• Andský svět z pohledu dětského vypravěče 

   Tomanová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 9. 2. 2012
   Diplomová práce se zabývá pohledem dětského vypravěče na andský svět. Tato perspektiva je analyzována na základě románů dvou peruánských spisovatelů: Hluboké řeky od José Maríi Arguedase a Kronika ze San Gabriel od Julia ...
  • Argentinský mýtus odvahy v díle Jorge Luis Borgese 

   Kadlečková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   V naší studii jsme sledovali různé variace na téma argentinský mýtus odvahy. K tomuto ústřednímu tématu jsme vztáhli jednotlivé aspekty argentinské svébytnosti, které se v Borgesově díle vyskytují. Borges se argentinskými ...
  • Argirépolis - aspekty eseje a utopie 

   Šimková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Tato práce se zabývá interpretací esejistického díla Argirópolis spisovatele Dominga Faustina Sarmienta. Cílem práce je postihnout esejistické a utopické aspekty díla; vlastní interpretace, tj. čtení textu v kontextu, ...
  • Argirópolis - aspekty eseje a utopie 

   Šimková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
   Tato práce se zabývá interpretací esejistického díla Argiropolis spisovatele Dominga Faustina Sarmienta. Cílem práce je postihnout esejistické a utopické aspekty díla; vlastní interpretace, tj. čtení textu v kontextu, ...
  • Arielismus J.E. Rodóa 

   Kozáková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Předmětem této studie je esej Ariel uruguayského autora J. E. Rodóa a vlna reakcí a interpretací, které vyvolával od svého vydání roku 1900 po celé dvacáté století. Nejprve věnuje pozornost zásadním okolnostem vzniku eseje. ...
  • Autobiografičnost v díle Luise Sepúlvedy 

   Šoubová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Tato diplomová práce se zabývá přítomností autobiografických postupů ve vybraných prózách současného chilského spisovatele Luise Sepúlvedy (Patagonský expres a další). První část se soustředí na teoretický přístup k ...
  • Básník a kronikář. Reflexe hispanoamerické skutečnosti v prozaických textech Octavia Paze a Carlose Monsiváise 

   Riebová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 6. 2011
   1 BÁSNÍK A KRONIKÁŘ. Reflexe hispanoamerické skutečnosti v prozaických textech Octavia Paze a Carlose Monsiváise ABSTRAKT Na základě analýzy vybraných textů z esejistické tvorby Octavia Paze a literárně-žurnalistických ...
  • Buenos Aires očima Martínez Estrady a Borgese 

   Mojžíšová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Buenos Aires představuje ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století prostředí, kde se mísí mnoho různých faktorů, které přinesla průmyslová revoluce, politika a celkově moderní pokrok. Z hlavního města se stává ...
  • Caetano Veloso a brazilský tropikalismus 

   Tichý, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Resumé: Magisterská diplomová práce Caetano Veloso a brazilský tropikalismus analyzuje stejnojmenné hudební hnutí, které proběhlo v Brazílii v letech 1967 a 1968. Na pozadí zlomového politického vývoje konce dekády sleduje ...
  • Carpentierova vize Ameriky 

   Růžková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   V této práci jsem se zaměřila na pojetí latinskoamerické kultury v románech a esejích Aleja Carpentiera. V úvodu byl nastíněn proces transkulturace v Americe (zejména v Karibské oblasti) a paralelně vliv kulturního míšení ...
  • Cesário Verde, básník skutečnosti 

   Dufková, Karin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Diplomová práce nesoucí název "Cesário Verde, básník skutečnosti" se zabývá odkazem významného portugalského básníka konce 19. století se zvláštním ohledem věnovaným jeho vztahu ke skutečnosti. V úvodní kapitole jsou ...
  • Chicanská kulturní identita v USA: Tomás Rivera a Roberta Fernándezová 

   Paclíková, Edita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Diplomová práce se zaměřuje na téma kulturní identity mexických Američanů v USA. V úvodu vychází ze vzájemně propojené minulosti Mexika a Spojených států amerických (otázka přistěhovalectví, chicanské hnutí, chicanská ...
  • El concepto del espacio en la obra literaria de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares 

   Tobiašová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Diplomová práca, nazvaná "Priestor v literárnom diele Jorge Luis Borgesa a Adolfa Bioy Casaresa", predstavuje pojatie priestoru v literárnom diele Borgesa a Bioy Casaresa, konkrétne v poviedkach "Kruhové zrúcaniny" a ...
  • Daimón: Jednota a protikladnost světa Lopeho de Aguirre 

   Janoušková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Práce je zaměřena na rozbor a interpretaci románu Daimón od argentinského spisovatele Abela Posseho. Naznačuje kontext tzv. nového historického románu v Latinské Americe, přibližuje historické pozadí událostí v románu, ...
  • Dva české překlady Camoesových Lusovců 

   Havlovcová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   In this diploma work there are examined two existing Czech translations of Portuguese Renaissance epic The Lusiads (Os Lusíadas), written by poet Luís Vaz de Camoes, published in 1572 for the first time. It is a heroic ...
  • Dva romány Rosario Castellanos: Balún-Canán a Oficio de tinieblas 

   Krejníková, Natálie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   Rosario CasteUanos (1925-1974) was a significant Mexican writer. She engaged in aU the literary genres: lyrical poetry, narrative prose, essays and drama. The main themes of her work were outcast groups in the Mexican ...
  • Experimentální poezie: brazilská konkrétní poezie v letech 1950-1960 

   Korpaczewski, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Ústředním tématem této diplomové práce je brazilská konkrétní poezie z období 1950-1960, která společně s básněmi (konstelacemi) švýcarského básníka Eugena Gomringera předjímá světové hnutí experimentální poezie šedesátých ...
  • Fatalita v umění povídky Horacia Quirogy 

   Žaludová, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Tato diplomová práce se soustředí na pojetí povídky Horacia Quirogy na podkladu obecné teorie povídkového žánru a především pak v konfrontaci s Quirogovým Desaterem dokonalého povídkáře. V první, teoretické části je žánr ...
  • Fenomén Papelucha, postavy Marcely Paz 

   Macháčková, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Diplomová práce s názvem Fenomén Papelucha, postavy Marcely Paz se zaměřuje na problematiku nejpopulárnější chilské dětské knihy. Práce se věnuje původu dětské literatury jejímu postavení a významu, zároveň shrnuje poznatky ...
  • Figura "huacha" : identita míšenců v Chile 

   Fišerová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Tato diplomová práce pojednává o problematice míšenectví a nelegitimního původu v chilském i latinskoamerickém kontextu. Následně se zabývá reflexí těchto fenoménů v literatuře, konkrétně v esejistickém žánru. V úvodu práce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV