• Eda gen ve vývoji zubů 

      Defence status: DEFENDED
      Dalecká, Linda (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
      Date of defense: 11. 9. 2018
      Ectodysplasin A (EDA) is a transmembrane protein of the TNF family, which plays an important role in the development of ectodermal derivates, such as teeth, hair or glands. Mutation in Eda gene causes the Hypohidrotic ...
    • Morfologická variabilita řezáku u mutantních myší 

      Defence status: DEFENDED
      Lochovská, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
      Date of defense: 8. 6. 2010
      Myš je nejfrekventovaněji používaným experimentálním modelovým organismem pro studium vývoje zubů. Myší funkční dentice obsahuje jeden řezák oddělený od tří molárů dlouhou bezzubou diastemou v každém čelistním kvadrantu. ...
    • Porodní hmotnost u novorozenců s orofaciálními rozštěpy 

      Defence status: DEFENDED
      Hofmannová, Oldřiška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
      Date of defense: 15. 9. 2015
      Orofaciální rozštěpy patří mezi časté vrozené vývojové vady. K jejich vzniku přispívá kombinace genetických faktorů a faktorů vnějšího prostředí. Vývojové vady patří společně s retardací růstu mezi projevy embryotoxicity. ...
    • Prejavy odontogenézy externe od budúcej funkčnej dentície u experimentálneho modelu 

      Defence status: DEFENDED
      Fábik, Jaroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
      Date of defense: 12. 9. 2017
      5 Abstrakt Vývoj zubného zárodku myši predstavuje dôležitý model nielen pre štúdium odontogenézy, ale i všeobecnej organogenézy. Pozoruhodným vývojom prechádza dolný rezák myši. Základ dolného rezáku myšieho embrya je totiž ...
    • Prenatální vývoj končetin a jeho patologie 

      Defence status: DEFENDED
      Skoupá, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
      Date of defense: 8. 7. 2020
      Limb defects are the second most common congenital disease in children. They occur in the prenatal period and are most often caused by genetic defects or chromosomal abnormalities. Limb defects can also be caused by the ...
    • Sledování buněčných populací z regresivních zubních primordií během ontogeneze 

      Defence status: DEFENDED
      Řadová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
      Date of defense: 10. 9. 2013
      (v českém jazyce) Vývoj zubního primordia u myší je důležitý model pro studium odontogeneze. U myší se během embryogeneze vyvíjí několik zubních rudimentů. Jsou to struktury, které se u jejich fylogeneticky starších ...
    • Sprouty 2 v raném vývoji se zaměřením na kraniofaciální oblast a vývoj končetin 

      Defence status: DEFENDED
      Pasovská, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
      Date of defense: 17. 9. 2019
      Sprouty proteins are known as negative regulators of the pathways downstream of receptor tyrosine kinases (RTKs), including fibroblast growth factor (FGF) pathways. FGFs are involved in patalal and tooth formation, osteoblasts ...
    • Úloha rudimentárních struktur v odontogenezi. 

      Defence status: DEFENDED
      Lochovská, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
      Date of defense: 12. 12. 2017
      Organogeneze in vivo probíhá na základě časo-prostorových vývojových procesů, které závisí na chování buněk, například na jejich růstu, migraci, diferenciaci a mezibuněčných interakcích. Takové chování je regulováno patřičnou ...
    • Vývoj obličeje a jeho molekulární podstata 

      Defence status: DEFENDED
      Břežná, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
      Date of defense: 9. 9. 2019
      Tato bakalářská práce je přehledem nejdůležitějších milníků při vývoji lidského embrya v oblasti hlavy a obličeje a přináší ucelený přehled nejnovějších poznatků ve vývojové a molekulární embryologii kraniofaciálních ...
    • Vznik lidských zubních anomálií na modelu odontogeneze u myší s poruchami genů. 

      Defence status: DEFENDED
      Lochovská, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
      Date of defense: 11. 9. 2012
      Laboratorní myš představuje vhodný experimentální model pro studium mechanizmů normálního vývoje zubů a pro porozumění etiopatogenesi vzniku zubních anomálií u člověka. Myší dentice je v každém čelistním kvadrantu tvořena ...
    • Wnt signální dráha v zubním vývoji 

      Defence status: DEFENDED
      Pasovská, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
      Date of defense: 1. 6. 2017
      Signální dráhy hrají důležitou roli ve vývoji orgánů a tkání v těle, včetně zubů. Signály jsou přenášeny z buňky na buňku a vytvářejí signální kaskády. Na začátku dráhy stojí ligand, který se váže na specifický receptorový ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV