou prózou ...
  • Barokní duše Jiřího Karáska ze Lvovic Osobnost Jiřího Karáska v díle a korespondenci 

   Hroníková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 5. 2007
   Diplomová práce Barokní duše Jiřího Karáska ze Lvovic se zabývá úlohou osobnosti Jiřího Karáska ze Lvovic ve společnosti na přelomu 19. a 20. století, jeho přínosem pro literární i umělecký vývoj, všímá si jeho nejvýznamnějších ...
  • Cestopisné prózy Karla Čapka 

   Kubandová, Jindřiška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 5. 2009
  • Druhý život Boženy Němcové 

   Šotolová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008
   The final dissertation deals with the life story of Božena Němcova permeated with several myths of manifold kinds. A large part of the dissertation is focused on the roots of the Czech writer which is still quite undisclosed. ...
  • Fenomén Podkarpatské Rusi v české meziválečné literatuře 

   Čingl, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
   Do české literatury vstoupila Podkarpatská Rus v meziválečné době po svém připojeni k Československu v roce 1919. Dané tematice se věnovala řada autorů (Čapek, Olbracht, Vančura a dalši). Někteří z nich podnikli cestu na ...
  • Jindřich Šimon Baar - osobnost a dílo 

   Johánková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Jindřich Šimon Baar, icatolicicý kněz a spisovatel, proslul nejen svými díly s k^^olfeko^''*^roblematikou, ale především romány s venkovskou tematikou. Jeho nejznámějšími knihami jsou román Jan Cimbura a chodská trilogie ...
  • Jiří Langer - Pokus o monografii 

   Vlková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 1. 2009
   Tato práce má za úkol představit život a dílo jednoho z nejpozoruhodnějších autorů, českého židovského spisovatele Jiřího Langera (1894 Praha - 1943 Tel Aviv). Kromě češtiny se Langer umělecky vyjadřoval především hebrejsky ...
  • Jiří Langer - Pokus o monografii 

   Vlková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
   Tato práce má za úkol představit život a dílo jednoho z nejpozoruhodnějších autorů, českého židovského spisovatele Jiřího Langera (1894 Praha - 1943 Tel Aviv). Kromě češtiny se Langer umělecky vyjadřoval především hebrejsky ...
  • Jiří Wolker, osobnost a dílo 

   Rufertová, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Jiří Wolker, básník narozený na počátku dvacátého století, zaujímá v české literatuře velmi specifické postavení. Od počátku byly jeho práce hodnoceny kontroverzně, v roce 1925 tyto kritiky vyústily v tzv. Boj o Wolkera. ...
  • Karel Červinka - básník 

   Černá, Ludmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 16. 1. 2007
   Resumé S tvorbou Karla Červinky jsem se seznámila v roce 2002 na literárním semináři. Jeho poezie sice nepatří mezi závažná a klíčová díla české literatury, aleje rozhodně svědeckou výpovědí o poetice konce 19. století. ...
  • Kratší exotická próza v tvorbě Julia Zeyera 

   Macháčková, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Práce "Kratší exotická próza v tvorbě Julia Zeyera" se zabývá pěti vybranými díly, která jsou zasazena do exotických dálek Indie a Dálného východu. Jedna próza souvisí s Indií, ostatní čtyři s Čínou a Japonskem. Díla jsou ...
  • Lidé a válka (Ohlas 1. světové války v literatuře) 

   Hajznerová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Práce Lidé a válka se zabývá tím, co o válečné společnosti vypovídají literární díla vzniklá v letech 1916 - 1935. Pokusila se zachytit, porovnat a odlišit pohledy postav vybraných děl na válku. K tomuto účelu byla vybrána ...
  • Matěj Anastazia Šimáček - osobnost a dílo 

   Vlasáková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
   Matěj Anastazia Šimáček byl významným českým spisovatelem, redaktorem a nakladatelem přelomu 19. a 20. století. Podstatně zasáhl do vývoje české kritiky a do utváření mladé spisovatelské generace, která se v zapsala do ...
  • Mládí v díle Fráni Šrámka 

   Janská, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008
   Autorka diplomové práce se snaží interpretovat dílo Fráni Šrámka od počátků tvorby k dramatu Měsíc nad řekou. Hlavním cílem je vyzdvihnout základní momenty, témata a motivy, které souvisejí se Šrámkovým postojem k mládí a ...
  • Monografie Evy Kantůrkové 

   Bronská, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
   Práce je syntetickou studií, která přináší ucelený pohled na život a dílo spisovatelky Evy Kantůrkové (*1930) a která doposud v odborné literatuře chybí. Nejprve se zabývá životopisem spisovatelky a vývojem jejích politických ...
  • Motivy ženství v díle Jaroslava Seiferta 

   Bajerová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Diplomová práce se zabývá motivy ženství, které se vyskytují v tvorbě Jaroslava Seiferta. V úvodu naznačuji charakter vztahu Jaroslava Seiferta к ženám а к ženství. Další analýza obsahuje charakteristiku Seifertova díla. ...
  • Národní soud nad Karlem Sabinou ve světle nezveřejněných archivních dokumentů 

   Kovařík, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 7. 2. 2007
   Následující práce je věnována archivním dokumentům, které dosud zůstávaly mimo pozornost badatelů. Jde o fond Zemského soudu trestního ve Státním oblastním archivu Praha, kde jsou dochovány protokoly ze soudního vyšetřování ...
  • Počátky psychologické prózy u Václava Řezáče 

   Hladišová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 16. 1. 2007
   In my diploma thesis Beginning of Psychological Prose in Václav Řezáč's Work I go after developement psychological motives and themes in work one of the unique czech writers. I also concern for procedure, which is typical ...
  • Podněty a podoby expresionismu 

   Ziebikerová, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 1. 2010
   RESUMÉ Práce Podněty a podoby expresionismu se dělí na dvě hlavní části. První část přináší pokus o vymezení pojmu expresionismus v souvislostech modemy a avantgardy, dále následuje všeobecný infonnativní přehled o umění ...
  • Povídková tvorba Boženy Benešové 

   Čeřovská, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 16. 1. 2007
   Základní údaje: Markéta Čeřovská Povídky Boženy Benešové, Příbram, 71 stran Obsah: Centrem naší práce je povídková tvorba Boženy Benešové (1873- 1936). Tato autorka je v dnešní době již téměř neznámá a je neprávem opomíjená. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV