• Astrophysically important processes in collisions of electrons with hydrogen atoms 

   Defence status: DEFENDED
   Benda, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   Jakub Benda Astrofyzikálně významné procesy při srážkách elektronů s atomy vodíku Tato práce se zabývá výpočty účinných průřezů a dalších rozptylových veličin které popisují výsledky srážek elektronů s vodíkovými atomy. ...
  • Časově závislé řešení dvourozměrných rozptylových problémů v kvantové mechanice 

   Defence status: DEFENDED
   Váňa, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Tato práce se zabývá časově závislou formulací dvoudimenzionálního modelu rezonančních srážek elektronu s dvouatomovou molekulou v oblasti nízkých energií. V časově nezávislém formalismu byl model v minulosti numericky ...
  • Časově závislé výpočty v kvantové mechanice 

   Defence status: DEFENDED
   Formánek, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Časový vývoj rezonančních srážek elektronů s molekulami 

   Defence status: DEFENDED
   Mašín, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   In the present work we study an alternative formulation of the so called nonlocal resonant model, which describes collisions of electrons with molecules. In our approach we solve a system of differential equations describing ...
  • Časový vývoj rezonančních stavů molekulových aniontů 

   Defence status: DEFENDED
   Mašín, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • A model of resonant collisions of electrons with molecules and molecular ions 

   Defence status: DEFENDED
   Váňa, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   Dvojrozměrný model rezonančních srážek elektronu s molekulami, s jedním jaderným a jedním elektronovým stupněm volnosti, představený skupinou Hou- fek, Rescigno a McCurdy [Phys. Rev. A 73, 032721 (2006)] a jemu podobný ...
  • Numerický výpočet rozptylové délky při srážkách atomů 

   Defence status: DEFENDED
   Basler, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Cílem této bakalářské práce je srovnat numerické metody pro výpočet roz- ptylové délky při srážkách atom·. Porovnáváme výsledky vypočítané pomocí metody přímé integrace Schrödingerovy rovnice, metody fázové funkce, řešení ...
  • Resonant collisions of electrons with diatomic molecules 

   Defence status: DEFENDED
   Alt, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Tato práce si klade za cíl výpočet účinných průřezů pro vibrační excitace molekuly kyslíku srážkami s elektrony. Křivky potenciální energie jsou vypočteny za použití standardních metod kvantové chemie a R-maticové metody ...
  • Rezonanční srážky elektronů s molekulami 

   Defence status: DEFENDED
   Formánek, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   V předložené práci studujeme různé přístupy k řešení jaderné dynamiky rezo- nančních srážek elektronů s molekulami. Konkrétně shrnujeme dvě metody, které se zabývají tímto jevem, a sice aproximaci lokálním komplexním ...
  • Srážky elektronů s atomy vodíku v astrofyzice 

   Defence status: DEFENDED
   Benda, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
  • Srážky elektronů s dvouatomovými molekulami 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušek, Mikuláš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   For succesfully carrying out R-matrix calculations, a good description of the excited states of the neutral molecule around the equilibrium is needed, obtained by an ab-initio method in a relatively small basis. It is also ...
  • Studium rezonančních stavů molekulárních aniontů 

   Defence status: DEFENDED
   Pařez, Stanislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
  • Two-dimensional model of dissociative recombination 

   Defence status: RECOGNIZED
   Hvizdoš, Dávid (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 4. 2018
   The purpose of this thesis is to construct a numerically solvable quantum mechanical model describing the dynamics of the indirect mechanism of the dissociative recombination process of a molecular cation by electron impact. ...
  • Two-dimensional model of dissociative recombination 

   Defence status: DEFENDED
   Hvizdoš, Dávid (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Účelem této práce je zkonstruovat numericky řešitelný kvantovo mechanický model popisující dynamiku nepřímého mechanismu disociativní rekombinace molekulárního kationtu příchozím elektronem. Řešení tohoto modelu je provedeno ...
  • Účinné průřezy srážek elektronů s atomy vodíku 

   Defence status: DEFENDED
   Benda, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Přestože je srážka elektronu s atomárním vodíkem dlouhá desetiletí zkoumaným jevem, stále není k dispozici ani úplná databáze rozptylových dat, ani všeobjímající metoda, která by umožnila taková data generovat. Pro ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV